Resilienssi ja palautuminen

Jaakkola & Björkstam: Resilienssi ja palautuminen – miten kasvatetaan muutoskykyisyyttä?

Jaakkola & Björkstam

Resilienssi eli muutoskykyisyys on kykyä vastaanottaa ja sopeutua muutokseen. Se on toimintaa, joka vie eteenpäin ja tukee hyvinvointia stressaavienkin muutostilanteiden äärellä. Tutkimusten mukaan muutoskyvyn valmentaminen työpaikoilla on myös taloudellisesti kannattavaa. Se on sijoitus, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Kaisa Jaakkolan ja Ulrika Björkstamin Resilienssi ja palautuminen -valmennus opettaa tietoja ja taitoja muutoskykyisyyden kasvattamiseen niin työssä kuin sen ulkopuolella. Valmennuksen myötä stressinsäätelykykynne arjessa paranee. Näin saatte paremmat valmiudet ottaa vastaan elämän erilaisia haasteita. Opitte tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavarojanne. Paremman palautumisen myötä hallitsette vireystilannetta ja sen myötä pidätte suorituskykynne optimaalisena, jolloin myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykynne paranee. Opitte ymmärtämään palautumisen ja stressin fysiologiaa sekä resilienssin neurobiologiaa.

Kun opitte tukemaan psykologista ja fysiologista palautumistanne työpäivän aikana ja sen jälkeen, vahvistatte voimavarojanne uupumisen ennaltaehkäisyyn.

Kysy valmennuksesta lisää teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Resilienssin ja palautumisen perusteet

 • Mitä resilienssi on ja miksi sitä on tärkeää kehittää?
 • Mitä palautuminen tarkoittaa? Miten fysiologinen ja psykologinen palautuminen eroavat toisistaan ja miksi tämä ero olisi hyvä ymmärtää?
 • Miten palautuminen ja resilienssi liittyvät toisiinsa?

 

Resilienssin osatekijät

 • Käydään läpi kuusi resilienssin osa-aluetta
 • Tehdään yhdessä mindfulness-harjoitus ja keskustellaan siitä, miten mindfulness ja itsesäätelyn vahvistaminen liittyvät resilienssiin

 

Resilienssin kolme ensimmäistä osa-aluetta

 • Käydään läpi osa-alueet ja tehdään niihin liittyviä käytännön harjoituksia ja kirjoitustehtäviä, ja jaetaan oivalluksia

 

Resilienssin kolme viimeistä osa-aluetta

 • Käydään läpi osa-alueet ja tehdään niihin liittyviä käytännön harjoituksia ja kirjoitustehtäviä

 

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

MySpeakerworkshop

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Opitte, mistä eri osatekijöistä muutoskykyisyys koostuu
 2. Ymmärrätte, miksi oman hyvinvoinnin priorisointi on tärkeää ja kuinka se tapahtuu
 3. Opitte konkreettisia taitoja ja harjoituksia palautumisen ja resilienssin kehittämiseksi
 4. Saatte enemmän tuloksia vähemmällä tekemisellä
 5. Kehitätte ja syvennätte itsetuntemustanne.

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus on tarkoitettu kaikille väsyneille, stressaantuneille ja ylivirittyneille arjen sankareille, johtoportaasta työntekijöihin. Erityisesti valmennus sopii työyhteisöille, joissa halutaan tukea työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työssä jaksamista. Valmennus sopii myös organisaatioihin tai aloille, joissa on parhaillaan käynnissä tai tiedossa jonkinlainen muutos.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: