Johtamismuotoilu

Varamäki & Helle: Johtamismuotoilu – miten kehitetään esimiestyötä palveluna?

Varamäki & Helle

Aku Varamäki & Paula Helle: Johtamismuotoilu – Miten kehität esimiestyötä palveluna?

Työelämän muuttuessa yhä vaikeammin ennustettavaksi, pirstaleisemmaksi ja nopeatempoisemmaksi, myös johtamisen täytyy uudistua. Tulevaisuuden työelämässä johtaminen on palvelufunktio, joka mahdollistaa entistä itseohjautuvamman toiminnan. Ihmisten vaihtelevat tarpeet edellyttävät kiinnostusta ihmisistä yksilöinä ja johtamisen käytäntöjen mukauttamista erilaisiin tarpeisiin.

Johtamismuotoilu-valmennus auttaa esihenkilöroolissa toimivia löytämään toimivia keinoja ihmisten johtamiseen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Esihenkilöinä työskentelevät osallistujat toimivat valmennuksen ajan oman työnsä muotoilijoina. He saavat työkaluja ja tehtäviä, joiden avulla he havainnoivat ja haastattelevat työntekijöitä.

Ryhmä tunnistaa yksilöllisiä ja organisaation yhteisiä johtamisen kipukohtia ja keksii niihin luovia ratkaisuja. Käytännön esihenkilötyö muuttuu pienten kokeilujen avulla. Lopputuloksena on uusia, työntekijöiden todelliseen tarpeeseen syntyneitä johtamisen arkisia käytäntöjä. Valmennus sisältää ennakkotehtäviä, joiden tavoitteena on havainnoida ja tutkia työntekijöiden tarpeita ja toiveita.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Muotoilun menetelmiin ja muotoilijan taitoihin perehtyminen käytännön kehitysprojektin kautta

  • Keskeisimpien tarpeiden ja kehityskohtien tunnistamien ennakkotehtävien pohjalta
  • Luovien, uusien johtamiskäytäntöjen ideointi ja valinta
  • Kokeilujen ja niiden onnistumisen mittaamisen suunnittelu

 

Uudet johtamisen kokemukset ja jatkuvan reflentoinnin taito

  • Johtamiskokeilujen kokemusten jakaminen ja ideoiden jatkojalostaminen
  • Uusien johtamiskäytäntöihin liittyvien kokeilujen ja jatkuvan reflektoinnin varmistaminen

 

Yhteenveto ja palautteet

AkujaPaulaprint-24

Miksi valita tämä valmennus?

  1. Johtaja ymmärtää työn muutoksesta tulevia vaateita ja osaa soveltaa oppimaansa tiiminsä tilanteeseen
  2. Johtaja saa työkaluja tiimiläisten aitojen, usein sanoittamattomien tarpeiden ymmärtämiseen
  3. Luova prosessi haastaa etsimään uusia, tiimiläisille hyödyllisiä johtamisen tapoja
  4. Vaiheittainen eteneminen kokeilujen kautta varmistaa muutoksen realistisuuden ja aidosti toimivat ratkaisut

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus sopii kaikille esihenkilötehtävissä työskenteleville, jotka haluavat kehittyä tehtävässään seuraavalle tasolle.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: