100 vuotta huipulla Jukka Ala-Mutka

Jukka Ala-Mutka: 100 vuotta huipulla – Kuinka rakennan kriisin ja kasvukivut kestävän organisaation?

Jukka Ala-Mutka

Jukka Ala-Mutka: 100 vuotta huipulla – Kuinka rakennan kriisin ja kasvukivut kestävän organisaation itseohjautuvuudella, kokeilukulttuurilla ja suorituskykyn johtamisella?

Oletteko lähtökuopissa tai jo vähän aikaa toimintaa kehittäneet kohti itseohjautuvuutta, jaettua johtajuutta ja kokeilukulttuuria? Onko kokonaisuus vielä epäselvä ja onko erilaisia näkemyksiä siitä, mitä itseohjautuvuus ja kokeilukulttuuri konkreettisesti tarkoittaa teidän yrityksessä? Tuntuuko, että ette pääse eteenpäin?

Keskeinen edellytys muutosjoustavuudelle on organisaation kyky tuottaa yhteistyössä uusia ratkaisuja ja toimintatapoja jatkuvasti muuttuvaan ja monimuotoiseen ympäristöön. Mitä enemmän organisaation toimintakulttuuri kykenee tuottamaan ja tarkastelemaan potentiaalisia ratkaisuja sitä enemmän sillä on kykyä selviytyä kriiseistä ja kasvukivuista.

100 vuotta huipulla -koulutus rakentaa koko organisaation sitkeyttä, kykyä sopeutua, luoda uutta ja haastaa nykyisyys. Resilienssi tai muutosjoustavuus nähdään usein yksilön ominaisuutena palautua psyykkisestä vastoinkäymisestä, mutta tämä valmennus käsittelee koko organisaation resilienssiä eli kykyä säilyttää kilpailukyky ja tehokkuus nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Organisaation tulee olla käytännöiltään ja johtamistavoiltaan resilienttejä eli muutoskykyisiä ja -joustavia.

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät itseohjautuvuuden, jaetun johtajuuden ja kokeilukulttuurin kokonaisuutena sekä muutosjohtamisen edellytykset ja hyödyt. Osallistujilla on monipuolinen käsitys organisaation vahvuuksista ja heikkouksista. Osallistujat hahmottavat myös muutoksen aloittamisen edellytykset ja muutoksen/kasvun tuomat haasteet sekä uhat.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Moduli 1: Mitä ja miksi kokeilukulttuuri, itseohjautuvuus ja jaettu johtajuus

 • Millainen yritys on toimialansa huipulla 50 vuotta ja on vahvempi kriisin jälkeen
 • Suorituskyky, asiakaskokemus ja kilpailuetu
 • Asiakaskokemuksen johtaminen ihminen ensin -periaatteella
 • Tehtävä: Johtajuuden rakentamisen ABC

 

Moduli 2: Toimeenpanokyvykkyys

 • Miten aloitan muutoksen ja psykologinen turvallisuus
 • Osallisuuden ja dialogin rakentaminen
 • Päätöksenteon hajauttaminen ja vinoumat
 • Tehtävä: Kokeilukulttuurin nykytilanne ja tavoitekuvaus

 

Moduli 3: Kokeilukulttuurin työkalut ja ohjaus

 • Kokeilujen organisointi, työkalut ja palaverit
 • Ketterä kehittäminen ja johtaminen
 • Parviohjautuvuus
 • Tehtävä: Minimum Viable Rules -määrittely (MVR)

 

Moduli 4: Ohjautuvuuskyvykkyys

 • Adaptiivinen organisointi ja itseorganisoituminen
 • Päästä irti -strategia ja tavoitejohtamisen uudet mallit (mm. OKR)
 • Johtoryhmän tehtävät ja rooli
 • Yksilöllinen johtaminen ja johtamisen palvelut, visio sekä arvot
 • Tehtävä: Jaetun johtajuuden tavoitekuvaus

 

Yhteenveto ja palautteet koulutuksesta

Jukka-ala-mutka profiilikuva

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Ymmärrätte itseohjautuvuuden, jaetun johtajuuden ja kokeilukulttuurin hyödyt liiketoiminnalle
 2. Opitte, miten aloitatte muutosmatkan ja mitkä ovat johtamisen psykologiset perusteet
 3. Ymmärrätte muutoksen johtamisen haasteet ja ratkaisukeinot
 4. Sisäistätte johtajan ja tiimiläisten uudet roolit ja tehtävät tulevaisuuden organisaatioissa
 5. Saatte konkreettisia työkaluja heti käyttöön otettavaksi

Kenelle valmennus sopii:

Koulutus sopii erinomaisesti johtoryhmille, kasvuyrityksille tai yksiköille, jotka ovat nopeassa kasvussa tai ovat kohdanneet epäjatkuvuuskohdan ja haluavat kehittää yrityksen ketteryyttä, itseohjautuvuutta, jaettua johtajuutta sekä kokeilukulttuuria. Koulutus on tarkoitettu yritysten johdolle, liiketoiminnan kehitykselle ja HR:lle sekä avainhenkilöille ja asiantuntijoille tai kokonaisille tiimeille ja yksiköille.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: