Julia Hämäläinen banneri

Julia Hämäläinen: Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen organisaatiossa

Julia Hämäläinen

Julia Hämäläinen: Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen organisaatiossa

Globaali tutkimus osoittaa, että monimuotoisuus lisää innovaatioita, parantaa päätöksentekoa, tukee työntekijöiden hyvinvointia, tuottaa parempia taloudellisia tuloksia ja tehostaa ongelmanratkaisua. Vaikka ymmärrämme hyödyt, meidän on ymmärrettävä laajemmin monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta organisaatioissa voidaksemme ratkaista haasteita, jotka ovat edessämme rakentaessa inklusiivisempia työpaikkoja.

Inklusiivisuuden rakentaminen ei ole vain mielentila, vaan se edellyttää ymmärrystä ja konkreettisia toimia sekä yksilöiden, että organisaation tasolla. Inklusiivisuutta edistävien työpaikkojen rakentamiseksi meidän on opittava sekä toimintatavoista, että rakenteellisesta inklusiivisuudesta ja siitä, mitä me kaikki voimme tehdä ollaksemme inklusiivisempia muille. Johtajien ja esihenkilöiden toiminnalla on merkittävä vaikutus siihen, miten yksilöt tuntevat inklusiivisuuden tunnetta.

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa inklusiivisempaa työympäristöä tuomalla monimuotoisuus, yhdenvertaisuus sekä inklusiivisuus osaksi strategisia päätöksiä ja päivittäistä toimintaa.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Teema: Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen
organisaatioissa

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus (DEI) organisaatioissa
● Mitä meidän on tiedettävä puhuessamme monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja
inklusiivisuudesta (terminologia ja keskeiset käsitteet)
● Niiden tärkeys organisaatioille ja riskit, ellei niitä oteta huomioon
● Tilanne työelämässä ja mitä haasteita kohtaamme

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen organisaatioissa
● Rakenteelliset vs käytökselliset lähestymistavat
● Mikä on inklusiivisen johtajuuden rooli ja merkitys organisaatioissa?
● Työkalut ja parhaat käytännöt inklusiivisuuden rakentamiseksi ja johtamiseksi

Koulutukset pidetään aina interaktiivisina ja ne sisältävät erilaisia harjoituksia ja pienryhmäkeskusteluita.

 

 

Julia Hämäläinen

Miksi valita tämä valmennus?

1. Lisäätte omaa tietoisuutta ja ymmärrystänne monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta
ja inklusiivisuudesta.
2. Opitte keskeisistä teemoista ja terminologiasta aiheisiin liittyen.
3. Parannatte valmiuksia menestyä työelämässä esimerkiksi esihenkilötyössä tai
työskennellessä erilaisten ihmisten kanssa.
4. Pääsette oppimaan harjoitusten ja ryhmäkeskusteluiden avulla itsestänne ja oman
organisaationne toiminnasta ja miten niitä voisi kehittää eteenpäin.
5. Saatte käyttöön konkreettisia malleja, työkaluja ja parhaita käytäntöjä aiheiden
edistämiseksi organisaatiossanne.

Kenelle valmennus sopii:

Koulutuksemme ovat tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat oppia ja syventää ymmärrystä eri monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden teemoista. Räätälöimme koulutuksemme toimialakohtaisesti ja kohdeyleisö huomioiden, jotta voimme tarjota mahdollisimman käytännönläheisiä esimerkkejä ja tietoa.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: