Menesty muutoksessa -visiosta toteutukseen Kirsti Laasio

Kirsti Laasio: Menesty muutoksessa – visiosta toteutukseen

Kirsti Laasio

Kirsti Laasio: Menesty muutoksessa – visiosta toteutukseen

Koulutus vie johtajan muutosmatkalle. Kun organisaatio ottaa uuden suunnan, on tärkeintä saada kaikki mukaan. Muutos yleensä aiheuttaa ihmisissä vastarintaa, vaikka kyseessä olisikin positiivinen muutos. Uuden suunnan ja uudistumisen johtaminen on ihmisten innostamista ja kuljettamista yhteisen tavoitteen ja osallistavan suunnittelun kautta. Se on myös uuden ajattelun herättelyä ja vakiinnuttamista.

Koulutus sopii esimiehille ja johtajille, jotka kaipaavat konkreettisia työkaluja organisaation uudistusprosessiin. Organisaatioissa ihmisillä on usein loputon tarve saada vastauksia kysymykseen: miksi asioita pitää muuttaa ja miksi pitää uudistua? Koulutus auttaa käytännön harjoitusten sekä tehtävien kautta löytämään kullekin sopivan uudistumisen vaiheistuksen ja polun. Ensin sanoitetaan ja sitten siirrytään tekoihin.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle ja organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Koulutuksessa rakennetaan suunnitelma uudistumismatkalle eri vaiheiden kautta. Eri vaiheissa osallistujat tekevät omalle organisaatiolle toimintasuunnitelman. Käytännön tehtävien kautta kukin löytää muutoksen kohteet ja asiat, joihin on hyvä kiinnittää huomiota muutoksen matkalla.

Vaiheistus:

 1. Pois omasta kuplasta: Lähtötilanteen ymmärtäminen ja käyntiin lähtö
 2. Vision ja tavoitteen selkeä sanoittaminen
 3. Organisaation kyvykkyyden varmistaminen
 4. Tiekartan luominen ja johtajuuden muutos
 5. Henkilöstön osallistaminen, vastuuttaminen ja valtuuttaminen
 6. Monikanavaisella viestinnällä selkeyttä ja turvaa
 7. Mistä innostus, inspiraatio ja energia?
 8. Mikä on johtajan rooli muutosmatkalla?

➡️   Lopputulemana kulttuurin uudistuminen ja kehittyminen johtajana.

 

Yhteenveto ja palautteet päivästä

Kirsti Laasio

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Ymmärrätte keskeisimmät tekijät uudistumismatkan suunnittelussa
 2. Saatte vinkkien ja käytännön esimerkkien kautta ratkaisumalleja niin pieniin, rajatumpiin muutostarpeisiin kuin isoihin muutosprojekteihin
 3. Ymmärrätte paremmin keinoja organisaation osallistamiseen, vastuuttamiseen ja valtuuttamiseen
 4. Saatte käyttöön konkreettisia työkaluja sekä malleja viemään muutosta läpi
 5. Opitte varmistamaan yrityksesi kannalta keskeisimmät asiat kohti onnistunutta muutosta, uudistusta ja kasvua

Kenelle valmennus sopii:

Koulutus on tarkoitettu kaikille tiimien vetäjille, esihenkilöille ja johtajille sekä niille, jotka hakevat uusia näkökulmia ja eväitä organisaation muutosmatkalle – olipa muutoksen aihe ja tavoite mikä hyvänsä.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: