Digitalisaation johtaminen

Antti Mäki: Digitalisaation johtaminen ja kestävän kilpailuedun rakentaminen tulevaisuudessa

Antti Mäki

Antti Mäki: Miten rikotaan konventiot ja rajoittavat ajattelumallit sekä ymmärretään uudet liiketoiminnan tarpeet?

Digitaalinen transformaatio, digitalisoituvat ostopolut ja liiketoiminnan murros ovat asioita jotka saavat palstatilaa, mutta mitä ne merkitsevät liiketoiminnalle, johtajuudelle ja yrityksen kasvulle? Mihin Googlen, Applen, Amazonin kilpailuetu perustuu teknologian lisäksi? Miten johtaa ja tehdä päätöksiä vaillinaisen ja epätäydellisen tiedon pohjalta läpi organisaation? Miten houkutella ja pitää parhaita työntekijöitä? Mikä on johdon/johtajan rooli digitalisoituvassa maailmassa? Miten organisaatioon saa puhallettua uutta energiaa ja tekemisen meininkiä?

Valmennus auttaa päätöksentekijöitä ymmärtämään kokonaisvaltaisesti digitalisaation merkityksen organisaatiolle ja sen liiketoiminnalle sekä johdon roolille. Ajatusmallien haastaminen, (toimialan) konventioiden purku, skenariosuunnittelu ovat työkaluja, joilla pureudutaan yrityksen konkreettisiin liiketoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Valmennus tarjoaa työkaluja ja toimintatapoja, jotka auttavat konkretisoimaan liiketoiminnan tarpeet, ymmärtämään näiden juurisyyt ja rikkomaan totutut ajatusmallit. Se auttaa päätöksentekijää ymmärtämään oman roolinsa ja kulttuurin merkityksen yrityksen liiketoiminnassa ja tuloksentekokyvyssä sekä näkemään yritys laajemmassa kontekstissa uudesta näkökulmasta.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Mitä kaikkea digitalisaation tulisi tarkoittaa liiketoiminnalle nyt ja tulevaisuudessa?

 • Mitä on eksponentiaalinen kasvu?
 • Miksi päätöksentekijöiden on ymmärrettävä digitalisaatiota ja sen yhteyttä yrityksen strategiaan, liiketoimintaan ja kaupallisiin malleihin?
 • Miten digitalisaatio muuttaa johdon ja päätöksentekijöiden roolia?
 • Mitä vaikutuksia digitalisaatiolla on tavoitteen asetantaan ja budjetointiin?
 • Miten rekrytointi, kumppanuudet ja kilpailijat tulisi nähdä?

 

Alustus ja simulaatio 1.0 — päätöksenteko, tilannenopeus & kommunikaatio

 • Miten tilannenopeus vaikuttaa päätöksentekoon?
 • Miten toimia vaillinainen ja epätäydellisen tiedon varassa ja reagoida muuttuvaan markkinaan?
 • Miten kommunikoida tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa?

 

Alustus ja simulaatio 2.o — runsauden johtaminen, kulttuuri & monimuotoisuus

 • Mitä runsauden johtaminen käytännössä tarkoittaa?
 • Miten kulttuuria voi johtaa?
 • Mitä erilaisten osaajien johtaminen johtajalta vaatii?
 • Millaista on johtaa luovia, teknisiä, myyjiä tai koodareita?
 • Mitä käytänteitä se vaatii?

 

Kasvun arkkitehtuuri, tavoitteenasetanta & kollektiivinen kunnianhimo

 • Mitä kasvu vaatii, mitkä ovat sen edellytykset?
 • Mitä jos yrityksen budjetointi/tavoitteet asetettaisiin täysin uudella tavalla?
 • Mitä kollektiivinen kunnianhimo on?
 • Mitä jos piirimestaruus ei riitä?

 

Yrityskohtainen case harjoitus & simulaatio

 • Tehtävänanto yhdessä asiakkaan kanssa
Antti-Mäki-002-Print-300x200-c

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Tunnistat ja hyödynnät liiketoimintamahdollisuudet, joita digitaalisuus tuo mukanaan
 2. Avarrat maailmankatsomusta ja ymmärrät digitaalisuuden rooli liiketoiminnassasi
 3. Opit johtamaan ja tekemään päätöksiä epätäydellisen ja vaillinaisen tiedon varassa
 4. Tuot uudenlaiset ajattelumallit mukaan arkeesi
 5. Rikot konventiot ja rajoittavat ajattelumallit ja näet mahdollisuudet niiden takana ja valjastat organisaation energia niiden saavuttamiseen

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus sopii hallituksille, johtoryhmille, päätöksentekijöille sekä omistajille. Tarve valmennukselle voi olla yrityskauppa, uuden liiketoiminnan lanseeraus, uuden kilpailijan tulo markkinalle, olemassa olevan tasapainon ravistelu tai halu kasvattaa toimintaa.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: