Etäfasilitoinnin taitoja Mirjami Sipponen-Damonte

Mirjami Sipponen-Damonte: Etäfasilitoinnin taitoja esimiehille

MIrjami Sipponen-Damonte

Mirjami Sipponen-Damonte: Etäfasilitoinnin taitoja esimiehille

Etäkokoukset erilaisissa muodoissaan ovat yleistyneet todella nopeasti. Myös etäpalaveri voi olla tehokas ja osallistujia motivoiva, kunhan perusasiat ja osallistujien yksilölliset tarpeet on huomioitu. Miten tehdään etäpalaverista osallistava ja energisoiva? Entä miten psykologista turvallisuutta edistetään etäpalavereissa?

Etäfasilitoinnin taitoja esimiehille tarjoaa konkreettisia työkaluja ja oppeja etäpalaverien osallistavaan ja tuloksekkaaseen ohjaamiseen. Koulutuksen myötä esimiehet saavat helposti käyttöön otettavia tapoja omien palaverien kehittämiseen, sekä lisää varmuutta omaan fasilitointiin. Koulutuksessa käydään läpi osallistavuutta ja aktiivisuutta edistävien palaverien rakennetta, helposti käyttöönotettavia menetelmiä etäpalaverien eri vaiheisiin, sekä vinkkejä fasilitaattorin omaan vuorovaikutukseen ryhmän kanssa.

Erilaisia osallistavia menetelmiä hyödynnetään koulutuksen kaikissa vaiheissa, jolloin osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen erilaisista menetelmistä, joita he voivat sitten hyödyntää omissa palavereissa.

Kysy lisää koulutuksesta yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Etäpalaverit osana etätyöskentelyn kokonaisuutta

 • Etäyhteistyöskentelyn kokonaisuus ja palaverien roolin määrittely
 • Etäfasilitoinnin työkalujen valinta
 • Tavoitteiden määrittely etäpalavereille

 

Miten tehdä etäpalaverista osallistava ja energisoiva?

 • Osallistavuutta tukeva palaverirakenne
 • Palaverialustan osallistavien toimintojen hyödyntäminen
 • Etäpalaverien eri vaiheisiin sopivat fasilitointimenetelmät

 

Psykologisen turvallisuuden edistäminen etäpalavereissa

 • Miten esimies voi konkreettisesti, positiivisesti vaikuttaa psykologisen turvallisuuden tunteeseen etäpalavereissa?
 • Positiivisen tunneilmapiirin luominen

 

Erilaisten osallistujien huomioiminen ja aktivointi etäpalavereissa

 • Erilaisten osallistujien tarpeiden huomioiminen etäpalavereissa
 • Haastavien tilanteiden käsittely
 • Osallistumisen tasapainottaminen

 

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

Mirjami Sipponen-Damonte

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Saatte konkreettisia työkaluja etäpalaverien osallistavuuden lisäämiseksi
 2. Opitte kehittämään etäpalaverien rakennetta osallistavuutta ja korkeaa energiatasoa edistäviksi
 3. Ymmärrätte, millä keinoin esimies voi edistää psykologista turvallisuutta etäpalavereissa
 4. Etäfasilitoinnin taitojen myötä vahvistatte tiimin jäsenten motivaatioita, panosta yhteiseen työskentelyyn, sekä sitoutumista
 5. Etäfasilitoinnin taitojen myötä vahvistatte tiimin jäsenten välistä yhteyttä ja etäpalaverien tuloksellisuutta

Kenelle valmennus sopii:

Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja projektipäälliköille, jotka kokevat hyötyvänsä uusista opeista ja työkaluista etäpalaverien fasilitointiin

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: