Myynti 2.0 Miten pidetään asiaka näpeissä hälystä huolimatta

Joanna Asikainen: Miten pidetään asiakas näpeissä hälystä huolimatta?

Joanna Asikainen

Joanna Asikainen: Myynti 2.0 – miten pidetään asiakas näpeissä hälystä huolimatta?

Myyntityötä mullistavat tiedon saatavuus, vaihtoehtojen määrä, markkinoiden läpinäkyvyys, vertailtavuus ja erilaiset digitaaliset palvelut. Asiakkaalla on enemmän tietoa ja mahdollisuuksia kuin koskaan. Samalla asiakas elää myös kovan ”hälyn” keskellä – tiukat tavoitteet, paineet ja kiire vaikuttavat asiakkaaseen. Kaikki nämä asiat haastavat myyjän, myyntityön ja asiakaspalvelun. Yksi asia ei ole muuttunut myyntityössä. Asiakas haluaa tehdä hyviä päätöksiä ja päätöksenteko perustuu luottamukseen.

Taidot kohdata asiakas ja kyetä vaikuttamaan, erottautumaan ovat nousseet vielä suurempaan arvoon ja siksi myyjän on syytä kehittyä entistäkin taitavammaksi vaikuttamisen ammattilaisiksi.

MyyntiPeili -työkalun avulla tiedostat omat vahvuutesi ja mahdolliset kompastuskivesi myyjänä. Opit tunnistamaan asiakkaiden käyttäytymistyyliin liittyvät tarpeet, toiveet ja odotukset yhteistyön suhteen. Tilannetajusi kehittyy ja osaat toimia tilanneherkästi sekä tehokkaasti kaikissa asiakaskohtaamisissa hälystä huolimatta. Valmennus on vuorovaikutteinen ja aktiivinen sisältäen oivalluttavia harjoituksia.

Valmennuksen vaikuttavuuden ja hyödyn varmistaminen
Osallistuja tekee valmennuksella oman kehittymisen toimintasuunnitelman jatkoon. Jokaisen osallistujan oppien ja päätösten käytäntöön viemistä tuetaan halutessa Qridi Business -digitaalisen oppimisalustan avulla yksinkertaisin, mutta tehokkain tehtävin. Valmentaja on yhteydessä osallistujiin sovitun ajan valmennuksen päätyttyä. Näin varmistetaan mahdollisimman korkea valmennuksen hyöty osallistujalle.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Oma tehtäväni myyjänä nyt ja tulevaisuudessa

 • Oman käyttäytymistyylini analyysi Myynti Peili™-profiilia hyödyntäen
 • ”Paras esiin Sinusta” – omat vahvuutesi ja kehitysalueesi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

 

Tunnista asiakkaasi uudella tavalla

 • Erityyppiset ihmiset päätöksentekijöinä ja ostajina

 

Kohtaamiskyky – sen tiedostaminen ja kehittäminen

 • Taito mukauttaa omaa käyttäytymistä erilaisten ihmisten ja tilanteiden mukaan
 • Kyky astua toisen ihmisen maailmaan
 • Arvostavaa ja toisia huomioivaa vuorovaikutusta
 • Toimi tilanneherkästi – asiakkaiden erilaiset tarpeet ja odotukset

 

Rakenna luottamusta – löydä yhteinen kieli erityyppisten ihmisten kanssa

 • Luottamuksen osa-alueet – suoruus, uskottavuus, avoimuus ja hyväksyminen
 • Luottamuksen merkitys päätöksenteossa
 • Miten ilmennän luottamuksen osa-alueita oman käyttäytymiseni ja tekojeni kautta

 

Onnistuneen vuorovaikutuksen osatekijät

 • Avaimet hyvään ja tulokselliseen vuorovaikutukseen
 • Ideoiden myyminen erilaisille ihmisille

 

Henkilökohtainen toimintasuunnitelma ja asioiden käytäntöön viemisen sopimus

 

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

Joanna Asikainen

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Tunnistat ja tiedostat paremmin itsesi myyjänä – omat vahvuutesi ja kehitysalueesi
 2. Tunnistat asiakkaasi – erityyppiset ihmiset päätöksentekijöinä
 3. Rakennat luottamusta – löydät yhteisen kielen erityyppisten ihmisten kanssa
 4. Toimit tilanneherkästi – läsnäolosi, tilannetajusi ja kohtaamiskykysi paranee
 5. Kykenet herättämään tarpeita – kehityt näkemysten ja ideoiden myyjänä

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus sopii myynnin ammattilaisille, joiden onnistuminen asiakaskohtaamisissa on yrityksen kriittinen menestystekijä.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: