Tulevaisuuden työ ja taidot

Perttu Pölönen: Tulevaisuuden työ ja taidot

Perttu Pölönen

Perttu Pölönen: Mitä ovat tulevaisuuden työ ja taidot?

Työelämän murros ja muutoksen nopeus tulevat muuttamaan tulevaisuuden aloja ja ammatteja. Tiedot ja taidot vanhenevat teknologian kehittyessä. Minkälaisia taitoja tulisi kehittää, mikä on arvokasta tulevaisuudessa? Kannattaako tulevaisuudessa keskittyä yhteen asiaan vai tehdä kaikenlaista? Miltä näyttävät tulevaisuuden osaaminen, ammatit ja eri alat? Tulemmeko näkemään inhimillisen vallankumouksen?

Tulevaisuuden työ ja taidot -valmennuksessa ravistellaan organisaatioita näkemään, mitkä ovat ne tulevaisuuden taidot, jotka nousevat pinnalle ja joita tulisi organisaatioissa kehittää. Tulevaisuuden taitojen ymmärtämiseksi pitää keskittyä myös siihen, miten ihminen eroaa koneesta. Valmennuksessa keskitytään kirkastamaan sellaisia taitoja, joita tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja jotka eivät koskaan vanhene.

Valmennuksessa poisopitaan ajatusmalleista, jotka ovat esteenä tulevaisuuden kehitykselle. Tämän lisäksi valmennus lisää ymmärrystä siihen, millaisilla tulevaisuuden menetelmillä tiimityöskentelytaidot paranevat ja miten työn muuttuessa myös identiteetimme tulee muuttumaan.

Kysy valmennuksesta lisää teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Koulutus ei meitä pelasta, osaaminen pelastaa – Miltä tulevaisuuden työ näyttää?

 • Maanviljelysvallankumous, teollinen vallankumous, informaatiovallankumous ja inhimillinen vallankumous – Miten työn evoluutio on edennyt ja mikä on seuraava askel?
 • Tulevaisuuslukutaito – Miten sitä tulisi kehittää?
 • Mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuden ammateille?

 

Minkälaisten taitojen varaan tulevaisuuden osaaminen kannattaa rakentaa?

 • Ihmisen ja koneen ongelmanratkaisun keskeisimmät erot
 • Mikä luo lisäarvoa muille ihmisille teidän alallanne?
 • Miten tulevaisuuden taitoja kehitetään?

 

Identiteetin uudelleen määritteleminen

 • Työn muuttuessa identiteettimmekin on muututtava – Millaista on tulevaisuuden osaaminen?
 • Mitä sellaista teillä on, mitä ei saa internetistä?
 • Tehkää taidosta titteli! Oletko kirkastaja, kiteyttäjä, selkiyttäjä vai jotain muuta?

 

Työelämän inhimillinen vallankumous

 • Miksi kannattaa keskittyä siihen, mikä ei muutu?
 • Tehokkuusajattelu, ennakointi ja itseään toteuttavat skenaariot
 • Sukupolvien välinen dialogi

 

Tulevaisuuden lukujärjestys

 • Elinikäinen oppiminen kannattaa aloittaa elinikäisistä taidoista
 • Mitkä taidot korostuvat tulevaisuudessa?
 • Mitkä ovat tämän hetken parhaimmat nettikoulut, sovellukset ja keinot kehittää osaamistaan?

 

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

Perttu Pölönen Profiilikuva

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Ymmärrätte, mitkä ovat ihmisen ja koneen ongelmanratkaisun keskeisimmät erot – minkälainen osaaminen nousee arvokkaaksi tulevaisuudessa
 2. Opitte haastamaan omaa ajatteluanne ja löytämään heikkoudet toiminnastanne –poisoppiminen vanhoista ajatusmalleista
 3. Saatte käyttöönne työkaluja, joilla tiimityöskentelytaitonne paranevat – monipuolisuuden ja poikkitieteellisyyden hyödyntäminen
 4. Opitte tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksianne – pohja identiteetin uudelleenmäärittelylle
 5. Saatte mukaanne tiivistelmän ja ”kotiläksyn” tulevaisuuden tärkeimmistä taidoista, jotka pohjautuvat Tulevaisuuden lukujärjestys -kirjaan

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus on teille, jotka haluatte kehittää tulevaisuuden taitoja jo tänään. Valmennus sisältää ravistelevia ja raikkaita ajatuksia työelämän murroksesta ja tukee jokaisen osallistujan henkilökohtaista kehitystä.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: