Sami taktinen neuvottelu

Sami Sallinen: Taktinen neuvottelu ® -kun vuorovaikutus muuttuu vaikeaksi

Sami Sallinen

Sami Sallinen: Taktinen neuvottelu ® -kun vuorovaikutus muuttuu vaikeaksi

Neuvottelu on helppoa, kun osapuolten intressit ovat yhteneväiset. Usein käy kuitenkin niin, että vuorovaikutus ei suju toivon mukaisesti, osapuolten intressit eroavat tai neuvottelussa on niin korkeat panokset, että se muuttaa kohtaamisen luonnetta. Yritysmaailma on täynnä haastavia vuorovaikutustilanteita, edessä on vaikea liikeneuvottelu, myynti ei suju, työyhteisö oireilee tai asiakas käyttäytyy sopimattomasti. Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat tämän päivän tärkeimpiä työelämän taitoja.

Elämässä kaikki on neuvottelua. Me edistämme näkemyksiämme, pyrimme vaikuttamaan muiden käyttäytymiseen ja tavoittelemme jotain itsellemme tärkeää neuvottelun keinoin. Sen vuoksi kannatta neuvotella hyvin. Taktinen neuvottelu -menetelmästä hyötyvät  kaikki, jotka ovat työssään vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Ota askel tehokkuuteen ja valmenna itsesi ja työntekijäsi neuvottelemaan tai myymään paremmin, hallitsemaan paremmin asiakassuhteita tai luomaan uusia. Meidän avullamme yrityksesi neuvotteluasetelmat ja kilpailukyky paranee.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Vaativien viranomaistehtävien pohjalta jalostunut menetelmä, jonka avulla hallitset erilaiset haastavat kohtaamiset ja saat vietyä vaikeatkin neuvottelut nopeammin toivottuun lopputulokseen.

Valmistautuminen
Valmistautumien lähtee tilannekuvan kirkastamisesta. Se on tavoitteiden ja resurssien ymmärtämistä sekä tiedon hankintaa ja saadun tiedon hyödyntämistä. Se joka valmistautuu huolellisemmin, pystyy aina hallitsemaan tilannetta paremmin.

Keho -mieli -tila
Haastavat vuorovaikutustilanteet haastavat kykyämme hallita stressiä. Stressimekanismien ymmärtäminen ja hallitseminen parantaa kykyämme neuvotella. 

Vuorovaikutustaidot
Neuvottelua ei ole ilman vuorovaikutusta. Haastavassa vuorovaikutustilanteessa neuvottelu on ennen kaikkea ongelmien ratkaisua, eriävien näkemysten yhteensovittamista ja ratkaisukeskeistä kommunikaatiota.

Luottamus
Luottamus on tie vaikuttamiseen. Kun luottamus on pystytty rakentamaan neuvotteluosapuolten välille, on kommunikaatio hedelmällisempää ja osapuolet pystyvät myös turvallisemmin olemaan eri mieltä asioista.

Vaikuttaminen
Neuvottelu on aina vaikuttamista. Tavoitteet ratkaisee vaikuttamisen keinot, mutta pääsääntöisesti vaikuttaminen tapahtuu neuvottelutaktiikan, vuorovaikutustaitojen ja luotujen ratkaisumallien avulla.

Tilanteiden jälkikäsittely
Jotta voimme kehittyä paremmaksi neuvottelijaksi, meidän täytyy uskaltaa altistaa itsemme tilanteille, joissa joudumme neuvottelemaan. Kokemukset täytyy myös jälkikäsitellä eli analysoida, muutoin kehittymistä ei tapahdu.

Yhteenveto ja palautteet koulutuksesta

Miksi valita tämä valmennus?

  • Tunnistat keskustelukumppanin tunnetilat ja pystyt reagoimaan niihin oikeaan aikaan
  • Kommunikoit paremmin ja viet vuorovaikutustaitojasi uudelle tasolle
  • Rakennat luottamusta ja voit vaikuttaa keskustelukumppanin päätöksentekoon positiivisesti
  • Luot parempia asiakassuhteita
  • kehityt taitavammaksi neuvottelijaksi

Kenelle valmennus sopii:

Koulutus sopii asiantuntijoille, neuvottelijoille, myyjille, valmentajille kuin asiakaspalvelijoille. Jokaiselle, joka haluaa kommunikoida tavoitteellisemmin, hallita haastavat kohtaamiset paremmin ja viedä vaikeatkin neuvottelut nopeammin toivottuun lopputulokseen.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: