Syvyttää vuorovaikutukseen Sami Sallinen

Sami Sallinen: Syvyyttä vuorovaikutukseen – keho paljastaa tunteet ja ajatukset!

Sami Sallinen

Sami Sallinen: Miten kehonkielen ymmärtäminen parantaa vuorovaikutusta ja esimiestyötä?

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat kriittisen tärkeä osa johtamisosaamista. Kyky lukea keskustelukumppanin tunnetiloja ja ajatuksia luo edellytykset hyvälle johtamiselle, syventää tunneälyä ja antaa valmiudet vahvalle esimiestaidolle.

Työelämän neuvotteluissa, palavareissa ja haastatteluissa on tärkeä tunnistaa keskustelukumppanin tunnetilat ja ymmärtää, miten hän reagoi keskustelun aikana esitettyihin ajatuksiin. Erityisesti esimiestyössä on tärkeää pystyä tunnistamaan eri lähtökohdista kumpuavien tunnetilojen merkitys kommunikaatiossa, jotta henkilöiden välinen viestintä on avointa ja sujuvaa. Kehonkielen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa tunteiden määrä lisääntyy. Pahimmillaan kommunikaation väärinymmärrykset johtavat ristiriitoihin, väärinkäsityksiin ja tehottomuuteen.

Tämä valmennus opettaa tulkitsemaan keskustelukumppanin tunnetiloja, ajatuksia ja aikomuksia kehonkielen avulla. Kehonkieli on usein puhetta rehellisempää, minkä vuoksi kehonkielen oikea tulkinta oikeaan aikaan syventää kommunikaatiota ja vähentää väärinymmärryksiä. Kehonkielen tulkinnan taito on helposti opittavissa ja valmennukseen osallistuvat pystyvät hyödyntämään uudet opit välittömästi työssään.

Valmennus perustuu tutkittuun tietoon ja antavat varmuudella uutta opittavaa myös kokeneemmille ammattilaisille. Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaiseksi.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Kommunikoi paremmin

 • Sanattoman viestinnän merkitys vuorovaikutustilanteissa
 • Kehonkielen tulkinnan periaatteet
 • Mitä keskustelukumppanin keho kertoo; kokonaisvaltaista kommunikointia

 

Kehonkielen tulkinta työvälineeksi

 • Vaaralliset väärintulkinnat
 • Tunnista todelliset ajatukset ja tunnetilat kehonkielen avulla
 • Kasvoskannauksesta työväline jokaiseen työpäivään
 • Harjoittelua; menetelmät haltuun

 

Hallitse haastavat tilanteet

 • Sanattoman viestinnän hälytysmerkit
 • Epämukavuudesta mukavuusalueelle- oman kehonkielen hyödyntäminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa
 • Syvyyttä tunneälyyn- tunnetilan ja ajatusten tulkinta

 

Vaikuta kehonkielellä

 • Näin vakuutan keskustelukumppanin kehonkielelläni
 • Miten hyödyntää Q4 -tekniikkaa myynnissä?
 • BLINK -tekniikka; miten saada vastauksia ilman kysymyksiä?
 • Oma kehityspolku tästä eteenpäin
 • Harjoittelua; tulkinta tavaksi

 

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

Sami Sallinen Valmentaja

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Hallitset kehonkielen tulkinnan periaatteet ja menetelmät
 2. Tunnistat kehonkielen hälyttävät merkit eri kommunikaatiotilanteissa
 3. Osaat lukea keskustelukumppanin kehonkieltä oikein
 4. Syvennät kommunikaatiotaitojasi, kun tunnistat keskustelukumppanin ajatukset, aikomukset ja tunnetilat
 5. Osaat vakuuttaa omalla kehonkielelläsi ja hallita paremmin haastavia kommunikaatiotilanteita

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus on tarkoitettu kaikille esimiestyössä oleville ja henkilöstöjohtamisen ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää sanattoman viestinnän mahdollisuuksia johtamisessa, syventää tunneälyään sekä kehittää esimieskommunikaatiotaan.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: