Tulevaisuuden johtajan metataidot

Henri Hyppönen: Tulevaisuuden johtajan metataidot

Henri Hyppönen

Henri Hyppönen: Miten sinä johdat vuonna 2030?

Tulevaisuus näkyy ja tuntuu teknologioiden esiinmarssina, työn muutoksena ja asiakkaiden vaatimusten rajuna nousuna. Tulevaisuutta ei voi sellaisenaan ennustaa, ja uskottavan tulevaisuuden kuvan esittäminen on jokseenkin mahdotonta. Mutta tulevaisuutta ennustavia kehityskulkuja voi lukea, ja tulevaisuuden rakentamisesta voi luoda systemaattisen prosessin, jossa uutta ei sidota menneisyyden ajattelumalleihin.

Johtajien työ on usein yksinäistä ja repivää, kun samaan aikaan on vastuu tulevaisuudesta, mutta pitäisi osata ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon myös asiakkaiden odotukset, nopeutuva tahti ja sopeutua monenlaiseen johtamisen muutokseen sekä uusiutua itsekin kiihtyvällä tahdilla. Tulevaisuus ei ole ongelma, joka ratkaistaan myöhemmin, vaan se on ongelma, joka ratkaistaan nyt!

Tämän valmennuksen aikana sukellamme tulevaisuuteen ja sen keskeisiin kehityskulkuihin. Pureudumme syvälle johtajan neljään metataitoon, jolla tulevaisuus -nimistä ongelmaa ratkaistaan. Päivän ensimmäisessä osiossa opimme neljästä tulevaisuuden johtamisen metataidosta: luovasta ongelmanratkaisusta, kriittisestä ajattelusta, sosiaalisesta älykkyydestä ja merkitysten muodostamisesta. Päivän toisessa osioissa pääsemme työstämään omaa tulevaisuuteen liittyvää ongelmaansa aamupäivällä opitun valossa, sekä omaksumme joukon työkaluja, jotka auttavat valmennuksen jälkeen jäsentämään paitsi maailmaa, myös johtamaan tulevaisuuden organisaatiota. Päivän päätteeksi jokaisella on käsissään oma MVP  (Minimum Viable Product) tulevaisuuteen johtavasta ideasta, sekä johtamissuunnitelma sen toteuttamiseksi.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Johdatus päivään: Miksi luovuuden nopeus kiihtyy? 

 • Miten teknologiat erityisesti tekoäly vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa?
 • Mikä on ihmisen paikka ja rooli?
 • Mitä johtaminen on tulevaisuudessa?

 

Mitä ovat johtajan tulevaisuuden metataidot ja mitä on tutkiva johtaminen?

 • Miten löydetään parempia ongelmia ja muodostetaan hypoteeseja?
 • Miten luodaan psykologisen turvallisuuden kulttuuri?
 • Miten kriittinen ajattelu tekee ryhmästä älykkäämmän?

 

Miten tunnelma pysyy rakentavana, vaikka ihmiset kyseenalaistavat toisiaan?

 • Miten kehitetään empatiakykyä ja sosiaalista älykkyyttä?
 • Miten luodaan tarina, johon merkitykset kiteytyvät?

 

Ongelman ratkaisemiseen tähtäävän johtamiskonseptin määrittely (MVP) 

 • Tulevaisuuden haasteen kanssa työskentely
 • Ongelman uudelleen määrittely
 • Hypoteesien luominen
 • Metataitojen näkökulmista arviointi ja kehittäminen
 • Ryhmän kanssa nopea kehittäminen
 • Kolmenkymmenen päivän suunnitelman tekeminen

 

Iltapäivän workshop tapahtuu itsenäisen työskentelyn ja dialogin vuorotteluna, jossa aamupäivän teemoja syvennetään osallistujien konkreettisten esimerkkitapausten avulla

 

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

Henkka Hyppönen profiili

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Saatte syvän käsityksen muutoksen nopeutta ajavista voimista ja siitä, miten niitä voi hyödyntää
 2. Opitte käyttämään ja kehittämään tulevaisuuden tärkeitä metataitoja
 3. Omaksutte joukon työkaluja, jotka auttavat sinua johtamaan tulevaisuuden organisaatiota
 4. Luotte itsellenne henkilökohtaisen tulevaisuuden johtamisen suunnitelman MVP – (Minimum Viable Product) opitun muuttamiseksi tuloksiksi.

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus sopii yksityisen ja julkisen sektorin johtajille sekä esimiehille, jotka haluavat omaksua uusia tapoja johtaa ja varautua muutokseen.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: