Vaikuttava esiintyminen

Elina Aalto: Vaikuttava esiintyminen – läsnäolo, vuorovaikutus ja sujuva ilmaisu!

Elina Aalto

Elina Aalto: Tulevaisuuden vaikuttaja, oletko valmis vaikuttumaan?

Vaikuttava esiintyjä liikuttaa yleisöään ja saa aikaan toiminnan muutoksia. Tehokas asiakaspalvelija havaitsee ja reagoi asiakkaan tarpeisiin nopeasti. Tulosta tekevä myyjä keskittyy asiakkaan kuuntelemiseen. Mikä heitä yhdistää? – Dialogisuus. He kaikki pyrkivät vuorovaikutukseen yleisönsä kanssa.

Todellinen vaikuttaminen vaatii kyvyn vaikuttua. Vaikuttumalla yleisöstä ja muista ihmisistä saa käsiinsä valtavan määrän mahdollisuuksia ja ideoita, joita ei itse olisi tullut ajateltua. Tämä aktiiviseen harjoitteluun painottuva valmennus tarjoaa tehokkaat työkalut vaikuttavaan ja asiantuntevaan esiintymiseen korostaen vuorovaikutuksen merkitystä niin esiintymistilanteissa kuin asiakaskohtaamisissa. Jotta työkalut eivät jäisi pakkiin pölyttymään, valmennuksessa keskitytään harjoitteisiin, jotka on helppo implementoida työelämään. Metodina harjoitusten taustalla on improvisaatioteatteri. Improvisaation peruspilarit – läsnäolo, kontakti, kuunteleminen, reaktiivisuus ja hyväksyminen – ovat myös sujuvan vuorovaikutuksen ja esiintymistaidon peruspalikoita. Tämän lisäksi improvisaatioharjoitteet ovat omiaan kehittämään osallistujien heittäytymiskykyä ja ilmaisun rohkeutta. Kirsikkana kakun päällä harjoitteiden tekeminen on hauskaa ja ne energisoivat osallistujia jaksamaan ja keskittymään paremmin koko koulutuspäivään.

Vaikutu ja vaikuta -valmennus sopii teille, joka haluatte vaikuttaa sanoillanne ja toiminnallanne. Olette sitten esimiehiä, myyjiä, asiakaspalvelijoita tai pörssimeklareita, esiintymisen ja vuorovaikutuksen perusperiaatteet ovat kaikille samat. Oivalluttavien harjoitusten ja keskustelun kautta opitte mm. tunnistamaan valtasuhteet vuorovaikutuksessa, vaikuttamaan tarinoilla ja valjastamaan ahdistavan ja ilmaisua lukitsevan esiintymisjännityksen energisoivaksi innostukseksi.

Kysy lisää valmennuksesta yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Vaikuttava esiintyjä

 • Keskustelu: Millainen on hyvä esiintyjä?
 • Vuorovaikutuksen merkitys esiintyessä, vuorovaikutusprosessi
 • Mistä vaikuttava ilmaisu koostuu?
 • Ilmaisun kolme tasoa

 

Tarinankerronta ja tunneilmaisu

 • Pariharjoitus ja keskustelu: Tarinan voima
 • Mihin tarinoita tarvitaan? Miten vaikutan tunteilla?
 • Ryhmäharjoite: tarinan lyhyt kaava, muutos
 • Erilaiset tavat käyttää tarinoita
 • Keskustelu: miten voin käyttää tarinankerrontaa omassa työssäni?

 

Verbaali kommunikaatio

 • Äänen synty ja anatomia
 • Harjoitteet: Äänen lämmittely ja palautus, selkeä ja kantava ääni
 • Keskustelu: Miten vaikutan äänelläni?
 • Harjoite: Miten saan ydinviestini kuuluviin?

 

Non-verbaali kommunikaatio

 • Avoin ja suljettu kehonkieli
 • Statusilmaisu ja valtapeli
 • Harjoite: ylä- ja alastatus
 • Harjoite: statusten havainnointi vuorovaikutustilanteessa
 • Esiintyjän statusilmaisu

 

Esiintymisjännitys ja valmistautuminen

 • Keskustelu: Miksi jännitän ja mitä se minussa aiheuttaa?
 • Harjoite: Ilmaisun rohkeus ja epäonnistuminen
 • Valmistautumisen merkitys ja tavat
 • Mielikuvaharjoite
 • Esiintymisharjoite ja palaute

 

Päivän koonti ja oivallukset

Elina Aalto

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Parannatte vaikutusmahdollisuuksianne niin esiintyjinä kuin vuorovaikuttajina.
 2. Opitte vaikuttavan ilmaisun keskeiset asiat.
 3. Saatte käyttöönne konkreettisia työkaluja oman ilmaisun edelleen kehittämiseen.
 4. Tunnistatte vuorovaikutuksen valtasuhteet ja opitte käyttämään statusilmaisua työkaluna niin esiintymis- kuin vuorovaikutustilanteissa.
 5. Hallitsette keinot esiintymisjännityksen kanssa toimimiseen.

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus on tarkoitettu teille, joka haluatte parantaa ja uudistaa sanojen sekä toiminnan vaikutusta esimerkiksi tiimin kesken tai asiakaspalvelu- ja tai myyntitilanteissa.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: