Liiketoimintamuotoilulla entistä parempi asiakas- ja työnantajakokemus

Veikko Törrönen: Liiketoimintamuotoilulla luodaan entistä parempi asiakas- ja työntekijäkokemus!

Veikko Törrönen

Liiketoimintamuotoilulla huomioit asiakkaasi ja työntekijäsi entistä paremmin

Miltei jokaisen organisaation strategiakalvoilla lukee sama ajatus hieman eri muodoissa: ”Tuotamme yhdessä toimialan parasta asiakaskokemusta.” Tahtotila strategisen kilpailuedun luomiseen on selkeä, mutta organisaation yhteinen ymmärrys, näkemys ja keinot tavoitetilan toteuttamisesta puuttuvat.

Toimialan paras asiakaskokemus ei toteudu kovaa toivomalla, tai pöhisemällä organisaation eri siiloissa yksittäisiä taktisen tason toimenpiteitä. Asiakaskokemukselle ja työntekijäkokemukselle tulee muotoilla johtamismalli, joka vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: miten varmistamme asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehitystoimenpiteiden tukevan organisaation strategiaa, miten selkiytämme roolit ja vastuut asiakas- ja työntekijäkokemuksen tavoitetilan saavuttamiseksi, miten osallistamme yhteisen tahtotilan taakse organisaation jokaisen työntekijän, sekä miten voisimme mahdollistaa itseohjautuvuuden tiimi- ja yksilötasoilla?

Valmennuksen lopputuloksena syntyy näkemys ja kiteytys asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamismallista, joka synnyttää arvoa asiakkaille (asiakaskokemus), työntekijöille (työntekijäkokemus), sekä omistajille (pitkäaikainen kilpailuetu). Se mahdollistaa lähtökohdat tilanteeseen, jossa asiakaskokemusta muotoillaan laajasti organisaation eri tasoilla – koordinoidusti yhdessä – yli siilorajojen.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Asiakaskokemus, työnantajakokemus ja pysyvä kilpailuetu

  • Asiakaskokemus strategisella tasolla – miten päästään seuraavalle tasolle?
  • Liiketoimintamuotoilu ja palvelumuotoilu keinoina asiakaskokemuksen tulokselliseen johtamiseen

 

Asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamismallin muotoilu käytännössä

  • Miten asiakaskokemusta ja työntekijäkokemusta voidaan johtaa tavalla, jolla maksimoidaan arvo asiakkaille, työntekijöille ja omistajalle?

 

Valmennuksen yhteenveto ja palautteet

Veikko Törrönen Valmentaja

Miksi valita tämä valmennus?

1. Laajennatte strategista ymmärrystäsi asiakas- ja työntekijäkokemuksesta
2. Parannatet organisaationne valmiuksia viedä asiakaskokemus ylätason toivetilasta konkretian tasolle
3. Saatte konkreettisia vastauksia siihen, miten asiakas- ja työntekijäkokemusta tulee johtaa ja palvelumuotoilla yhdessä – yli siilorajojen
4. Varmistatte, että asiakas- ja työntekijäkokemuksen toimenpiteet tukevat organisaation valittua strategiaa
5. Osaatte argumentoida asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamismallin tärkeyden omassa organisaatiossanne

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus sopii organisaatioille, joissa asiakaskokemus ja työntekijäkokemus ovat jo strategisena tahtotilana – ja jotka hakevat keinoja ja valmiuksia viedä strateginen tavoitetila konkreettisen yhteiskehittämisen tasolle.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: