Johtaminen & Esimiestyö

Sami Sallinen: Taktinen neuvottelu ® -kun vuorovaikutus muuttuu vaikeaksi

Sami Sallinen: Taktinen neuvottelu ® -kun vuorovaikutus muuttuu vaikeaksi Neuvottelu on helppoa, kun osapuolten intressit ovat yhteneväiset. Usein käy kuitenkin niin, että vuorovaikutus ei suju …

Lue lisää

Mirjami Sipponen-Damonte: Etäfasilitoinnin taitoja esimiehille

Mirjami Sipponen-Damonte: Etäfasilitoinnin taitoja esimiehille Etäkokoukset erilaisissa muodoissaan ovat yleistyneet todella nopeasti. Myös etäpalaveri voi olla tehokas ja osallistujia motivoiva, kunhan perusasiat ja osallistujien yksilölliset …

Lue lisää

Jaakko Sahimaa: Johda merkitystä

Jaakko Sahimaa: Johda merkitystä Merkityksellisyyden kaipuu on yksi tulevaisuuden työelämän keskeisistä teemoista. Jos organisaatio ei voi tarjota merkityksellistä työtä – löytävät parhaat tekijät sitä muualta. …

Lue lisää

Kirsti Laasio: Menesty muutoksessa – visiosta toteutukseen

Kirsti Laasio: Menesty muutoksessa – visiosta toteutukseen Koulutus vie johtajan muutosmatkalle. Kun organisaatio ottaa uuden suunnan, on tärkeintä saada kaikki mukaan. Muutos yleensä aiheuttaa ihmisissä …

Lue lisää

Saku Tuominen: Itseään johtava johtaja

Saku Tuominen: Itseään johtava johtaja On haastavaa olla hyvä esimies, ellei kykene johtamaan itseään. Silti monet nykypäivämme haasteista juontavat juurensa juuri tähän. Tekemistä leimaa kiire, …

Lue lisää
Liiketoimintamuotoilulla entistä parempi asiakas- ja työnantajakokemus

Veikko Törrönen: Liiketoimintamuotoilulla luodaan entistä parempi asiakas- ja työntekijäkokemus!

Liiketoimintamuotoilulla huomioit asiakkaasi ja työntekijäsi entistä paremmin Miltei jokaisen organisaation strategiakalvoilla lukee sama ajatus hieman eri muodoissa: ”Tuotamme yhdessä toimialan parasta asiakaskokemusta.” Tahtotila strategisen kilpailuedun …

Lue lisää
Tulevaisuuden johtajan metataidot

Henri Hyppönen: Tulevaisuuden johtajan metataidot

Henri Hyppönen: Miten sinä johdat vuonna 2030? Tulevaisuus näkyy ja tuntuu teknologioiden esiinmarssina, työn muutoksena ja asiakkaiden vaatimusten rajuna nousuna. Tulevaisuutta ei voi sellaisenaan ennustaa, …

Lue lisää
Code of Conduct

Niina Ratsula: Code of Conduct – miten rakennetaan oikein toimimisen kulttuuri?

Niina Ratsula: Miten laaditaan eettiset toimintaperiaatteet ja sovelletaan ne käytäntöön? Vastuullisuus ei ole pelkästään kilpailuetu, vaan elinehto tulevaisuuden kestävälle organisaatiolle. Organisaation vastuullisuuden ytimessä ovat eettisesti …

Lue lisää

Belinda Gerdt: Digitaalinen asiakaskokemus: Think Big

Tulevaisuus on täällä nopeammin kuin osaamme kuvitellakaan, siksi asiakaskokemukseen on investoitava jo tänään! Liiketoiminnan digitalisoituessa asiakkaan kokemus muuttuu voimakkaasti. Tapamme kommunikoida, etsiä tietoa ja kuluttaa …

Lue lisää
Keskusteluälykkyys painetilanteissa

Helena Åhman: Keskusteluälykkyys painetilanteissa

Helena Åhman: Kohtaatko työssäsi vaativia keskusteluja, neuvotteluja tai konflikteja? Keskusteluälykkyys on uusi ja ajankohtainen näkökulma vaativiin keskusteluihin, neuvotteluihin ja konflikteihin. Keskusteluälykkyytesi paineisissa tilanteissa on elämäsi …

Lue lisää
Valmentava johtajuus

Eveliina Salonen: Valmentava johtajuus – tee tulosta vaatimusten kasvaessa

Ihmisten johtaminen on tämän päivän johtamisen kulmakivi. Eveliinan valmennuksissa opitaan johtamaan työyhteisön energiaa kohti organisaation tavoitteiden toteutumista. Valmennusten ytimessä ovat uusiutuminen, itseohjautuvuus, tunteiden ja ajattelun …

Lue lisää
Päätä paremmin tilannetaju johtoryhmässä

Helena Åhman: Päätä paremmin – tilannetaju johtoryhmässä

Helena Åhman: Päätä paremmin – Tilannetaju johtoryhmässä Tilannetaju on keskeinen johtamisen ja itsensä johtamisen taito. Tilannetajua, niin kuin kaikkia muitakin taitoja, voi kehittää. Se onnistuu, …

Lue lisää
Budjetointi 2020-luvulle

Timo Toivanen: Budjetointi 2020-luvulle – tehot irti budjetoinnista

Timo Toivanen: Budjetointi 2020-luvulle: Tehot irti budjetoinnista Onko budjetointi ns. pakkopullaa? Tehdäänkö teillä budjetointia samalla tavalla kuin viime vuosisadalla? Nyt on aika päivittää teidän talouden …

Lue lisää
Mielen pelikentät

Eeva Jaakonsalo: Mielen pelikentät – miten vähennetään kuormitusta ja rakennetaan menestyvä tiimi?

Missä vietät peliaikaasi? Entä tiimisi? Mielen pelikentät on malli, joka kuvaa motivaatiojärjestelmäämme erilaisissa aktiivisuus- ja tunnetiloissa. Pelikentällä on neljä aluetta: uhka, into, palautuminen ja demotivaatio. …

Lue lisää
Digitalisaation johtaminen

Antti Mäki: Digitalisaation johtaminen ja kestävän kilpailuedun rakentaminen tulevaisuudessa

Antti Mäki: Miten rikotaan konventiot ja rajoittavat ajattelumallit sekä ymmärretään uudet liiketoiminnan tarpeet? Digitaalinen transformaatio, digitalisoituvat ostopolut ja liiketoiminnan murros ovat asioita jotka saavat palstatilaa, …

Lue lisää
Kuka johtaa sinua

Fäldt & Salovuori: Kuka johtaa sinua, ellet sinä?

Sanna Fäldt &  Sanna Salovuori: Miten viedään itsensä johtaminen seuraavalle tasolle? Rutinoitu työnteko ja tavanomainen ajattelu murhaavat organisaation luovuuden. Olemme liiaksi tapojemme vankeja ja on …

Lue lisää
Hinnoittelulla tulosta

Timo Toivanen: Hinnoittelulla tulosta!

Timo Toivanen: Hinnoittelusta aktiivinen työkalu kannattavuuden varmistamiseen Hinnoittelu ei ole helppoa. Melkein kaikki yritykset epäonnistuvat joskus hinnoittelussaan. Hinnoittelu vaatii monipuolista näkemystä yrityksen toiminnasta. Hinta ratkaisee …

Lue lisää
Esimiehen selviytymispakkaus

Timo Toivanen: Esimiehen selviytymispakkaus: Opi ohjaamaan tiimisi tai yksikkösi toimintaa numeroilla

Timo Toivanen: Talousosaamisen ei tarvitse olla pakollinen paha, vaan se voi olla vahvuus ja erottautumiskeino! Onko talousosaaminen sinun ydinosaamistasi? Tuntuuko talouden kieli ja taloushallinto sinusta …

Lue lisää
Johtamismuotoilu

Varamäki & Helle: Johtamismuotoilu – miten kehitetään esimiestyötä palveluna?

Aku Varamäki & Paula Helle: Johtamismuotoilu – Miten kehität esimiestyötä palveluna? Työelämän muuttuessa yhä vaikeammin ennustettavaksi, pirstaleisemmaksi ja nopeatempoisemmaksi, myös johtamisen täytyy uudistua. Tulevaisuuden työelämässä …

Lue lisää