Arman Alizad

Armanin Maailma

Tästä videoluentosarja kertoo:

Rohkeus ei ole pelon puuttumista, vaan sitä että  jokin asia on pelkoa tärkeämpää. Tämä videoluentosarja kertoo Arman Alizadin inspiroivan tarinan – vieden katsojan mukaansa Armanin seikkailuihin maailmalla ja tarinoihin ihmisyydestä, ymmärryksestä, periksiantamattomuudesta sekä rohkeudesta. Tämä on tarina omiin unelmiin uskomisesta ja ymmärryksen merkityksestä.

Videoissaan Arman kiteyttää oppejaan ja oivalluksiaan maailmalta ja kokoaa yhteen ikimuistoisimpia seikkailujaan. Videosarja inspiroi ja rohkaisee katsojaa tarkastelemaan niin maailmaa kuin omaa elämää uudesta näkökulmasta. Armanin tarinat rikkovat ennakkoluuloja ja lisäävät ymmärrystä. Ne sopivatkin erilaisille tiimeille ja ryhmille inspiraatioksi, rohkaisuksi, avartamaan näkökulmaa ja herättämään huomaamaan kaikki ne asiat, joista olla kiitollinen.


Jaksot:

6kpl, yhteensä 79 min 14 sek

1. Wax on wax off – 14 min 45 sek

2. Nyt tai ei koskaan – 14 min 14 sek

3. Kaikki merkit punaiselle – 13 min 4 sek

4. Mustavalkoinen maailma – 14 min 8 sek

5. Huomista ei ole luvattu – 11 min 21 sek

6. Epäonnistu – 11 min 42 sek


Puhujan suusta:

”Kiitollisuus on yksi isoin polttoaine mulle. Nämä kontrastit, joiden välillä matkustan jatkuvasti  herättää huomaamaan sen, miten tärkeitä pieniä ja isoja asioita me pidetään itsestäänselvyytenä täällä. Tarinat ovat keino hävittää mustavalkoista ajattelua ja lisätä ymmärrystä. Ja ymmärrys on aikalailla avain kaikkeen tässä universumissa. Se onkin mun yksi pääviestini; että me ymmärtäisimme toisiamme paremmin. Se ei tarkoita, että kaikkea tarvitsisi hyväksyä, sietää tai suvaita, mutta jos haluamme saavuttaa jonkinlaista kehitystä, on välttämätöntä ymmärtää toisiamme.” Arman Alizad

Arman Alizad

Tilaa videoluentosarja:

Millaisia tulevaisuuden taitoja yrityksillä ja organisaatioilla tulisi olla?

MySpeaker tukee osallistavilla valmennuksella ja puheenvuoroilla yrityksien ja organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä. Ennakoimme koko ajan yhdessä puhujayhteisömme työelämän asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden osaamisen muutoksia ja niihin liittyviä hiljaisia signaaleja, joiden ympärille rakennamme valmennuksia ja erilaisia osaamisen kehittämisen konsepteja.

Tulevaisuudessa yritysten osaamisen keskiössä ovat edelleen digitalisaation ja teknologian kehittyminen. Erityisesti muutokseen ja muutoksen metataitoihin keskittyvät taidot nousevat tärkeään arvoon. Tärkeitä tulevaisuuden osaamisen taitoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja kasvun ajattelu, vuorovaikutus ja tunnetaidot, luovuus ja ongelmaratkaisukyky, johtaminen ja itseohjautuvuus sekä työn merkityksellisyyden löytäminen. Onko teillä jo taidot ja asenne tulevaisuuden vaatimusten tasolla? 

Miten voimme auttaa teitä?

MySpeaker tarjoaa valmiiksi konseptoituja puheenvuoroja, workshoppeja ja masterclasseja, jotka oivalluttavat ja tukevat teidän tulevaisuuden taitojen kehittämistä. Valmentajina toimivat puhujayhteisömme jäsenet, joilla on laaja kokemus vaikuttavasta valmentamisesta. Mikäli tarvitsemaanne aihetta ei löydy valmiina niin suunnittelemme teidän tarpeisiinne sopivan uniikin kokonaisuuden.

Mietittekö vielä millainen valmennus tai oivalluttava puhe vastaisi parhaiten teidän yrityksen haasteisiin ja tukisi teidän osaamisen kehittämisen kokonaisuutta? Kiinnostaisiko teitä tietää, kuka olisi paras puhuja tai valmentaja teidän aiheeseen? Teemme mielellämme teille osallistavan alkukartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman siitä, millaisella valmennuksella ja inspiroivalla puheella pääsette osaamisen kehittämisen tavoitteissanne maaliin.

Kiinnostaisiko teitä syventää entisestään osaamistanne ja tulla osaksi kasvuohjelmaa?

Tervetuloa mukaan MyGrowth – osaamisen kehittämisen kasvuohjelmaan, jossa suunnittelemme teidän  yrityksen osaamista tukevan sopivan ohjelman kvartaali- tai vuositasolle. Tarjoamme samalla mahdollisuuden sinulle osaamisen kehittämisestä vastaavana kehittää itse omaa osaamista 5 eri tulevaisuuden metataidon tiimoilta. Pääset kuulemaan osaamisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja ja verkostoitumaan muiden osaajien kanssa. Ilmoittaudu mukaan: [email protected]