Helena Åhman ja Jussu Pöyhönen

Keskusteluälykkyys ja tunteiden kohtaamisen taito

Tästä videoluentosarja kertoo:

Mitkä ovat tärkeimmät keskusteluälykkyyden ja tilanne- ja tunnetajun keinot, joilla selviät mistä tahansa neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteista? Helena Åhman ja Jussu Pöyhönen vievät videosarjassaan katsojan keskusteluälyn ja tunteiden kohtaamisen taidon äärelle ainutlaatuisella tavalla – puheen sekä musiikin yhdistelmällä. Työpsykologian tohtori Helena Åhman on koonnut videosarjaan parhaat oppinsa keskusteluälykkyydestä, neuvottelutaidoista, tilannetajusta, painetilanneosaamisesta, tunteiden säätelystä ja kyvystä tarkastella tilannetta kauempaa. Helena on opiskellut panttivankipsykologiaa arvostettujen panttivankipsykologien opissa, neuvottelutaitoja Harvardissa ja sovittelua Lontoossa, ja jakaa kovaa osaamistaan tässä videosarjassa tarinoiden muodossa. Suurlähettiläiden keulahahmona tunnettu singer-songwriter Jussu Pöyhönen on pohtinut samoja vuorovaikutuksen teemoja biiseissään, ja musiikki tutkitusti avaa ajattelua.

Musiikin ja puheen yhdistelmä sekä Jussun ja Helenan dialogiset pohdinnat syventävät videoissa käsiteltävien teemojen vaikutusta. Videosarja pitää sisällään paljon asiantuntijatietoa, joka saa katsojan pohtimaan omia toimintatapojaan sekä kehittämään kykyään johtaa omaa mieltään ja tunteitaan ja sitä kautta kehiittämään vuorovaikutustaan. Nämä videot antavat keinot käydä vaikeat keskustelut sekä kehittää neuvottelutaitoja ja tilannetajua.


Jaksot:

7kpl, yhteensä 95min 57s

1.  KESKUSTELUÄLYKKYYS – opi biisoneilta – 13 min 6 sek
Keskusteluälykkyyden osa-alueet ja miten keskustelurohkeus auttaa rakentamaan siltoja vaikeassa tilanteessa

2. NEUVOTTELUTAIDOT – hyödynnä leivänpaahdinperiaatetta – 10 min 40 sek
Miksi neuvotteluissa tulee turhia vastakkainasetteluja? Kolme tyypillisintä virhettä ja miten ohittaa ne.

3. TILANNETAJU – kaadu oikein – 13 min 45 sek
Miten tilannetajua voi parantaa? Keinoja tilannetajun ymmärtämiseen

4. PAINETILANNEOSAAMINEN – varo lattiakaivokeskusteluja – 14 min 59 sek
Mitä meille tapahtuu paineessa? Mikä auttaa ymmärtämään omia ja toisten toimintamalleja?

5. TUNTEIDEN SÄÄTELY – etsi näkökulmaa parvekkeelta – 13 min 44 sek
Miten varmistat onnistuneen keskustelun olotilan säätelyllä? Keinoja olotilan säätelyyn.

6. PANTTIVANKIPSYKOLOGIA – hyödynnä mummon oppeja tuntemattomalla tiellä – 14 min 28 sek
Miten hankkia tietoa kysymällä ja kysymättä? Mitä panttivankineuvottelijoilta voi oppia?

7. PAKITTAMISEN TAITO – mene lähelle epämiellyttävää – 15 min 15 sek
Pakittamisen taito käytännössä. Toimintakyky epävarmuudessa.


Puhujan suusta:

”Nämä videot lisäävät ymmärrystä keskusteluälykkyyden elementeistä. Videosarjassa syvennytään tilannetajuun, painetilanneosaamiseen ja tunteiden säätelyyn. Opimme tunnistamaan ja ohittamaan tyypilliset virheet vaativissa keskusteluissa, ja tulkitsemaan tilanteet uudella tavalla. Jaan videoilla oppejani panttivankineuvottelijoilta sekä paljastan parhaat keinoni. Tämä videosarja sopii erityisen hyvin tiimeille, joissa halutaan kehittää keskusteluälykkyyttä, vahvistaa vuorovaikutusta ja tunteiden kohtaamisen taitoa.” – Helena Åhman

Helena Åhman

Tilaa videoluentosarja:

Millaisia tulevaisuuden taitoja yrityksillä ja organisaatioilla tulisi olla?

MySpeaker tukee osallistavilla valmennuksella ja puheenvuoroilla yrityksien ja organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä. Ennakoimme koko ajan yhdessä puhujayhteisömme työelämän asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden osaamisen muutoksia ja niihin liittyviä hiljaisia signaaleja, joiden ympärille rakennamme valmennuksia ja erilaisia osaamisen kehittämisen konsepteja.

Tulevaisuudessa yritysten osaamisen keskiössä ovat edelleen digitalisaation ja teknologian kehittyminen. Erityisesti muutokseen ja muutoksen metataitoihin keskittyvät taidot nousevat tärkeään arvoon. Tärkeitä tulevaisuuden osaamisen taitoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja kasvun ajattelu, vuorovaikutus ja tunnetaidot, luovuus ja ongelmaratkaisukyky, johtaminen ja itseohjautuvuus sekä työn merkityksellisyyden löytäminen. Onko teillä jo taidot ja asenne tulevaisuuden vaatimusten tasolla? 

Miten voimme auttaa teitä?

MySpeaker tarjoaa valmiiksi konseptoituja puheenvuoroja, workshoppeja ja masterclasseja, jotka oivalluttavat ja tukevat teidän tulevaisuuden taitojen kehittämistä. Valmentajina toimivat puhujayhteisömme jäsenet, joilla on laaja kokemus vaikuttavasta valmentamisesta. Mikäli tarvitsemaanne aihetta ei löydy valmiina niin suunnittelemme teidän tarpeisiinne sopivan uniikin kokonaisuuden.

Mietittekö vielä millainen valmennus tai oivalluttava puhe vastaisi parhaiten teidän yrityksen haasteisiin ja tukisi teidän osaamisen kehittämisen kokonaisuutta? Kiinnostaisiko teitä tietää, kuka olisi paras puhuja tai valmentaja teidän aiheeseen? Teemme mielellämme teille osallistavan alkukartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman siitä, millaisella valmennuksella ja inspiroivalla puheella pääsette osaamisen kehittämisen tavoitteissanne maaliin.

Kiinnostaisiko teitä syventää entisestään osaamistanne ja tulla osaksi kasvuohjelmaa?

Tervetuloa mukaan MyGrowth – osaamisen kehittämisen kasvuohjelmaan, jossa suunnittelemme teidän  yrityksen osaamista tukevan sopivan ohjelman kvartaali- tai vuositasolle. Tarjoamme samalla mahdollisuuden sinulle osaamisen kehittämisestä vastaavana kehittää itse omaa osaamista 5 eri tulevaisuuden metataidon tiimoilta. Pääset kuulemaan osaamisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja ja verkostoitumaan muiden osaajien kanssa. Ilmoittaudu mukaan: [email protected]