Henri Hyppönen

Ihminen nopeassa maailmassa - tulevaisuuden johtajan metataidot

Tästä videoluentosarja kertoo:

Henri Hyppösen videoluentosarjassa  keskitytään tulevaisuuteen, sen kehityskulkuihin sekä neljään itsensä tai muiden johtamisen metataitoon. Tämä videoluentosarja antaa käsityksen muutoksen nopeutta ajavista voimista ja siitä, miten niitä voi hyödyntää, sekä auttaa käyttämään ja kehittämään tulevaisuuden tärkeitä metataitoja. Videoluennot antavat ajateltavaa, tehtävää ja motivoivat kehittämään omaa osaamista ja tekemistä. Tämä videoluentosarja on tehty organisaatioille, jotka haluavat pysyä kehittää tekemistään ja ottaa tiimeissä haltuun tulevaisuuden tärkeät taidot.

Jaksot:


1. Miksi nopeus kasvaa juuri nyt ja mikä on luova latenssi?
2. Koneiden ja ihmisten työnjako
3. Luova ongelmanratkaisu
4. Kriittinen ajattelu
5. Sosiaalinen älykkyys
6. Merkitysten luominen
7. Johtamisfilosofia yksinkertaistettuna

 

Puhujan suusta:

”Tässä videosarjassa käyn läpi miksi maailmasta on tullut niin nopea ja miten siihen voi vastata johtamisen keinoin. Videosarja antaa työkaluja työn ja bisneksen murroksen ymmärtämiseen ja näyttää konkreettisesti neljä itsensä tai muiden johtamisen metataitoa, jotka auttavat paitsi tulevaisuuden ennakoinnissa ja sen luomisessa, myös tulevaisuuden kestävien kyvykkyyksien kehittämisessä. Toisin sanoen videokurssi antaa selkeää ajateltavaa ja tehtävää tulevaisuusorientoituvalle ihmiselle.” – Henri Hyppönen

Henkka Hyppönen profiili

Tilaa videoluentosarja:

Millaisia tulevaisuuden taitoja yrityksillä ja organisaatioilla tulisi olla?

MySpeaker tukee osallistavilla valmennuksella ja puheenvuoroilla yrityksien ja organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä. Ennakoimme koko ajan yhdessä puhujayhteisömme työelämän asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden osaamisen muutoksia ja niihin liittyviä hiljaisia signaaleja, joiden ympärille rakennamme valmennuksia ja erilaisia osaamisen kehittämisen konsepteja.

Tulevaisuudessa yritysten osaamisen keskiössä ovat edelleen digitalisaation ja teknologian kehittyminen. Erityisesti muutokseen ja muutoksen metataitoihin keskittyvät taidot nousevat tärkeään arvoon. Tärkeitä tulevaisuuden osaamisen taitoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja kasvun ajattelu, vuorovaikutus ja tunnetaidot, luovuus ja ongelmaratkaisukyky, johtaminen ja itseohjautuvuus sekä työn merkityksellisyyden löytäminen. Onko teillä jo taidot ja asenne tulevaisuuden vaatimusten tasolla? 

Miten voimme auttaa teitä?

MySpeaker tarjoaa valmiiksi konseptoituja puheenvuoroja, workshoppeja ja masterclasseja, jotka oivalluttavat ja tukevat teidän tulevaisuuden taitojen kehittämistä. Valmentajina toimivat puhujayhteisömme jäsenet, joilla on laaja kokemus vaikuttavasta valmentamisesta. Mikäli tarvitsemaanne aihetta ei löydy valmiina niin suunnittelemme teidän tarpeisiinne sopivan uniikin kokonaisuuden.

Mietittekö vielä millainen valmennus tai oivalluttava puhe vastaisi parhaiten teidän yrityksen haasteisiin ja tukisi teidän osaamisen kehittämisen kokonaisuutta? Kiinnostaisiko teitä tietää, kuka olisi paras puhuja tai valmentaja teidän aiheeseen? Teemme mielellämme teille osallistavan alkukartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman siitä, millaisella valmennuksella ja inspiroivalla puheella pääsette osaamisen kehittämisen tavoitteissanne maaliin.

Kiinnostaisiko teitä syventää entisestään osaamistanne ja tulla osaksi kasvuohjelmaa?

Tervetuloa mukaan MyGrowth – osaamisen kehittämisen kasvuohjelmaan, jossa suunnittelemme teidän  yrityksen osaamista tukevan sopivan ohjelman kvartaali- tai vuositasolle. Tarjoamme samalla mahdollisuuden sinulle osaamisen kehittämisestä vastaavana kehittää itse omaa osaamista 5 eri tulevaisuuden metataidon tiimoilta. Pääset kuulemaan osaamisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja ja verkostoitumaan muiden osaajien kanssa. Ilmoittaudu mukaan: [email protected]