Iida Mäkikallio

Tunneilmastonmuutos- Tunnetaidot tulevaisuuden työssä

Tästä videoluentosarja kertoo:

Iida Mäkikallion videoluentosarja käsittelee yhtä tulevaisuuden tärkeimmistä taidoista – tunnetaitoa, sekä tunneilmastoa, joka on toimivan tiimin edellytys. Tämä videoluentosarja antaa työkaluja omien tunnetaitojen ja tätä kautta koko työyhteisön tunneilmaston kehittämiseen.


Jaksot:

1.Tunneilmaston merkitys tulevaisuuden työelämässä –  07 min  49 sek

Tässä videossa käsittelemme tunneilmaston merkitystä tulevaisuuden työssä. Luovuus, oppiminen ja kokeilemalla kehittäminen mahdollistuvat ympäristössä, jossa ei tarvitse pelätä muiden ihmisten reaktioita. Tarvitaan ympäristö jossa voit luottaa siihen että ympärillä olevat ihmiset haluavat sinulle hyvää. Erilaisista kyvykkyyksistä on hyötyä vain siinä suhteessa missä nämä kyvykkyydet pääsevät käyttöön. Tämän määrittää tunneilmasto.

2.  Mikä tunneilmastoon vaikuttaa? – 06 min 56 sek

Tässä videossa avataan sitä mistä eri näkökulmista tunneilmastoon vaikuttavia elementtejä voidaan tarkastella ja mitä tunnetaidoilla itseasiassa tarkoitetaan. Seuraavassa kahdessa videoissa käsitellään henkilökohtaisia tunnetaitoja ja kahdessa viimeisimmässä ihmissuhdetaitoja.

3. Henkilökohtaiset tunnetaidot A: Tunteidenkäsittely strategiat – 15 min 05 sek
-Miten meillä on taipumus käsitellä epämukavia tunteita?
-Millaisia keinoja olemme oppineet vaikeiden tunteiden kanssa olemiseen?
-Mitkä ovat sinulle tyypillisiä tapoja toimia haastavien tunteiden kanssa?

4. Henkilökohtaiset tunnetaidot B: rakentava tunteiden käsittely – 21 min 14 sek
Kuinka voimme kohdata haastavat tunteet ja ajatukset rakentavasti, niin ettemme toimi reaktiivisesti tunteestamme käsin vaan arvojemme mukaisella tavalla?

5. Ihmissuhdetaidot A: suhteiden dynaaminen luonne – 10 min 45 sek
Tässä videossa käsittelemme ihmissuhteiden vastavuoroisuutta. Opimme hahmottamaan mitä haastavalta tuntuvissa vuorovaikutus-asetelmissa itseasiassa tapahtuu ja miten oman roolinsa voi oppia näkemään uudella tavalla.
-Millaiset vuorovaikutusasetelmat sinun arjessasi toistuvat?
-Mitkä ovat sinulle haastavalta tuntuvia dynamiikkoja ja miten itselläsi on taipumus toimia?

6. Ihmissuhdetaidot B: Empatia ja havaitsevan kielen käyttö – 19 min 32 sek

Viimeisessä videossa käsittelemme empatiaa, toisen kohtaamista ja yhteyden luomista. Opimme millä tavoin usein hyvää tarkoittavat yrityksemme empatiaan menevät usein pieleen ja mikä kuulluksi tulemisen kokemuksen syntymisen kannalta on keskeisintä. Lopuksi tarkastelemme miten erityisesti haastavissa vuorovaikutustilanteissa omien havaintojen erottaminen omista tulkinnoista on välttämätöntä rakentavan vuorovaikutuksen syntymiselle.


Puhujan suusta:

”Tässä videosarjassa opit miksi tunneilmasto määrittää onko tiimissäsi tai organisaatiossasi edellytykset uudistumiskyvylle. Opit mistä elementeistä tunneilmasto rakentuu ja kuinka omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan voi kehittää. Saat keinoja siihen kuinka kohdata epämukavat tunteet ja ajatukset rakentavalla tavalla, jotta voit haastavissakin vuorovaikutustilanteissa  toimia reaktiivisuuden sijaan omien arvojesi mukaisesti.” – Iida Mäkikallio

Iida Mäkikallio profiilikuva

Tilaa videoluentosarja:

Millaisia tulevaisuuden taitoja yrityksillä ja organisaatioilla tulisi olla?

MySpeaker tukee osallistavilla valmennuksella ja puheenvuoroilla yrityksien ja organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä. Ennakoimme koko ajan yhdessä puhujayhteisömme työelämän asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden osaamisen muutoksia ja niihin liittyviä hiljaisia signaaleja, joiden ympärille rakennamme valmennuksia ja erilaisia osaamisen kehittämisen konsepteja.

Tulevaisuudessa yritysten osaamisen keskiössä ovat edelleen digitalisaation ja teknologian kehittyminen. Erityisesti muutokseen ja muutoksen metataitoihin keskittyvät taidot nousevat tärkeään arvoon. Tärkeitä tulevaisuuden osaamisen taitoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja kasvun ajattelu, vuorovaikutus ja tunnetaidot, luovuus ja ongelmaratkaisukyky, johtaminen ja itseohjautuvuus sekä työn merkityksellisyyden löytäminen. Onko teillä jo taidot ja asenne tulevaisuuden vaatimusten tasolla? 

Miten voimme auttaa teitä?

MySpeaker tarjoaa valmiiksi konseptoituja puheenvuoroja, workshoppeja ja masterclasseja, jotka oivalluttavat ja tukevat teidän tulevaisuuden taitojen kehittämistä. Valmentajina toimivat puhujayhteisömme jäsenet, joilla on laaja kokemus vaikuttavasta valmentamisesta. Mikäli tarvitsemaanne aihetta ei löydy valmiina niin suunnittelemme teidän tarpeisiinne sopivan uniikin kokonaisuuden.

Mietittekö vielä millainen valmennus tai oivalluttava puhe vastaisi parhaiten teidän yrityksen haasteisiin ja tukisi teidän osaamisen kehittämisen kokonaisuutta? Kiinnostaisiko teitä tietää, kuka olisi paras puhuja tai valmentaja teidän aiheeseen? Teemme mielellämme teille osallistavan alkukartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman siitä, millaisella valmennuksella ja inspiroivalla puheella pääsette osaamisen kehittämisen tavoitteissanne maaliin.

Kiinnostaisiko teitä syventää entisestään osaamistanne ja tulla osaksi kasvuohjelmaa?

Tervetuloa mukaan MyGrowth – osaamisen kehittämisen kasvuohjelmaan, jossa suunnittelemme teidän  yrityksen osaamista tukevan sopivan ohjelman kvartaali- tai vuositasolle. Tarjoamme samalla mahdollisuuden sinulle osaamisen kehittämisestä vastaavana kehittää itse omaa osaamista 5 eri tulevaisuuden metataidon tiimoilta. Pääset kuulemaan osaamisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja ja verkostoitumaan muiden osaajien kanssa. Ilmoittaudu mukaan: [email protected]