Lauri Järvilehto

Tulevaisuuden työ

Tästä videoluentosarja kertoo:

Mitä on tulevaisuuden työ? Mistä löytää sisäinen motivaatio ja kuinka valjastaa se käyttöön? Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja Aalto Ventures Program -yrittäjyyskoulutusohjelman toinen johtaja, sarjayrittäjä, filosofi, tietokirjailija, muusikko Lauri Järvilehto elää kuten opettaa – kutsumukset ja kiinnostuksen kohteet, sekä niiden rohkea seuraaminen ovat vieneet häntä urallaan eteenpäin, mahdollistaen monessa mukana olemisen.  Laurin videoluentosarjassa syvennytään tulevaisuuden työhön, sekä siihen kuinka luoda yksilö- ja yritystasolla pohja menestymiselle muuttuvassa työelämässä. Laurin videoluentosarja inspiroi ja motivoi tarkastelemaan omia toimintapoja sekä kehittämään tulevaisuuden työelämän tärkeimpiä taitoja:  sisäistä motivaatiota, merkityksellisyyden löytmistä ja kykyä kehittää osaamistaan.


Jaksot:

1. Tulevaisuuden työ: palikkamallista aaltomalliin – 10 min 09 sek
Ensimmäisessä videossa puhutaan työn murroksesta, teknologian vaikutuksesta työmarkkinarakenteisiin sekä tavoista, joilla yhteiskunta voi kehittyä dynaamisemmin tukemaan sisäisesti motivoivaa ja innostavaa työtä.

2. Aaltomallinen elämäntapa – 14 min 03 sek

3. Itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio – 11 min 53 sek
Itseohjautuvuus puhuttaa, mutta se käsitetään myös usein väärin vain pelkäksi vapauden lisäämiseksi. Tosi asiassa itseohjautuvuus koostuu kolmen psykologisesen perustarpeen tyydyttymisestä: vapaus, virtaus ja vastuu.

4. Vapaus – 11 min 59 sek
Vapaus ei tarkoita, että voi tehdä mitä vaan, vaan että resurssit riittävät sen tekemiseen millä on aidosti väliä. Se edellyttää kokeilujen kautta sen selvittämistä, mikä aidosti innostaa sekä riittäviä resursseja tekemiselle.

5. Virtaus – 10 min 50 sek
Virtaus, eli flow-tila, syntyy kun tehtävän haaste ja taidot ovat tasapainossa. Olennaista olisi hakea niin työssä kuin opinnoissa kulloinkin parasta herkkyystilaa omalle virtauskokemukselle.

6. Vastuu – 10 min 00 sek
Emme ole täällä vain itseämme varten. Todellinen merkitys työssä syntyy, kun ihminen tekee itselleen kiinnostavia asioita tekemällä hyvää muille. Hakemalla mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa ja palvella toisia on mahdollista tehdä omasta työstä aidosti merkityksellistä.

7. Kutsumustyö – 06 min 38 sek
Kutsumustyö ei tarkoita papin tai palonsammuttajan hommaa. Kutsumustyö voi olla mitä tahansa työtä, ja kutsumuksia voi olla ihmisellä monta. Se ei tarkoita työn titteliä, vaan tilaa, jossa sinua kiinnostavat tekemisen muodot tekevät hyvää muille. Kutsumus on siellä, missä kiinnostuksen kohteesi kohtaavat maailman tarpeet.

8. Jatkuva oppiminen – 17 min 40 sek
Muuttuvassa maailmassa avainasemassa on jatkuva oppiminen. Etsi tapoja päivittää osaamistasi etenkin niissä asioissa, jotka sinua aidosti kiinnostavat, ja maailma voi muuttua juuri niin paljon kuin haluaa, mutta sinulle muutos on vain mahdollisuus uuden ymmärryksen lisäämiseen.

9. Löydä unelmiesi työpaikka – 07 min 36 sek
Parhaat työpaikat eivät löydy työnhakupalveluista, vaan luomalla aidon kiinnostuksen pohjalta verkostoa kiinnostavien toimijoiden kanssa. Tutustumalla aktiivisesti sinua kiinnostavien alojen toimijoihin on vain ajan kysymys, ennen kuin löydät innostavan työpaikan.


Puhujan suusta:

”Videosarjassa käsitellään tulevaisuuden työtä, työn murrosta ja työn merkityksellisyyttä. Maailman murrostahti haastaa vanhoja työmarkkinarakenteita ennennäkemättömällä tavalla. Samalla muutos tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää uudenlaista itseohjautuvaa ja sisäisesti motivoivaa työtä. Videosarjassa käsitellään konkreettisin esimerkein ajatuksia ja työkaluja oman työelämän päivittämiseen aidosti sisäisesti motivoivaksi ja työmarkkinamurroksia paremmin kestäväksi.” – Lauri Järvilehto

Tilaa videoluentosarja:

Millaisia tulevaisuuden taitoja yrityksillä ja organisaatioilla tulisi olla?

MySpeaker tukee osallistavilla valmennuksella ja puheenvuoroilla yrityksien ja organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä. Ennakoimme koko ajan yhdessä puhujayhteisömme työelämän asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden osaamisen muutoksia ja niihin liittyviä hiljaisia signaaleja, joiden ympärille rakennamme valmennuksia ja erilaisia osaamisen kehittämisen konsepteja.

Tulevaisuudessa yritysten osaamisen keskiössä ovat edelleen digitalisaation ja teknologian kehittyminen. Erityisesti muutokseen ja muutoksen metataitoihin keskittyvät taidot nousevat tärkeään arvoon. Tärkeitä tulevaisuuden osaamisen taitoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja kasvun ajattelu, vuorovaikutus ja tunnetaidot, luovuus ja ongelmaratkaisukyky, johtaminen ja itseohjautuvuus sekä työn merkityksellisyyden löytäminen. Onko teillä jo taidot ja asenne tulevaisuuden vaatimusten tasolla? 

Miten voimme auttaa teitä?

MySpeaker tarjoaa valmiiksi konseptoituja puheenvuoroja, workshoppeja ja masterclasseja, jotka oivalluttavat ja tukevat teidän tulevaisuuden taitojen kehittämistä. Valmentajina toimivat puhujayhteisömme jäsenet, joilla on laaja kokemus vaikuttavasta valmentamisesta. Mikäli tarvitsemaanne aihetta ei löydy valmiina niin suunnittelemme teidän tarpeisiinne sopivan uniikin kokonaisuuden.

Mietittekö vielä millainen valmennus tai oivalluttava puhe vastaisi parhaiten teidän yrityksen haasteisiin ja tukisi teidän osaamisen kehittämisen kokonaisuutta? Kiinnostaisiko teitä tietää, kuka olisi paras puhuja tai valmentaja teidän aiheeseen? Teemme mielellämme teille osallistavan alkukartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman siitä, millaisella valmennuksella ja inspiroivalla puheella pääsette osaamisen kehittämisen tavoitteissanne maaliin.

Kiinnostaisiko teitä syventää entisestään osaamistanne ja tulla osaksi kasvuohjelmaa?

Tervetuloa mukaan MyGrowth – osaamisen kehittämisen kasvuohjelmaan, jossa suunnittelemme teidän  yrityksen osaamista tukevan sopivan ohjelman kvartaali- tai vuositasolle. Tarjoamme samalla mahdollisuuden sinulle osaamisen kehittämisestä vastaavana kehittää itse omaa osaamista 5 eri tulevaisuuden metataidon tiimoilta. Pääset kuulemaan osaamisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja ja verkostoitumaan muiden osaajien kanssa. Ilmoittaudu mukaan: [email protected]