Mika D. Rubanovitsch

Moderni johtajuus - Älä ole pomo

Tästä videoluentosarja kertoo:

Moderni johtajuus – älä ole pomo -luentosarja on tehty johtajille, hallituksen ja johtoryhmän jäsenille, esimiehille ja tiiminvetäjille, projektipäällikölle sekä verkostomaista työtä johtavalle ja sitä tekevälle. Työelämä on murroksessa ja perinteisen pomon aika ohi. Modernin johtajan on kyettävä toimimaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä –  jossa ihminen on aina keskiössä. 

Mika D. Rubanovitschin videoluentosarja käsittelee modernia johtajuutta käsinkosketeltavasti ja toimii karttana johtaessasi itseäsi, johdettaviasi, organisaatiotasi ja ennen kaikkea asiakkaitasi kohti yhä suurempaa menestystä. Mika puhuu videosarjassa modernista johtajuudesta, johtamisen tärkeimmistä taidoista, asiakkuuksien modernista hoitamisesta, digitaalisesta asiakaskokemuksesta, valmentavasta johtamisesta sekä modernin johtajan ominaisuuksista. Ota askel kohti parempaa johtajuutta Mika D. Rubanovitschin Moderni johtajuus – Älä ole pomo -videosarjan avulla.


Jaksot:

6kpl, yhteensä 69 min 58 sek

1. Modernin johtamisen aikajana – 10 min 00 sek
Aikamatka ja transformaatio moderniin johtajuuteen

2. Johtaminen keskiössä – 9 min 22 sek
Johtamisen tärkeimmät taidot ja itseohjautuvuus

3. Katse asiakkaaseen – 11 min 21 sek
Asiakkuuksien moderni hoitaminen

4. Teknologia – 12 min 14 sek
Digitaalinen asiakaskokemus ja makro-hyökkäys -strategia

5. Ihminen – 12 min 17 sek
Eritasoisten asiantuntijoiden johtaminen ja valmentava johtaminen

6. Johtamisen sudenkuopat ja pohdittavaa – 10 min 38 sek
Modernin johtajan ominaisuudet


Puhujan suusta:

”Kahvimuki kädessä ympäri toimistoa pyörivän perinteisen pomon aika on ohi. Itseään nykyaikaisena johtajana pitänyt henkilö voi tuntea olevansa hukassa, kun johtajuutta eivät enää määrittele kulmahuone ja pääkonttorin ulko-ovea lähinnä oleva autopaikka. Moderni johtaja toimii turbulentissa maailmassa. Oletko hukassa X-, Y- ja Z-sukupolvien kanssa? Putositko johtajuuden hype-junasta? Haluatko kuulla moderneista trendeistä, itseohjautuvuudesta ja teknologian vaikutuksista johtamiseen? Ne liikuttavat tulevaisuuden tekijöitä juuri nyt. Entä johtamisen perusasioiden käsittely – onko se tylsää ja hyödytöntä? Myynti on kaikkialla ja kaikki myyvät. Enää ei ole tarvetta eritellä myynnin johtamista muusta johtamisesta – on vain johtamista. Fokus ei ole enää myynnissä vaan asiakkaan johtamisessa. Tekoäly ja data ajavat siihen, että siilot poistuvat ja tilalle tulee yhtenäinen prosessi, jossa integraatiot ja ihmiset ovat kaikki kaikessa. Tämä videosarja tarjoaa näkökulmia hallituksen ja johtoryhmän jäsenelle, esimiehelle ja tiiminvetäjälle, projektipäällikölle, verkostomaista työtä johtavalle ja sitä tekevälle.” -Mika D. Rubanovitsch

Tilaa videoluentosarja:

Millaisia tulevaisuuden taitoja yrityksillä ja organisaatioilla tulisi olla?

MySpeaker tukee osallistavilla valmennuksella ja puheenvuoroilla yrityksien ja organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä. Ennakoimme koko ajan yhdessä puhujayhteisömme työelämän asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden osaamisen muutoksia ja niihin liittyviä hiljaisia signaaleja, joiden ympärille rakennamme valmennuksia ja erilaisia osaamisen kehittämisen konsepteja.

Tulevaisuudessa yritysten osaamisen keskiössä ovat edelleen digitalisaation ja teknologian kehittyminen. Erityisesti muutokseen ja muutoksen metataitoihin keskittyvät taidot nousevat tärkeään arvoon. Tärkeitä tulevaisuuden osaamisen taitoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja kasvun ajattelu, vuorovaikutus ja tunnetaidot, luovuus ja ongelmaratkaisukyky, johtaminen ja itseohjautuvuus sekä työn merkityksellisyyden löytäminen. Onko teillä jo taidot ja asenne tulevaisuuden vaatimusten tasolla? 

Miten voimme auttaa teitä?

MySpeaker tarjoaa valmiiksi konseptoituja puheenvuoroja, workshoppeja ja masterclasseja, jotka oivalluttavat ja tukevat teidän tulevaisuuden taitojen kehittämistä. Valmentajina toimivat puhujayhteisömme jäsenet, joilla on laaja kokemus vaikuttavasta valmentamisesta. Mikäli tarvitsemaanne aihetta ei löydy valmiina niin suunnittelemme teidän tarpeisiinne sopivan uniikin kokonaisuuden.

Mietittekö vielä millainen valmennus tai oivalluttava puhe vastaisi parhaiten teidän yrityksen haasteisiin ja tukisi teidän osaamisen kehittämisen kokonaisuutta? Kiinnostaisiko teitä tietää, kuka olisi paras puhuja tai valmentaja teidän aiheeseen? Teemme mielellämme teille osallistavan alkukartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman siitä, millaisella valmennuksella ja inspiroivalla puheella pääsette osaamisen kehittämisen tavoitteissanne maaliin.

Kiinnostaisiko teitä syventää entisestään osaamistanne ja tulla osaksi kasvuohjelmaa?

Tervetuloa mukaan MyGrowth – osaamisen kehittämisen kasvuohjelmaan, jossa suunnittelemme teidän  yrityksen osaamista tukevan sopivan ohjelman kvartaali- tai vuositasolle. Tarjoamme samalla mahdollisuuden sinulle osaamisen kehittämisestä vastaavana kehittää itse omaa osaamista 5 eri tulevaisuuden metataidon tiimoilta. Pääset kuulemaan osaamisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja ja verkostoitumaan muiden osaajien kanssa. Ilmoittaudu mukaan: [email protected]