Pekka Hyysalo

Fight Back

Tästä videoluentosarja kertoo:

Pekka Hyysalon videoluentosarjassa katsoja pääsee kuulemaan Pekan vaikuttavan tarinan uransa alkuvaiheessa olevan ammattilaskijan pysäyttävästä onnettomuudesta ja siitä, kuinka rakentaa oma elämä  ja unelmat uudelleen. Pekan videoluentosarja sopii erityisen hyvin inspiroimaan, motivoimaan, rohkaisemaan ja innostamaan katsojia. Se valaa uskoa tulevaan ja mahdollisuuksiin joita meillä on, kun uskallamme tarttua toimeen ja tehdä töitä unelmiemme eteen.


Jaksot:

5kpl, yhteensä 59 min 33 sek

1. Laskettelu kaikki kaikessa – 12 min 03 sek
Unelmien tavoittelua, tavoitteiden saavuttamista ja kaiken loppuminen.

2. Sä et enää laskettele – 10 min 38 sek
Kuinka selvitä, kun et voi enää tehdä sitä mitä rakastat? Miten nousta ylös ja jatkaa, kun tuntuu että kaikki on viety? 

3. Kaikki peliin – 11 min 11 sek
Kun kukaan ei odota mitään, on mahdollisuus tehdä vapaasti oma parhaansa ja laittaa kaikki peliin. On aika aloittaa uusi tarina – taistella takaisin.

4. Fight back – 13 min 29 sek
Vertaistuessa ja yhteistyössä on voimaa. Oman sankaritarinan löytäminen ja jakaminen. Vapaus vs. vastuu – vastuu paitsi sitoo, se myös mahdollistaa.

5. Uusi unelma-ammatti – 12min 12 sek

 


Puhujan suusta:

”Videosarja antaa katsojalleen uskoa omiin kykyihinsä. Meillä jokaisella on elämässä omat taistelumme ja vaikka joskus kaatuisi, monesta notkosta voi nousta ylös. Olemme täällä toisiamme varten ja yhdessä pystymme ihmeisiin!” – Pekka Hyysalo

Pekka Hyysalo

Tilaa videoluentosarja:

Millaisia tulevaisuuden taitoja yrityksillä ja organisaatioilla tulisi olla?

MySpeaker tukee osallistavilla valmennuksella ja puheenvuoroilla yrityksien ja organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä. Ennakoimme koko ajan yhdessä puhujayhteisömme työelämän asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden osaamisen muutoksia ja niihin liittyviä hiljaisia signaaleja, joiden ympärille rakennamme valmennuksia ja erilaisia osaamisen kehittämisen konsepteja.

Tulevaisuudessa yritysten osaamisen keskiössä ovat edelleen digitalisaation ja teknologian kehittyminen. Erityisesti muutokseen ja muutoksen metataitoihin keskittyvät taidot nousevat tärkeään arvoon. Tärkeitä tulevaisuuden osaamisen taitoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja kasvun ajattelu, vuorovaikutus ja tunnetaidot, luovuus ja ongelmaratkaisukyky, johtaminen ja itseohjautuvuus sekä työn merkityksellisyyden löytäminen. Onko teillä jo taidot ja asenne tulevaisuuden vaatimusten tasolla? 

Miten voimme auttaa teitä?

MySpeaker tarjoaa valmiiksi konseptoituja puheenvuoroja, workshoppeja ja masterclasseja, jotka oivalluttavat ja tukevat teidän tulevaisuuden taitojen kehittämistä. Valmentajina toimivat puhujayhteisömme jäsenet, joilla on laaja kokemus vaikuttavasta valmentamisesta. Mikäli tarvitsemaanne aihetta ei löydy valmiina niin suunnittelemme teidän tarpeisiinne sopivan uniikin kokonaisuuden.

Mietittekö vielä millainen valmennus tai oivalluttava puhe vastaisi parhaiten teidän yrityksen haasteisiin ja tukisi teidän osaamisen kehittämisen kokonaisuutta? Kiinnostaisiko teitä tietää, kuka olisi paras puhuja tai valmentaja teidän aiheeseen? Teemme mielellämme teille osallistavan alkukartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman siitä, millaisella valmennuksella ja inspiroivalla puheella pääsette osaamisen kehittämisen tavoitteissanne maaliin.

Kiinnostaisiko teitä syventää entisestään osaamistanne ja tulla osaksi kasvuohjelmaa?

Tervetuloa mukaan MyGrowth – osaamisen kehittämisen kasvuohjelmaan, jossa suunnittelemme teidän  yrityksen osaamista tukevan sopivan ohjelman kvartaali- tai vuositasolle. Tarjoamme samalla mahdollisuuden sinulle osaamisen kehittämisestä vastaavana kehittää itse omaa osaamista 5 eri tulevaisuuden metataidon tiimoilta. Pääset kuulemaan osaamisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja ja verkostoitumaan muiden osaajien kanssa. Ilmoittaudu mukaan: [email protected]