Perttu Pölönen

Tulevaisuuden työelämä ja taidot

Tästä videoluentosarja kertoo:

Perttu Pölösen videoluentosarja johdattaa katsojan tulevaisuuden työelämän taitojen äärelle. Perttu avaa inhimillisen vallankumouksen merkitystä katsojalle. Hän inspiroi ja innostaa videoluennoillaan jokaista tunnistamaan omat taitonsa ja löytämään oman ikigainsa. Videoluentosarjassa käydään läpi kaksitoista tulevaisuuden tärkeintä taitoa, sekä syvennytään muutoksen edellytyksiin. Tämä videoluentosarja antaa jokaiselle katsojalle peilauspintaa sekä uutta näkökulmaa oman työnsä, taitojensa ja elämänsä tarkasteluun. Pertun videoluennot valavat uskoa tulevaan ja innostavat olemaan vähemmän kone – ja enemmän ihminen.


Jaksot:

6kpl, yhteensä 97min 59 sek

1. Inhimillinen vallankumous – 16 min 52 sek
Työ on siirtynyt lihaksista päähän ja päästä sydämeen. Perttu kertoo, miksi seuraavan vallankumouksen pitäisi olla inhimillinen.

2. Identiteetit & Ikigai – 12 min 15 sek
Tehdään taidosta titteli! Oletko sinä kenties mahdollistaja, innostaja, kiteyttäjä tai kirkastaja? Onko lähipiirissäsi ristipölyttäjää, välittäjää, linkittäjää tai läsnäolijaa?

3. Tulevaisuuden lukujärjestys – 28 min 13 sek
Jos sinut lähetettäisiin takaisin kouluun, mitä toivoisit, että sinulle opetettaisiin? Perttu esittelee lukujärjestyksen 12 taitoa, jotka korostuvat tulevaisuudessa.

4. Sukupolvien välinen dialogi – 10 min 24 sek
Tuhansien vuosien ajan vanhemmat ovat opettaneet lapsiaan ja sivistys on siirtynyt polvelta toiselle. Nyt diginatiivit opettavat vanhemmilleen perusasioita somesta, laitteista ja trendeistä.

5. Urapolku ennen ja nyt – 14 min 39 sek
Varmoja ammatteja ei enää ole. Epävarmuutta ei pidä oppia vain sietämään, sitä pitää oppia nauttimaan.

6. Uskallus, riski ja tottumukset – 15 min 36 sek
Uskalluksen puute, riskien välttäminen ja huonot tottumukset estävät meitä muuttumasta. Mistä muutos lähtee liikkeelle?


Puhujan suusta:

“Kurssi antaa läpileikkauksen tulevaisuuden taitoihin ja käy läpi työelämän evoluution. Mikä on inhimillinen vallankumous, tulevaisuuden lukujärjestys tai taitotitteli? Toivon, että kurssi antaa uutta intoa työntekemiseen. Tavoitteeni on saada jokainen katsoja pysähtymään hetkeksi miettimään sitä, mitä annettavaa hänellä on tulevaisuuden työelämässä.” – Perttu Pölönen

Perttu Pölönen Profiilikuva

Tilaa videoluentosarja:

Millaisia tulevaisuuden taitoja yrityksillä ja organisaatioilla tulisi olla?

MySpeaker tukee osallistavilla valmennuksella ja puheenvuoroilla yrityksien ja organisaatioiden omaa osaamisen kehittämistä. Ennakoimme koko ajan yhdessä puhujayhteisömme työelämän asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden osaamisen muutoksia ja niihin liittyviä hiljaisia signaaleja, joiden ympärille rakennamme valmennuksia ja erilaisia osaamisen kehittämisen konsepteja.

Tulevaisuudessa yritysten osaamisen keskiössä ovat edelleen digitalisaation ja teknologian kehittyminen. Erityisesti muutokseen ja muutoksen metataitoihin keskittyvät taidot nousevat tärkeään arvoon. Tärkeitä tulevaisuuden osaamisen taitoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja kasvun ajattelu, vuorovaikutus ja tunnetaidot, luovuus ja ongelmaratkaisukyky, johtaminen ja itseohjautuvuus sekä työn merkityksellisyyden löytäminen. Onko teillä jo taidot ja asenne tulevaisuuden vaatimusten tasolla? 

Miten voimme auttaa teitä?

MySpeaker tarjoaa valmiiksi konseptoituja puheenvuoroja, workshoppeja ja masterclasseja, jotka oivalluttavat ja tukevat teidän tulevaisuuden taitojen kehittämistä. Valmentajina toimivat puhujayhteisömme jäsenet, joilla on laaja kokemus vaikuttavasta valmentamisesta. Mikäli tarvitsemaanne aihetta ei löydy valmiina niin suunnittelemme teidän tarpeisiinne sopivan uniikin kokonaisuuden.

Mietittekö vielä millainen valmennus tai oivalluttava puhe vastaisi parhaiten teidän yrityksen haasteisiin ja tukisi teidän osaamisen kehittämisen kokonaisuutta? Kiinnostaisiko teitä tietää, kuka olisi paras puhuja tai valmentaja teidän aiheeseen? Teemme mielellämme teille osallistavan alkukartoituksen, jonka pohjalta laadimme suunnitelman siitä, millaisella valmennuksella ja inspiroivalla puheella pääsette osaamisen kehittämisen tavoitteissanne maaliin.

Kiinnostaisiko teitä syventää entisestään osaamistanne ja tulla osaksi kasvuohjelmaa?

Tervetuloa mukaan MyGrowth – osaamisen kehittämisen kasvuohjelmaan, jossa suunnittelemme teidän  yrityksen osaamista tukevan sopivan ohjelman kvartaali- tai vuositasolle. Tarjoamme samalla mahdollisuuden sinulle osaamisen kehittämisestä vastaavana kehittää itse omaa osaamista 5 eri tulevaisuuden metataidon tiimoilta. Pääset kuulemaan osaamisen kehittämiseen liittyviä puheenvuoroja ja verkostoitumaan muiden osaajien kanssa. Ilmoittaudu mukaan: [email protected]