Karoliina Jarenko Banneri

Karoliina Jarenko - Juontaja

Uuden Työn Puuhanainen | Tutkija | Valmentaja | Konsultti | Moderaattori | Tarinankertoja

Karoliina Jarenko on työn murroksen ja tulevaisuuden työelämän asiantuntija ja innostava ja energinen juontaja. Hän kutoo tapahtumista ja tilaisuuksista osallistujille merkityksellisen tarinan ja houkuttelee osallistujat mukaansa puhumalla monimutkaisistakin asioista ihmisläheisesti ja humoristisesti.

Enemmän elämää!” -Karoliina Jarenko

Puhumisen ja moderoinnin lisäksi Karoliina auttaa auttaa organisaatioita siirtymään itseohjautuvampaan toimintamalliin ja esimiehiä omaksuman valmentavamman otteen. Konsultointityö pitää Karoliinan tiukasti kiinni todellisten työpaikkojen todellisissa ongelmissa. Näistä hän ammentaa aina uusia tarinoita puheenvuorojensa ja juontojensa sisällöiksi luoden huumorin ja innostuneen persoonansa kautta ilmapiirin, jossa kuuntelijan on mahdollista ajatella ajatuksia, joita hän ei muuten tulisi ajatelleeksi.

Karoliina Jarenko on yksi Filosofian Akatemian perustajista ja hän toimi sen toimitusjohtajana vuosina 2013-2019. Karoliinan ja Frank Martelan kirja ”Draivi – voiko sisäistä motivaatiota johtaa?” sai vuonna 2016 Ekonomien kirjallisuuspalkintoraadin irrottamaan palkinnosta erillisen tunnustuspalkinnon Draiville annettavaksi. Vuonna 2017 ilmestynyt toimitettu ”Itseohjautuvuus – miten organisoitua tulevaisuudessa?” nosti itseohjautuvuuden teeman suomalaisen työelämän kuumaksi puheenaiheeksi. Karoliina tekee aktiivisesti tutkimusta itseohjautuvien organisaatioiden toiminnallisista rakenteista ja kirjoittaa väitöskirjaa itseorganisoitumisesta yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa.

Karoliina Jarenko profiili

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aiheet:

Asiantuntijapaneelit | Fasilitointi | Moderointi | Seminaarit | Yleisötilaisuudet | Yritysjuhlat