Arto O. Salonen - Artikkelikuva 1;2

Arto O. Salonen - Puhuja

Yhteiskuntamuotoilija | Visionääri | Uudistaja | Professori

Elämme keskellä yhteiskunnallista murrosta. Pelkkä tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja tehokkuuteen keskittyminen ei enää riitä pitämään ihmistä liikkeellä. Vauraassa hyvinvointiyhteiskunnassa huomio kiinnittyy yhä enemmän elämänlaatuun, jolloin elintason merkitys vähenee. Painopiste siirtyy elämän kulisseista elämän juoneen – mielekkyyden, merkityksen ja tarkoituksen tunnistamiseen. Hyvinvointikokemusten arvo lisääntyy.

Liiketoiminnassa ”Purpose Driven Business” on muodostumassa uudeksi normaaliksi. Mitä varten yritys on olemassa? Mitä yhteiskunnallista ongelmaa se ratkaisee? Kuinka se perustelee sen, miksi se on olemassa? Siinä kysymykset, joita kysytään yhä useammin.

Arto O. Salonen on yksi terävimpiä yhteiskunnallisen muutoksen sanoittajia Suomessa. Hän toimii apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa, ja on Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen. Lisäksi Salosella on dosentuuri useissa korkeakouluissa.

Arto O. Salosen ydinosaamista on tulevaisuuden suuntaviivojen kokonaisvaltainen näkyväksi tekeminen. Hän kuvailee kansantajuisesti, kuinka kestävään yhteiskuntaan siirtyminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja merkitykselliseksi koetun elämän tavoittelu kytkeytyvät toisiinsa. Hän on kysytty tieteen popularisoija yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen seminaareissa. Hänen puheenvuoroissaan korostuu tulevaisuuslähtöisyys.

”Auringonlaskun alat edustavat menneisyyttä. Ne rakentavat taloudellisen toimintansa historian suoraviivaiseksi jatkumoksi. Mutta auringonnousun alat ottavat tulevaisuuden haltuun. Ne tekevät tulevaisuutta. Auringonnousun liiketoiminnalla on ylevä tarkoitus, joka vetoaa työntekijöihin, asiakkaisiin ja yhteiskunnan päätöksentekijöihin.”

Lue lisää Arto O. Salosen visiointia muuttuvasta maailmasta: https://www.myspeaker.fi/uutiset/muuttuva-maailma-auringonnousun-alat-tekevat-tulevaisuuden-arto-o-salonen/

Huhtikuussa 2020 julkaistu taloustutkija Maria Joutsenvirran ja professori Arto O. Salosen uutuuskirja Sivistys vaurautena sanoittaa yhteiskunnallista uudistumista tulevaisuuslähtöisesti. Ilman sivistymisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia hyvää tulevaisuutta ei ole. Tämä johtuu siitä, että ilman ajatusta siitä, mitä ei vielä ole olemassa, on mahdotonta luoda uutta.

Teemat: Uudistuva elämä ja yhteiskunta | Jaettu arvonluonti yrityksen voimavarana | Sivistys vaurautena | Työ, hyvinvointi ja tulevaisuuden toivo | Tiedostava kuluttaminen

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Johtaminen | Yhteiskunta & Tulevaisuus