fbpx
wbpFmeHZ1-e1548767460827.jpeg

Asta Raami

Taiteen tohtori | PhD / M.A. (digital media) | B.A. (design) | B.Ed.

Asta Raami, taiteen tohtori, väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, jossa hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä  mm. luovan suunnitteluprosessin kehittämisen lehtorina. Intuition juurille hän päätyi tutkiessaan luovaa ongelmanratkaisuprosessia. Väitöksen jälkeen hän on keskittynyt intuition potentiaalin tunnetuksi tekemiseen tiedeyhteisön ulkopuolella.

Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole – on vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Se miksi emme näe, johtuu ihmismielen luontaisesta toiminnasta. Menetelmät näkemiseen löytyvät taas kyvystämme valjastaa intuition potentiaali. Tieteellinen tutkimus viitoittaa tietä näihin molempiin.

Intuitioon liittyy paljon virheuskomuksia. Meillä jokaisella on käytössämme monia erilaisia intuitioita, jotka pohjautuvat eri tietopohjiin. Ne toimivat eri tavoin ja ovat eri tavoin luotettavia. Intuition kautta voi myös hakea tietoa, jonka luotettavuutta on mahdollista arvioida.

Asta Raami inspiroituu tieteen reunamailla tapahtuvasta tutkimuksesta, joiden tuloksille ei vielä löydy selitysmallia sekä arjesta kahden koululaisen kanssa.

Astan teos Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016, Kustantamo S&S) käsittelee ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä. Asta on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisuissa Ajattelun taidot ja oppiminen (PS-kustannus 2016) sekä Sitran koulutuksen tulevaisuutta käsittelevässä julkaisussa Sustainablity, Human Wellbeing and the Future of Education artikkelillaan Towards Solving the Impossible Problems (Pallgrave MacMillan 2018). Astan väitöskirja on vapaasti luettavissa verkossa (Intuition Unleashed). Tällä hetkellä Asta toimii start-up yrittäjänä Innerversity-hankkeessa. www.innerversity.org

Suositut otsikot: Intuitio | Superintuitio

Asta Raami

Asta Raami

Taiteen tohtori | PhD / M.A. (digital media) | B.A. (design) | B.Ed.

    Lähetä kysely:

    Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

    Aihealueet:

    Kasvu & Kehittäminen | Luovuus & Innovaatio | Yhteiskunta & Tulevaisuus