Muuttuva maailma – Kolme intuitiota ja ihmeiden logiikka – Asta Raami

Ongelmien keskellä on lohdullista muistaa, että intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Lohdullista on myös se, että läpi historian maailmassa on elänyt ihmisiä, jotka ovat osanneet ratkaista mahdottomalta vaikuttavaa. He ovat keksijöitä, nobelisteja ja luovia neroja. Heidän ajatteluaan on tutkittu ja he ovat itse kertoneet, miten ovat kyenneet näkemään ja luomaan radikaalia uutta. Keskeisenä menetelmänä on taito valjastaa intuitio oivaltamisen avuksi.

”Ihmeet ovat ratkaisuja joiden logiikka on piilossa.”

Ja kun intuition tuoma tieto ei toimi näkyvän logiikan ulottuvissa, logiikasta ei yksinkertaisesti ole apuvälineeksi. Päättely voi kuljettaa meidät vain tiettyyn pisteeseen saakka – siihen asti mihin tosiasiat riittävät.

Miten sitten arvioida intuitiivisen tiedon luotettavuutta? Intuitio tarvitsee useita tarkastelupisteitä, koska joudumme toimimaan näkyvän logiikan ulkopuolella. Se, että intuitio vain tuntuu oikealta, ei vielä ole riittävä perustelu.

Keksijät naulaavat intuitiivisen tietonsa tuoreisiin havaintoihin, oman näkökulmansa armottomaan kyseenalaistamiseen ja tiedon testaamiseen käytännössä. Näin muodostuu sykli, jossa havainto- ja erottelukyky ruokkivat toisiaan.

Olemme avoimesti hereillä maailmaan ja samalla tarpeeksi erottelukyisiä tunnistamaan omat vinoumamme ja vinoutuneen tiedon. Nämä taidot ovat jokaisen opeteltavissa.

Meillä jokaisella on kolme eri tavoin toimivaa intuitiota, joita kaikkia voidaan käyttää intuitiivisen tiedon luotettavuuden apuna.


Artikkelin on kirjoittanut taiteen tohtori Asta Raami , joka väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015. Astan uusin teos INTUITIO3 käsittelee intuition potentiaalia mahdottomilta vaikuttavien ongelmien ratkaisussa.
Tämä artikkeli on osa ”Muuttuva maailma” -julkaisuamme, joka kokoaa yhteen kuudentoista puhujan, oman alansa suunnannäyttäjän rohkaisevia ajatuksia tulevaisuudesta, muutoksesta ja mahdollisuuksista.

 

Voit ladata koko julkaisun itsellesi tästä.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!