Henkka Hyppönen banneri

Henri ”Henkka” Hyppönen - Puhuja

Luova johtaja | Tietokirjailija

Henri Hyppönen on luova johtaja, kirjailija, puhuja, TV -isäntä ja sarjayrittäjä. Hän on viiden yrityksen perustaja, mukaan lukien Henrin uusin startup-yritys, joka suunnittelee dataa ja tekoälyä tukevia tuotteita ja palveluita.

Henri puhuu säännöllisesti yrityksille tekoälystä, tulevaisuudesta, liiketoiminnasta, johtajuudesta, luovuudesta sekä ihmisen ja koneen älykkyyden yhdistämisestä. Henriä innostaa nyt uusien teknologisten kykyjen käyttäminen ihmisten käyttäytymisen ymmärtämiseen ja ennustamiseen –  sekä ihmisen ja koneen yhteistyön edistämiseen luovuudessa ja tutkimus- sekä kehitystoiminnassa. Hän on keksinyt termin lisätty tuotekehitys kuvaamaan tätä uutta alaa.

Henri on julkaissut viisi kirjaa. Viimeisin kertoo luovuuden tulevaisuudesta. Hänet on saanut tunnustusta työstään niin puhujana, mediassa kuin kirjojensa tiimoilta: Vuoden puhuja (Suomi, 2013), Suomen paras komediaesitys (2014, 2015), tiedekommunikaatiopalkinto (2015) ja Vuoden radioisäntä (2000). Henri on haastatellut poliittisia ja liike -elämän johtajia, taiteilijoita ja luovia neroja, kuten Arnold Schwarzenegger, Ed Catmull, Jack Welch ja Will Smith ymmärtääkseen heidän tärkeimmät opetuksensa liiketoiminnassa ja elämässä.

Henrin kysytyimmät puheenvuorot käsittelevät teemoja:

Älykkäiden koneiden nousu – mikä on ihmisen paikka?

Koneet voivat olla luovia ja toisin kuin yleisesti uskotaan, sillä on syvällinen vaikutus meidän kaikkien, ei vain luovien alojen työhön. Kuitenkin alkamassa on ihmisyyden renessanssi. Tällä uudella aikakaudella, jolloin ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ja koneet ovat älykkäämpiä kuin ikinä, työnjako muuttuu pysyvästi. Mikä on ihmisen paikka?  Henri paljastaa tämän uuden maailman tosielämän esimerkkiensä ja tarinoidensa avulla, ja tuo esiin sen, kuinka jokainen voi olla osana kehitystä korostamalla ihmisyyttään.

Pelon hinta:

Pelko voi tehdä meistä todella tyhmiä, viedä pois potentiaaliamme ja olla esteenä tavoitteiden saavuttamiselle. Saavuttaaksemme suurimman potentiaalimme meidän on ensin ymmärrettävä yksi vahvimmista tunteistamme: pelko. Henri tuo tällä luennolla esiin laajan kokemuksensa luovan alan yritysten perustajana ja johtajana yhdistettynä näkemyksiin pelon biologiasta ja psykologiasta. Hän osoittaa psykologisen turvallisuuden arvon työpaikalla ja antaa konkreettisia välineitä siihen, kuinka psykologisesti turvallinen ilmapiiri saadaan säilymään.

Sano ei tylsyydelle:

Miten luodaan luovaa ongelmanratkaisukulttuuria, jossa ihmiset luonnollisesti haastavat vallitsevan tilanteen ja etsivät parempia tapoja toimia? Tämä luento auttaa ymmärtämään ne elementit, joita tarvitaan kun halutaan luoda yrityskulttuuri, jossa ihmiset eivät pelkää ottaa riskejä, parhaat lahjakkuudet haluavat pysyä töissä ja tiimit saavat aikaan upeita asioita! Henri paljastaa puheessaan luovan työn parhaat käytännöt ja käyttää mukaansatempaavia tarinoita sekä oivalluksia haastattelemiltaan globaaleilta luovilta johtajilta ja menestyviltä luovilta yrityksiltä.

Meidän kaikkien pitäisi rakastaa ongelmia:

Kaikki ongelmat eivät ole tasavertaisia. Parhaat yritykset erottuvat muista kyvyllään löytää juuri ne liiketoiminnan kannalta arvokkaimmat ongelmat. Tämä sitoutuminen arvoon antaa heille kilpailuetua. Arvokkaita ongelmia ei ole aina helppo löytää; ne voivat piiloutua syvälle yritykseesi tai asiakkaan elämään, ratkaisut on kuviteltava, ja useimmiten sinulla ei ole vielä olemassa valmista ratkaisua liiketoiminnassa heille. Tulevaisuuden menestyjät etsivät juuri nyt näitä ongelmia ja ennakoivat tulevia toimintatapoja ja uusia liiketoimintoja. Tässä esityksessä Henri auttaa sinua ymmärtämään, miksi arvokkaiden ongelmien havaitsemisen ja ratkaisemisen oppiminen voi muuttaa liiketoimintaasi.

Suuri siirtyminen tekoälyyn:

Pian näemme tekoläyn osana elämäämme yhtälailla kuin sähkön: huomaamme sen vasta, kun sitä ei ole. Olemme keskellä muutosta ja on aika päättää, miten haluamme osallistua. Kyseessä on loppujen lopuksi tulevaisuus, jonka vain me voimme muokata. Henri käsittelee aihetta kolmen keskeisen teeman kautta: miten käytämme tekniikkaa, luovuutta –  ja tekoälyä ja mitä tarkoittaa olla ihminen tekoälyyn tukeutuvassa maailmassa. Tämä puhe antaa sinulle uusia tapoja lähestyä sitä, kuinka voimme luoda uuden maailman ja uuden unelmatiimin: ihmismielen ja koneen.

Henri pitää yrityksille myös koulutuksia kaikista edellä mainituista teemoista!

Katso myös Henrin valmennus: Tulevaisuuden johtajan metataidot

Lue Henrin artikkeli ”Vastaa kiihtyvään nopeuteen ja ennustamattomuuteen luovuudella.”

Teemat: Pelko voi tehdä meistä todella tyhmiä | Ei tylsää! | Meidän kaikkien pitäisi rakastaa ongelmia | Suuri siirtyminen AI:hin | Tulevaisuuden johtamisen metataidot | Tulevaisuuden digitaalinen asiakaskokemus

Henri Hyppönen

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Asiakaskokemus | Digitalisaatio & Teknologia | Johtaminen | Kasvu & Kehittäminen | Luovuus & Innovaatio | Strategia | Yhteiskunta & Tulevaisuus | Yrityskulttuuri