Karoliina Jarenko Banner

Karoliina Jarenko - Puhuja

Uuden Työn Puuhanainen

Karoliina on tietokirjailija ja organisaatiokonsultti. Moni muistaa Karoliinan sisäisen motivaation ja itseohjautuvuuden puolestapuhujana ja yhtenä Filosofian Akatemian perustajista. Nykyään hän työskentelee Learning Advantage -perheyrityksessä ja auttaa rakentamaan 2020-luvun oppivia organisaatioita. Hän puhuu yleisöille tulevaisuuden johtamisesta, itseohjautuvuudesta sekä oppimisen johtamisesta. Karoliina tekee aktiivisesti tutkimusta itseohjautuvien organisaatioiden toiminnallisista rakenteista ja kirjoittaa väitöskirjaa itseorganisoitumisesta yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa. Karoliina on loistava puhuja, kun haluat vahvistaa organisaatiosi ruohonjuuritason dynaamisuutta ja  luoda hyvän pohjan orgnisaation uudistumiskyvylle.

”Enemmän elämää!” -Karoliina Jarenko

Puheenvuorojen lisäksi Karoliina auttaa organisaatioita siirtymään itseohjautuvampaan toimintamalliin ja esimiehiä omaksuman valmentavamman otteen. Konsultointityönsä ansiosta hänellä on tiivis kosketus oikeiden työpaikkojen oikeisiin ongelmiin ja kehittämistyön haasteisiin. Arjen kommervenkeistä Karoliina uuttaa aina uusi tarinoita puheenvuorojensa höysteeksi ja luo näiden sekä innostuneen persoonansa kautta ilmapiirin, jossa kuuntelijan on mahdollista ajatella ajatuksia, joita ei muuten tulisi ajatelleeksi.

Karoliina Jarenko on yksi Filosofian Akatemian perustajista ja hän toimi sen toimitusjohtajana vuosina 2013-2019. Karoliinan ja Frank Martelan kirja ”Draivi – voiko sisäistä motivaatiota johtaa?” (Talentum Pro 2015) sai vuonna 2016 Ekonomien kirjallisuuspalkinnon raadin poikkeuksellisesti irrottamaan pääpalkinnosta tunnustuspalkinnon Draiville. Paria vuotta myöhemmin ilmestyi toimitettu ”Itseohjautuvuus – miten organisoitua tulevaisuudessa?”, joka nosti itseohjautuvuuden teeman suomalaisen työelämän kuumaksi puheenaiheeksi. Karoliina tekee aktiivisesti tutkimusta itseohjautuvien organisaatioiden toiminnallisista rakenteista ja kirjoittaa väitöskirjaa itseorganisoitumisesta yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa.

Karoliina on loistava puhuja, kun haluat vahvistaa yksilön ja yhteisön kanssa sisäistä motivaatiota ja sen johtamista sekä luoda hyvän pohjan orgnisaation uudistumiskyvylle. Karoliina on tiimi- ja esimiespäivien suosittu keynote kun puhutaan itseohjautuvuudesta, itseorganisoitumisesta ja yhteisöohjautuvasta yrityskulttuurista.

Lue myös:

Karoliina Jarenko: Ketterien organisaatioiden uudistumiskyky perustuu itseohjautuvuuteen

Teemat: Valmentava johtaminen ja arjen fasilitointi | Kilpailuetua itseohjautuvuudesta? | Kohti itseohjautuvuutta - miten muutetaan hierarkinen organisaatio itseohjautuvaksi? | Liekeissä! - Miten johtaa sisäistä motivaatiota? | Rakkaus on tärkein johtamispalvelu

Karoliina Jarenko Profile

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Johtaminen | Kasvu & Kehittäminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus | Luovuus & Innovaatio | Oppiminen | Tiimityö