Ulrika Björkstam

Ulrika Björkstam - Puhuja

Valmentaja

Valmentaja Ulrika Björkstam (VTM) on pidetty luennoitsija, kirjailija ja keynote-puhuja, jonka työn keskiössä ovat resilienssi eli muutoskykyisyys, itsen johtamisen taidot sekä parempi työelämä. Ulrika yhdistää valmennuksiinsa myös taustansa tulevaisuuden ennakoinnin parista ja haastaa kuulijansa ajattelemaan, minkälaista tulevaisuutta luomme niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Ulrika on työskennellyt suomalaisyritysten parissa yli 10 vuoden ajan. Vakavasta lentokoneonnettomuudesta selviytyminen ajoi Ulrikan opiskelemaan ajattelun vaikutusta yksilön toiminnan taustalla ja perehtymään resilienssiin. Hän on Suomen ensimmäinen CReC-sertifioitu resilienssivalmentaja. Ulrikan käyttämät valmennusmetodit yhdistettynä tulevaisuusajatteluun tarjoavat käytännönläheisen tavan omaksua uutta tietoa ja saada aikaan haluttuja muutoksia paremman tulevaisuuden edistämiseksi.

Valmennuksissaan ja luennoissaan Ulrika Björkstam keskittyy yksilön näkökulmaan haastaen kuulijoita tarkastelemaan omia ajatuksiaan ja toimintaansa. Hänellä on erityinen taito kohdentaa viesti yleisönsä mukaan toimialasta riippumatta. Ulrikan vahva läsnäolo saa kuulijat pysähtymään tärkeiden teemojen äärelle.

Ulrikan uusin puheenvuoro: Resilienssi tulevaisuuden työelämän metataitona”:

Muutokset ja yllättävät tilanteet koettelevat ihmismieltä ja nostattavat pintaan monenlaisia tunteita. Ennen kaikkea ne haastavat tapaamme katsoa kohti tulevaa. Epävarmuuden keskellä yksi menestymisen ja henkisen hyvinvoinnin edellytyksistä on resilienssi, eli yksilöiden kyky vastaanottaa ja mukautua muutoksiin.

Resilienssi ei ole vain jokin poikkeusyksilöiden ominaisuus, vaan se koostuu useista eri taidoista, jota jokainen meistä voi kehittää ja näin vahvistaa omaa muutoskykyään. Resilienssiä voikin hyvällä syyllä kutsua tulevaisuuden työelämän metataidoksi, josta jokaisen olisi syytä olla kiinnostunut.

Tämä Ulrikan puhe käsittelee resilienssin eri osa-alueita tulevaisuuden työelämän ja sen luomien haasteiden sekä mahdollisuuksien näkökulmasta. Osallistujat saavat puheenvuorosta konkreettisia työkaluja siihen, miten resilienssiä kehittämällä olemme myös muutoskykyisempiä vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteisiin ja tarpeisiin.

Teemat: Kasvun paikka - kuinka kasvattaa omaa muutoskykyisyyttään? | Voimavarana resilienssi | Mieli muutoksen keskellä | Miten kehittää oman mielen johtamista? | Hyvä mieli - parempi arki | Johda mielelläsi | Muutoskykyisyys ja tulevaisuuden työelämän ydintaidot

Ulrika Björsktam

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Hyvinvointi & Terveys | Johtaminen | Kasvu & Kehittäminen