Veikko Törrönen bannerikuva

Veikko Törrönen - Puhuja

Lliiketoimintamuotoilija | Palvelumuotoilija | Valmentaja

Veikko Törrönen on KREAPAL DESIGN Oy:n perustaja, liiketoimintamuotoilija, palvelumuotoilija ja valmentaja, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. BBA, MBA ja HHJ -tutkintojen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä. Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa: kehittäen ja visualisoiden uusia konsepteja, työkaluja ja menetelmiä.

Veikko Törrönen on kysytty esiintyjä erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä kiitetään erityisesti kyvystään oivalluttaa isoja kokonaisuuksia tavalla, joka puhuttelee niin organisaatioiden ylintä johtoa kuin työntekijöitäkin.

” Loistava setti ja mukaansatempaava tapa esittää asia. Kiitos!”

Veikko on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja muotoiluprojekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

 

Veikon kysytyimmät puheenvuorot

Moderni ja osallistava strategiatyö

Kuulostaako tutulta?

  • Strategia ei ohjaa tekemistänne: energianne ja resurssinne kohdistuvat eri suuntiin.
  • Strategianne on kompleksinen: henkilöstönne ei ymmärrä tai muista sitä.
  • Asiakas- ja työntekijäymmärrystä ei ole kyetty hyödyntämään riittävästi strategiatyössä.
  • Strategiatyössänne ei olla onnistuttu sitouttamaan ihmisiä yhteiseen strategiseen suuntaan – ja jatkon toimenpiteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Et ole yksin. Kokemuksemme ja kotimaisen tutkimustiedon mukaan perinteinen strategiatyö on rikki: yrityksen strategian kykenee kommunikoimaan 2% työntekijöistä, 8% keskijohdosta ja 13% ylimmästä johdosta. Suurin osa työntekijöistä, yrityksen eri tasoilla, ei siis ymmärrä, tunne tai muista työnantajansa strategiaa. Koska yhteinen suunta on epäselvä, tämä johtaa toiminnan tehottomuuteen – ja aiheuttaa ongelmia monilla tasoilla.

Tämä luento haastaa ajatteluanne perinteisestä strategiatyöstä – ja synnyttää uusia ajatuksia ja oivalluksia siitä, miten strategiatyötä tehdään modernilla ja osallistavalla tavalla.


Asiakaskokemuksen systemaattinen johtaminen ja kehittäminen


Suomalaisissa organisaatioissa on jo vuosia sitten oivallettu asiakaskokemuksen tärkeys liiketoiminnan menestyksen kannalta: asiakaskokemus onkin tyypillisesti yksi organisaation tärkeimmistä must-win battleistä. Strategisesta painoarvostaan huolimatta, asiakaskokemusta ei syystä tai toisesta johdeta ja kehitetä systemaattisesti – halun muuttaa tämän.

Tämä luento kannustaa ja rohkaisee siirtymään asiakaskokemuksen kehittämisessä sanoista tekoihin.

Luennon jälkeen teille muodostuu yhteinen ymmärrys seuraavista kokonaisuuksista:
1. Mitä on asiakaskokemus
2. Miten asiakaskokemusta kehitetään systemaattisesti
3. Millaisia tuloksia voitte odottaa investoinnista asiakaskokemukseen


Palvelumuotoilu käytännön keinona palveluiden kehittämiseen


Kuulostaako tutulta?

  • Asiakasymmärrystä ei ole hyödynnetty tarvittavalla tavalla palveluidenne kehityksessä.
  • Asiakkaanne eivät ymmärrä tai käytä palveluitanne halutulla tavalla.
  • Palvelunne eivät tuota systemaattisesti haluttua asiakaskokemusta.
  • Palvelunne eivät ole saavuttaneet niille asetettuja myyntitavoitteita.
  • Haluaisitte kehittää palveluitanne yhdessä asiakkaidenne kanssa, mutta ette oikein tiedä miten se tulisi tehdä?

 

Palvelumuotoilu on ajattelu- ja työtapa, joka osallistaa palveluiden kehitykseen parhaat mahdolliset asiantuntijat, eli asiakkaat. Hyvin muotoiltu palvelu tuottaa mm. parempaa asiakaskokemusta, työntekijäkokemusta, asiakaspysyvyyttä ja suosittelua. Nämä todentuvat omistajalle kannattavuuden parantumisena.

Tämän luennon jälkeen teillä on yhteinen ymmärrys siitä, mitä on palvelumuotoilu. Lisäksi saatte tiivistetyn käsityksen siitä, miten palvelumuotoilua toteutetaan käytännön tekemisen tasolla.  

 

Teemat: Liiketoimintamuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten? | Palvelumuotoilu: mitä, miksi, mihin ja miten (strateginen taso tai perusteet)? | Perinteinen strategiatyö on rikki: liiketoimintamuotoilu sopii menetelmänä tähän hetkeen. | Tuotteistaminen 2020-luvulla. | Toimialan paras asiakas- ja työntekijäkokemus eivät tapahdu itsestään, niitä tulee johtaa

Veikko Törrönen profiilikuva

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Asenne & Muutos | Kasvu & Kehittäminen | Myynti & Markkinointi