Kristiina Komulainen

Aseta rajat, muodosta yhteys ja ratkaise konfliktit – Esittelyssä uusi puhujamme Kristiina Komulainen!

Vuorovaikutustaidot, haastavien tilanteiden ratkaiseminen ja luottamuksen rakentaminen sekä yhteyden muodostaminen ovat menestyvien tiimien tärkeimpiä taitoja. Ne ovat taitoja, jotka korostuvat erityisesti nyt, kun toimistoille paluu on joko tapahtunut tai vielä edessä –  ja toisaalta taas hybridityön tekeminen säilyy uutena normaalina. Kuinka muodostamme yhteyden toisiimme uudelleen? Miten kommunikoimme paremmin, rakennamme luottamusta ja pysymme avoimena hektisissä sekä paineisissa tilanteissa?

Uusi puhujamme, uran vaihdoksen tehnyt media-alan vahva ammattilainen, nykyinen sovittelija, poliisi Kristiina Komulainen puhuu kuulijoille vuorovaikutuksesta, yhteyden muodostamisesta, rajojen asettamisesta sekä vuorovaikutuksesta työyhteisöissä.

Kokosimme tähän uutiskirjeeseen Kristiinan ajatuksia näistä ajankohtaisista teemoista. Ota käyttöösi myös alempaa löytyvät Kristiinan vinkit haastavien tilanteiden kohtaamiseen.

Inspiroivia lukuhetkiä!
MySpeakerin tiimi

Jokaisen voittavan tiimin ytimessä vallitsee vahva vuorovaikutus ja kyky rakentaa luottamusta.

Kristiina Komulainen

Miten yhteys toiseen ihmiseen muodostetaan haastavassa tilanteessa? Millaisten työkalujen avulla erilaiset vuorovaikutustilanteet saadaan rakennettua niin, että suhteeseen muodostuu luottamus ja avoimuus? Uskallanko kohdata ja tulla aidosti kohdatuksi? Työyhteisöissä vuorovaikutuksen esteeksi naamioituneet haasteet on tärkeä tunnistaa, jotta niitä päästään ratkomaan parhaalla mahdollisella tavalla ja oikeilla työkaluilla. 

”Halusimme tai emme, vaikutamme aina toisiimme. Ja mikä parasta, haastaviltakin tuntuvista tilanteista päästään usein yli hyvin yksinkertaisilla työkaluilla”, Kristiina Komulainen kertoo.

Kristiina on sovittelijan ja poliisin opinnoissaan tutkinut viimeiset vuodet vuorovaikutusta: erityisesti aktiivista hiljaa olemisen taitoa sekä haastavaa vuorovaikutusta ja yhteyden muodostamista. Nyt hän käy kenttätyönsä lisäksi puhumassa näistä työelämän äärimmäisen tärkeistä teemoista yrityksille. Vuorovaikutusta ja haastavia tilanteita käsittelevillä luennoilla Kristiina avaa mukaansatempaavien, omakohtaisten tarinoidensa kautta erilaisia vuorovaikutustilanteita. Hän antaa kuulijoille konkreettisia työkaluja, joiden avulla parantaa vuorovaikutusta tiimissä, lisätä luottamusta ja hallita haastavia tilanteita.

 

Pura konfliktitilanteet työyhteisöissä – ja löydä niistä nousevat mahdollisuudet.

Kristiina Komulainen

”Konfliktitilanteita käsittelevällä luennolla vastaan kysymyksiin siitä, miten konflikti rakentuu, miten polarisaatio syntyy ja miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Milloin ja millä keinoilla konfliktia olisi hyvä lähteä purkamaan? Riita ei nimittäin välttämättä ole vielä niin sanotusti kypsä purettavaksi, jolloin tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä. Usein juuri tästä johtuen homma jääkin puolitiehen ja pinnan alle jää kytemään liekki, joka jossain vaiheessa jälleen roihahtaa.”

Ota käyttöösi Kristiinan vinkit haastaviin tilanteisiin:

  1. Haastavia tilanteita ei usein ratkaista puhumalla, vaan kuuntelemalla.Ole läsnä ja tarjoa aidosti kuulluksi ja nähdyksi tulemista.
  2. Muista kyseenalaistaa omaa näkemystäsi menneestä tilanteesta:mielikuvasta 10% on faktaa ja 90% mielen tulkintaa omien filttereiden läpi. Vaikka kuinka haluaisit, niin et kykene olemaan koskaan täysin objektiivinen, koska olet ihminen.
  3. Konfliktit eivät syvimmiltään ole paha asia: ne nostavat usein päivänvaloon epätasapainossa olevat asiat ja parhaimmillaan tarjoavat tilaisuuden korjata tilanteen takaisin balanssiin. Hyvin hoidetut riitatilanteet tarjoavat parhaimmillaan tilan oppimiselle ja kasvulle.

 

Osaatko asettaa omat rajasi vuorovaikutuksessa?

Kristiina Komulainen

Toimivalla vuorovaikutuksella ja omien rajojen määrittämisellä on vahva yhteys. Selkeät rajat rakentavat luottamusta ja lisäävät kunnioitusta. Ennen vaativaa neuvottelutilannetta onkin ensin selkeytettävä omat rajansa. Yhtälailla arkisissakin tilanteissa omien rajojen määrittäminen ja niissä pitäytyminen on tärkeää. 

”Omista rajoista pitävä yksilö nauttii helpommin muiden kunnioitusta. Oletko määritellyt, missä sinun rajasi kulkevat? Jos et, niin nyt voisi olla sopiva hetki. Omien rajojen määrittämisellä on laajat vaikutukset elämään.

Oman alueen selkeänä pitäminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, etenkin jos rajat eivät ole missään vaiheessa elämää kehittyneet. Kun rajat ovat kunnossa, on tunne siitä, että saa elää omien arvojensa mukaista elämää. On helpompi kunnioittaa myös itseään, kun omalla tekemisellä on selkeä linja.”

Jokaisen olisikin hyvä tunnistaa, missä oma mahdollinen rajattomuus vuorovaikutuksessa liikkuu ja lähteä työstämään sitä. Kristiinan rajoja käsittelevällä luennolla käydään läpi rajattomuuden kolmea eri muotoa, sekä tehdään konkreettisia harjoituksia, joilla omia rajoja voi treenata sekä vahvistaa – ja näin niistä on  jatkossa helpompi pitää kiinni vuorovaikutustilanteissa.

Omissa rajoissa on usein kysymys siitä, että rakastaa itseään enemmän, kuin pelkää tuottaa toiselle pettymys. Selkeiden rajojen kanssa et ehkä ole enää niin suloinen kuin ennen, mutta paljon rakastettavampi”, Kristiina muistuttaa.

 

Kristiina Komulaisen luennot tiimeille vuorovaikutuksesta, konfliktien ratkaisusta, luottamuksen rakentamisesta sekä omien rajojen määrittämisestä.

Kristiina Komulainen

Media-alalla pitkän uran tehneen nykyisen sovittelija, konstaapeli Kristiina Komulaisen puheenvuorot käsittelevät vuorovaikutustaitoja, luottamuksen rakentamista, konfliktien ratkaisua ja omien rajojen asettamista. Puhujana Kristiina on äärimmäisen vaikuttava ja karismaattinen. Hän lähestyy teemoja tutkimustiedon sekä omien tarinoidensa, että käytännön harjoitusten kautta. Puheenvuoron jälkeinen Q&A-sessio antaa kuulijoille mahdollisuuden kysyä, keskustella ja syventyä näihin ajatuksia herättäviin teemoihin Kristiinan johdolla.

Kristiinan luennot sopivat erinomaisesti tiimeille, joissa ollaan uuden edessä, halutaan syventää keskinäistä luottamusta, kehittää vuorovaikutusta ja oppia luomaan vahva yhteys rakentavasti. Työyhteisöissä konfliktitilanteilta ei voida välttyä – määrittäväksi tekijäksi nouseekin kyky purkaa ne, korjata tilanne sekä parhaimmillaan oppia ja kasvaa. Kristiinan konfliktin ratkaisuun keskittyvät puheenvuorot sopivat niin esihenkilöille rikastuttamaan johtamisen työkalupakkia, kuin koko tiimille kehittämään kestävämpiä käytäntöjä konfliktien ennaltaehkäisyyn, ratkaisuun ja paremman vuorovaikutuksen rakentamiseen.

Lue lisää Kristiinasta!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!