Martti J. Kari

Hyvän ja pahan retoriikka – keskustelu Martti J. Karin kanssa

MySpeakerin viime viikon lähetys Hyvän ja pahan retoriikka keskusteli venäläisestä strategisesta kulttuurista, maailmanjohtajien retoriikasta, propagandasta, suurvaltapolitiikasta ja informaatiopsykologisesta vaikuttamisesta.

Huippuasiantuntijaa, Jyväskylän yliopiston työelämäprofessoria Martti J. Karia haastatteli Futucast-podcastin toinen perustaja, toimittaja Isak Rautio. Filosofian tohtori ja entinen pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö Kari toi keskustelussa esille laaja-alaiseen tietoon, sotahistoriallisiin faktoihin ja geopolitiikkaan pohjautuvan näkemyksen idän ja lännen tilanteesta sekä arvion mahdollisista tulevaisuuksista.

Avoin tallenne keskustelusta on katsottavissa täältä: Hyvän ja pahan retoriikka

Seuraavassa on poimittuna pääkohdat keskustelusta.

Venäläinen strateginen kulttuuri pohjaa yhteiskuntasopimukseen; uskonnon, yksinvallan ja kansan kolmikantaan. Eliitti pitää yksinvaltaa, johtajanaan Jumalalta mandaatin saanut tsaari. Demokratia on välttämätön vihollinen, joka uhkaa eliittiä. Siis Venäjän mukaan, Eurooppa uhkaa Venäjää.

Tämänhetkinen tilanne on tuonut venäläisen strategisen kulttuurin tietynlaiseen murrospisteeseen. Sodan myötä eliitti koskee kansan elämään liikekannallepanon kautta. Venäjän kansa kokee että yhteiskuntasopimusta rikotaan, vakautta horjutetaan.

Maailmanjohtajat käyttävät vahvaa retoriikkaa vedotessaan sekä suuren yleisön järkeen että tunteisiin. Martti J. Karin arvion mukaan Ukrainan presidentti katsoo jo vuoden 2024 tulevia presidentinvaaleja ja rakentaa vahvaa voittavan sotapäällikön roolia myös tätä silmällä pitäen. Kari arvioi että Venäjä pyrkii retorisin keinoin maalaamaan tulevaisuuden ratkaisut voiton kuvaksi muun muassa näennäisten ehtojen sanelun kautta.

Maailmanpoliittisesti Venäjä on laitettu ahtaalle. Karin näkemyksen mukaan, vaikka rauha sovittaisiin välittömästi, ei vuosikymmen riitä korjaamaan Venäjän yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia vahinkoja.

Propagandasta puhuttaessa Kari korosti informaatiopsykologisen vaikuttamisen merkitystä muun muassa suhteessa EU:n yhteinäisyyteen. Tulevaisuudessa taistelua disinformaatiota vastaan käydään entistä suunnitelmallisemmin, kun tavoitteena on kansallisen informaatiopsykologisen turvallisuuden strategian laatiminen. Projektin vetovastuu on Jyväskylän yliopiston Tutkimus ja kehitys -osastolla.

Yksilöiden on syytä muistaa huolellinen lähdekritiikki. Puheet, viestit ja kirjoitukset on aina syytä laittaa oikeaan asiayhteyteen ja tietoa on hyvä pyrkiä hakemaan useista toisistaan riippumattomista lähteistä.

Hyvän ja pahan retoriikka on osa MySpeakerin yhteiskunnallista avausta keskustelulle. MySpeaker tuo vaikuttavat asiantuntijat organisaatioihin ja pyrkii vaikuttavan puheen kehittämiseen. Lue lisää tekoälyyn pohjaavasta työkalusta, MySpeaker Rhetorich on ratkaisu vaikuttavan puheen kehittämiseksi.

Lue lisää Martin ajatuksista liittyen informaatiovaikuttamiseen ja liiketoimintaan:

Artikkeli | Martti J. Kari | Informaatiovaikuttaminen ja tiedustelun merkitys tulevaisuuden liiketoiminnassa

 

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!