Muuttuva maailma – Johtaja, älä hukkaa hyvää kriisiä – Jarkko Nordlund

Never let a good crisis go to waste, innostaa Winston Churchill. Johtajalta vaaditaan nyt korostetusti seuraavia ominaisuuksia, kun lähdetään hakemaan uutta kasvua koronakriisistä. Yksinkertaistan muutosjohtajan ominaisuudet JEE-malliksi; Johtajuus, Empatia ja Energia.

Johtajuudesta:

Muutos ei ole matka – Muutos on toiviotila.  Voimakkaassa muutostilassa olevan yhtiön johtaminen edellyttää selkeää, systemaattista ja

vahvaa johtajuutta. Johtajan tärkein tehtävä on kertoa selkeästi ja innostavasti minne upeaan yritys on menossa, miksi ja miten. Muutos on tämä selkeä ja innostava Toiviotila. Toimenpiteet Toiviotilan saavuttamiseksi ovat sitten päivittäistä kovaa työtä, mutta johdon tulee aina fokusoida innostavaan huomiseen.

Status check: Onhan yhtiöllänne todella selkeä ja innostava toiviotila?

Katse ylös: Kommunikoithan jatkuvasti tätä selkeää innostavaa toiviotilaa, myös kriisin keskellä?

Empatiasta:

Vaikka voimakas muutostila edellyttää johtajalta selkeää, systemaattista ja vahvaa johtajuutta, korostuu muutoksen johtamisessa aito empaattisuus. Yritykset rakentuvat yksilöistä ja jokainen persoona reagoi aina omalla henkilökohtaisella tavallaan muutoksen haasteisiin sekä mahdollisuuksiin. Epävarmuus, riittämättömyys, erilaiset pelot sekä muut negatiiviset tunteet korostuvat muutoksessa ja tämä on aivan normaalia. Samalla on normaalia, että johtaja etääntyy omine kiireineen muusta organisaatiosta.

Johtajan tuleekin muutoksessa viettää selkeästi normaalia enemmän aikaa henkilökunnan parissa, osana omaa tiimiään. Johtajan tulee innostaa yksilöitä Toiviotilalla, rauhoittaa turvallisuuteen kuuntelemalla sekä kommunikoida jatkuvasti, avoimesti ja henkilökohtaisen empaattisesti. Pienetkin teot ovat tärkeitä muutoksen mahdollistamiseksi. Onnistunut muutos tehdään aina yhdessä.

Status check: Olethan johtajana aidosti ajallisesti läsnä organisaatiossasi?

Katse ylös: Millaista konkreettisia empaattista johtamista & toimenpiteitä olet osoittanut kuluneen viikon aikana, nyt myös kriisin keskellä?

Energiasta:

Muutos alkaa A:sta – Actionista. Johtajan ei tule nyt hukata hyvää kriisiä. Perinteisesti 20% toiminnasta tuo aina 80% yrityksen tuloksesta. Kriisissä on hyvä aika ”tiivistää peliä” ja panostaa 100% ajasta juuri tuohon 20% toimintaan. Johtajan tehtävänä on nyt karsia toiminnasta selkeästi kaikki turha ja osoittaa koko organisaatiolle 100% keskittymisen juuri tuohon 20%:iin. Johtajan tulee samalla pitää huolta omasta henkilökohtaisesta jaksamisestaan ja energiastaan. Vain energinen johtaja saa organisaation energisesti mukaan ja luo yhdessä energisiä ihmeitä muutoksessa.

Status check: Osoitathan johtajana nyt selkeää johtajuutta valinnoillasi ja keskityt vain olennaiseen? Karsi johdollasi kaikki turha ja vapautat samalla huikeasti energiaa uuteen kasvuun

Katse ylös: Eilinen ei enää koskaan palaa! Uudistu siis radikaalisti ja aloita muutos tänään


Artikkelin on kirjoittanut luovuudesta ja muutosjohtamisestaan tunnettu, kokenut yritysjohtaja Jarkko Nordlund, joka omaa yli kahdenkymmenen vuoden käytännön työkokemuksen useiden modernien digitaalisten viihdeyhtiöiden johtamisesta sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Artikkeli on osa Muuttuva maailma – Vastuullinen kasvu ja johtaminen -julkaisua, joka kokoaa yhteen kolmentoista puhujan ajatuksia johtamisesta, tulevaisuudesta ja kasvusta.

Lataa uusi julkaisu itsellesi tästä.

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!