Pirjo suhonen

Myyntityö ja sosiaalipedagogiikka? – Pirjo Suhonen

Myynnistä on kirjoitettu kilometritolkulla niin teorioita kuin käytännönläheisiä menestysohjeita. Syystäkin, sillä myynti on taito, jota ei pitäisi aliarvioida. Osaava, tuloksellinen myyntityö on hyvinvointivaltionkin perusta. Myyntityö tarvitsee uudenlaista arvostusta ja myös samalla raikkaita, erilaisia näkökulmia. Mitä jos myyntiä ajattelisi sosiaalipedagogisella työotteella tehtäväksi työksi?

Myyjä ja asiakas kävisivät dialogia, jossa molemmat kuuntelisivat, arvostaisivat ja kunnioittaisivat toisiaan. Keskustelu, jossa molemmat osapuolet pitävät omista kannoistaan kiinni, ei enää riitä myynnissä. Dialogissa tarkoituksena on toista ymmärtäen hakea yhteistä tavoitetta.

Yhteisöllisyys on yhä merkityksellisempää; miten myyjä voi auttaa asiakasta liittymään yhteisöihin, kokemaan yhteisöllisyyttä, vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta omassa yhteisössään? Yhteisökokemuksen ymmärryksellä myyntiin tulee aivan uusi taso. Myyjän työtä pitäisi leimata praxis eli myynnin teorioiden tunteminen ja niiden käytäntöön soveltaminen. Menestyäkseen työssä myyjän tulee olla halukas kehittämään itseään ja osaamistaan niin teoriaymmärryksessä kuin kenttätyössä.

Toiminnallisuudella ja luovuudella on myös sijaa myyntityössä. Yhdessä asioiden tekeminen ja yhdessä uuden luominen tarjoavat myyjälle ja asiakkaalle näköaloja toistensa arkeen ja todellisuuteen. Tämä mahdollistaa tarpeiden syvällisempää ymmärrystä.

Myyjän pitäisi aina osata analysoida ja perustella, miten myynnin kohde vaikuttaa asiakkaaseen yksilönä, hänen välittömään yhteisöönsä ja koko yhteiskuntaan. Miten myytävä tuote, palvelu tai esine, auttaa yksilötasolla asiakasta ottamaan oman potentiaalinsa täysimääräiseen käyttöön, kukoistamaan? Mitä merkitystä sillä on asiakkaan yhteisölle? Miten se koko yhteiskunnan tasolla edesauttaa tasa-arvoisen ja inhimillisen yhteiskuntamallin rakentumista? Tämä holistinen näkemys vaikuttavuudesta on noussut entistä tärkeämmäksi. Organisaatioiden täytyy kyetä osoittamaan, miksi niiden tarjoamat tuotteet ovat merkityksellisiä, mitä väliä niillä on. Vain tällä tavoin organisaatioiden olemassa olo olisi perusteltua.

Myyjän on hyvä myös pitää mielessä, että vaihdannanvälineenä ei aina ole raha. Se voi olla asiakkaan aika, mielenkiinto tai vaiva. Myyntiä ei tee vain se henkilö, jonka tittelissä on sana ”myynti” vaan kaikki, jotka ovat jonkin tunnuksen avulla tiettyyn organisaatioon liitettävissä. Työasu, logoteipattu auto, maininta Facebook-profiilissa työpaikasta… kaikki nämä indikoivat, mitä organisaatioita henkilö edustaa ja tekevät hänestä vähintäänkin mielikuva- ja mainemyyjän.

Kuten klassikkosanonta sen hyvin tiivistää; ”Ensin myydään myyjä, sitten vasta se, mitä myyjä myy”.


Artikkelin on kirjoittanut vuosikymmeniä erilaisissa rooleissa luovaa liiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä toiminut Pirjo Suhonen. Pirjo on toinen Ivana Helsinki nimisen suomalaisen muoti- ja muotoilumerkin perustajista. Pirjo vastasi yli 20 vuoden ajan Ivana Helsingin markkinoinnista, kotimaisesta ja ulkomaisesta myynnistä (sekä tuote- että suunnitteluosaamisen myynnistä), tuotteistuksesta ja yhteistyökumppaniprojekteista.

Lue lisää Pirjosta puhujana! 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!