sami sallinen pelko ja rohkeus

Sami Sallinen – Pelko ja rohkeus

”Ihminen, joka ei pelkää mitään, olisi tietämätön typerys. Ihmisen kuuluu pelätä. Se, että ei pelkäisi tai olisi huolissaan mistään, tarkoittaisi myös sitä, ettei pitäisi mitään asiaa kovin merkityksellisenä.”

Syksyllä julkaistavan Pelko ja rohkeus -uutuuskirjan kirjoittanut huippuneuvottelija Sami Sallinen, puhuu pelosta, sen inhimillisyydestä ja siitä, kuinka pelot voi valjastaa omaksi hyödykseen.

”Me kaikki pelkäämme jotain, haluaa sitä tunnustaa itselleen tai ei. Pelkäämme sotaa, ilmastonmuutosta, pandemiaa. Pelkäämme väkivaltaa, pimeää ja organisaatiomuutoksia. Pahimmillaan pelko jäädyttää, passivoi ja sairastuttaa, parhaimmillaan se pistää liikettä ja saa aikaan positiivista tekemistä”, Sami kiteyttää.

Nojaten omaan kokemukseensa huumepoliisina ja peitetehtävissä olleena, Sami tuo pelon esiin uudesta näkökulmasta ja haastaa ajatteluamme siitä, että pelosta pitäisi päästä eroon:

”Olen työskennellyt reilut kolmekymmentä vuotta pelon ympärillä, katsellut sitä eri näkökulmista ja kohdannut sitä jossain muodossa liki päivittäin. Pelkoa vainoamisesta ja häirinnästä, hirvittävästä väkivallasta, kivusta tai kiduttamisesta, pelkoa kuolemasta, pelkoa vankilaan joutumisesta ja menettämisen pelosta, pelkoa taloudellisista vahingoista, vääristä päätöksistä ja epämiellyttävistä sosiaalisista kohtaamisista.  Nähnyt, mitä pelko aiheuttaa yksilöissä, yhteisöissä ja yrityksissä, miten se lamauttaa ja pistää juoksemaan karkuun. Miten pelko saa pahimmassa tapauksessa ihmisen ahdistumaan ja lamauttamaan kyvyn tehdä päätöksiä ja rajoittamaan omaa elämäänsä. Olen nähnyt, kuinka huippukoulutettu kovan luokan ammattilainen sortuu sekunnissa, kun pelkotaakka muuttuu liian raskaaksi. Mutta parhaimmillaan pelko toimii myös motivaattorina, parhaimmillaan se aktivoi meidät toimimaan.”

Samin viesti uudessa puheenvuorossaan on se, että meidän tulisi oppia suhtautumaan pelkoon positiivisemmin ja ruveta hallitsemaan sitä paremman elämän saavuttamiseksi.

”Se, kuinka suhtaudumme pelkoon ja epävarmuuteen, vaikuttaa siihen, mihin suuntaan pelko meitä vie.  Pelko vie meidät epämukavuusalueellemme, minkä vuoksi pyrimme luontaisesti välttelemään pelon tunnetta ja tekemään kaikkemme lievittääksemme sitä. Pelon välttely ei kuitenkaan ole ratkaisu. Sinä päivänä, kun suhtaudumme pelkoon positiivisesti, ymmärrämme sen jalon merkityksen suojella meitä. Sinä päivänä opimme hallitsemaan sitä. Pelon tunteesta vapautumisessa on kyse elämänlaadusta ja jaksamisesta, siinä on kyse kyvystä hallita omaa elämää, toimia rationaalisesti ja kyvystä tehdä päätöksiä.”

Lue lisää Samista ja ota yhteyttä buukataksesi Sami kertomaan aiheesta lisää teidän tilaisuuksiinne!

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!