Sami Sallinen

Sami Sallinen - Puhuja

Huippuneuvottelija, Peitetehtävissä ollut poliisi & Turvallisuuden ja kehokielen asiantuntija

Sami Sallisen puheenvuorot antavat työkaluja haastavien tilanteiden hallitsemiseen, neuvottelutaitojen vahvistamiseen ja syvän luottamuksen rakentamiseen. Samin puheenvuorot yhdistävät omakohtaiset tarinat äärimmäisen haastavista tilanteista tutkittuun tietoon. Sami puhuu teemoistaan tiimeille, joissa halutaan vahvistaa vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä syventää luottamusta. Toinen Samin luentojen suurin kohderyhmä ovat johtajat ja esimiehet, jotka haluavat kehittää painetilanteissa toimimisen taitojaan sekä rakentaa luottamusta ja syventää turvallisuuden tunnetta tiimissä.

Haastavien tilanteiden raivaaja Sami Sallinen on entinen huumepoliisi, väkivaltarikostutkija ja suojelupoliisin virkamies. Sami on toiminut kansainvälisissä under cover –operaatioissa ja rikostutkintatehtävissä ympäri Eurooppaa sekä toiminut viimeiset vuodet yksityissektorilla yritysturvallisuuden parissa. Yli 30 vuoden turvallisuusuran aikana opittuja taitoja ja tarinoita tiimiytymisestä, johtamisesta ja itsensä likoon laittamisesta hän on sittemmin hyödyntänyt menestyksekkäästi puhumalla ja valmentamalla yritysmaailmailman haasteissa.

Kun mikään ennakkosuunnitelma ei toimi tai tilannekuva on alati muuttuva, vaaditaan päätöksenteolta viileää analytiikkaa, kykyä tehdä ratkaisuja ja uskallusta pistää itsensä peliin. Samoja ominaisuuksia, mitä vaaditaan yritysmaailman menestyksekkäässä päätöksenteossa ja johtamisessa.

Sami Sallinen puhuu itsensä haastamisesta, siitä miten luottamus rakennetaan, miten neuvotellaan vaativissa tilanteissa, miten tilanteita johdetaan äärimmäisen paineen alla, ja kuinka toimia, kun saa johdettavakseen haastavan tiimin. Poliisin operatiivisten tilanteiden ja liike-elämässä menestymisen kannalta ratkaisevat elementit ovat täsmälleen samoja. Myös kehonkielen analysointi ja hyödyntäminen on ollut Samille tehokas työväline koko hänen uransa aikana, ja hän on myös kirjoittanut aiheesta suositun Kehokoodi -kirjan (2019), jonka pohjalta puhuu teemasta. Kehoodin uusi painos käsittelee nyt myös arjen ja parisuhteen vuorovaikutusta sekä lapsia ja työyhteisöjä.

 

Taktinen neuvottelu -puheenvuoro:

Taktinen neuvottelu® on vaativien viranomaistehtävien pohjalta jalostunut menetelmä, jonka avulla hallitset erilaiset haastavat kohtaamiset ja saat vietyä vaikeatkin neuvottelut nopeammin toivottuun lopputulokseen.

”Kun aikoinaan tutkin törkeitä väkivalta- ja huumausainerikoksia, työskentelin tiedottajien kanssa tai peitetoimintatehtävissä, luottamuksen rakentaminen ja vastapuolen vakuuttaminen oli kaikki kaikessa. Ilman luottamusta ei pysty rakentamaan tunnesidettä toiseen, eikä yhteistyö suju. Tämä pätee myös kaikkiin yrityselämän kohtaamisiin ja neuvotteluihin. Poliisin ja liike-elämän haastavien operatiivisten tilanteiden elementit ja ratkaisumallit ovat täsmälleen samoja.”

Tämä luento antaa tiimeille konkreettisia työkaluja, olipa sitten kyse haastavista asiakastilanteista, esimies-alais -keskusteluista tai tavallisista neuvottelutilanteista. Vaikuttamisen elementit ovat nimittäin aivan samat. Luennossa syvennytään oman keho-mieli -järjestelmän säätämiseen, toisen tunnetilojen oikeaan analysointiin ja luottamuksen rakentamiseen jotka ovat välttämätön pohja vaikuttamiselle ja kaikille neuvottelustrategioille.

 

Kehokoodi -puheenvuoro:

Tämä puhe on sanattoman viestinnän käytännön opas niin arjen kuin työelämänkin sosiaalisiin kohtaamisiin.Sanaton viestintä on usein puhetta rehellisempää ja sillä on merkittävä rooli kaikessa kommunikoinnissamme, mutta keskustelukumppanin tärkeätkin ilmeet ja eleet jäävät meiltä usein huomaamatta tai tulkitsemme niitä väärin.

Tämän luennon kuultuasi osaat tunnistaa arki- ja työelämässä tyypillisimmin vastaan tulevat kehonkielen eleet, tiedät niiden todellisen merkityksen ja pystyt hyödyntämään niitä kaikissa kohtaamisissasi, on sitten kyse lasten kasvattamisesta, työhaastattelusta tai tärkeästä neuvottelusta.

”Työskentelin suurimman osan poliisiurastani sekä törkeiden huumausainerikosten, peitetoimintaoperaatioiden ja tiedottajayhteistyön parissa, ja nykyäänkin vielä haastavien asiakkaiden parissa. Mitä vaativammaksi tilanne kehittyy, sitä tärkeämmässä roolissa ovat sekä hyvät neuvottelutaidot että kyky rakentaa syvä luottamus keskustelukumppaneiden välille. Samat vaatimukset ja lainalaisuudet toimivat niin esimiestyössä, myynnissä, asiakaspalvelussa kuin työelämän eri neuvottelutilanteissakin,” Sami Sallinen kertoo.

 

Pelko ja rohkeus -puheenvuoro:

Pelko on vahvin kokemistamme tunteista ja tässä ajassa se voi usein olla meillä ja työyhteisöissämme läsnä. Ikävien tunteiden kokeminen on varsin epämiellyttävää, mikä vie meitä yksilöinä ja yhteisöinä väärään suuntaan. Näin ollen on todella tarpeellista pystyä tunnistamaan, kohtaamaan ja hallitsemaan omaa pelkoaan. Pelon hallinta parantaa yksilön tasolla hyvinvointia ja työyhteisön tasolla päästään luottamuksen ja turvallisen ilmapiirin myötä parempaan hyvinvointiin ja tuloksiin. Perustuen syksyllä julkaistavaan kirjaansa Pelko ja rohkeus, Sami puhuu yleisölleen pelon kokemuksista ja siitä, kuinka niin yksilönä kuin työyhteisössä pelon saa hallinnan kautta muutettua valtavaksi voimavaraksi.

 

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne -puheenvuoro:

Miten pystymme rakentamaan prosessit ja yrityskulttuurin niin, että yksilöllä on turvallinen tunne työskennellä työyhteisössä ja organisaatiossa? Entä miten luomme organisaation näkökulmasta turvallisen tulevaisuuden?

Puheenvuorossaan turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta Sami demonstroi case-esimerkkien kautta, kuinka pienet riskit voivat koitua suuriksi haasteiksi ja miten niistä voi selvityä. Puheenvuoro käsittelee turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta muun muassa henkisen hakkeroinnin, maalittamisen sekä vastakkainasettelun näkökulmista. Sen tavoitteena on tarjota kuulijoille työkaluja, joiden avulla voi kohdata omat pelkonsa ja luoda sekä itselleen, että ympäristölleen lisääntynyttä turvallisuuden tunnetta.

 

Katso myös Samin valmennukset:

Huippumyyjäksi päivässä – opi tunnistamaan asiakkaan ajatukset

Haastavien tilanteiden nollatoleranssi

Syvyyttä vuorovaikutukseen – keho paljastaa tunteet ja ajatukset!

 

Referenssit:

”Tässä oltiin tärkeän asian äärellä. Sallisen esitys ja läsnäolo lavalla oli huimaa. Sisältö oli myös inspiroivaa ja loi uskoa omaan työhön.” – Suomen Rehtorit Ry

 

Teemat: Menesty neuvottelussa - näin rakennetaan syvä luottamus | Johtaminen paineen alaisissa tehtävissä| Itsensä haastamalla huipputuloksiin | Tiimityö ja tiimiytyminen paineen alla | Vuorovaikutus toimivaksi - Keho paljastaa tunteet ja ajatukset

Sami Sallinen

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Johtaminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus