Sami Sallinen

Sami Sallinen - Puhuja

Huippuneuvottelija, Peitetehtävissä ollut poliisi & Turvallisuuden ja kehokielen asiantuntija

Sami Sallisen puheenvuorot antavat työkaluja haastavien tilanteiden hallitsemiseen, neuvottelutaitojen vahvistamiseen ja syvän luottamuksen rakentamiseen. Samin puheenvuorot yhdistävät omakohtaiset tarinat äärimmäisen haastavista tilanteista tutkittuun tietoon. Sami puhuu teemoistaan tiimeille, joissa halutaan vahvistaa vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä syventää luottamusta. Toinen Samin luentojen suurin kohderyhmä ovat johtajat ja esimiehet, jotka haluavat kehittää painetilanteissa toimimisen taitojaan sekä rakentaa luottamusta ja syventää turvallisuuden tunnetta tiimissä.

Haastavien tilanteiden raivaaja Sami Sallinen on entinen huumepoliisi, väkivaltarikostutkija ja suojelupoliisin virkamies. Sami on toiminut kansainvälisissä under cover –operaatioissa ja rikostutkintatehtävissä ympäri Eurooppaa sekä toiminut viimeiset vuodet yksityissektorilla yritysturvallisuuden parissa. Yli 30 vuoden turvallisuusuran aikana opittuja taitoja ja tarinoita tiimiytymisestä, johtamisesta ja itsensä likoon laittamisesta hän on sittemmin hyödyntänyt menestyksekkäästi puhumalla ja valmentamalla yritysmaailmailman haasteissa.

Kun mikään ennakkosuunnitelma ei toimi tai tilannekuva on alati muuttuva, vaaditaan päätöksenteolta viileää analytiikkaa, kykyä tehdä ratkaisuja ja uskallusta pistää itsensä peliin. Samoja ominaisuuksia, mitä vaaditaan yritysmaailman menestyksekkäässä päätöksenteossa ja johtamisessa.

Sami Sallinen puhuu itsensä haastamisesta, siitä miten luottamus rakennetaan, miten neuvotellaan vaativissa tilanteissa, miten tilanteita johdetaan äärimmäisen paineen alla, ja kuinka toimia, kun saa johdettavakseen haastavan tiimin. Poliisin operatiivisten tilanteiden ja liike-elämässä menestymisen kannalta ratkaisevat elementit ovat täsmälleen samoja. Myös kehonkielen analysointi ja hyödyntäminen on ollut Samille tehokas työväline koko hänen uransa aikana, ja hän on myös kirjoittanut aiheesta suositun Kehokoodi -kirjan (2019), jonka pohjalta puhuu teemasta. Kehoodin uusi painos käsittelee nyt myös arjen ja parisuhteen vuorovaikutusta sekä lapsia ja työyhteisöjä.

Taktinen neuvottelu -puheenvuoro:

Taktinen neuvottelu® on vaativien viranomaistehtävien pohjalta jalostunut menetelmä, jonka avulla hallitset erilaiset haastavat kohtaamiset ja saat vietyä vaikeatkin neuvottelut nopeammin toivottuun lopputulokseen.

”Kun aikoinaan tutkin törkeitä väkivalta- ja huumausainerikoksia, työskentelin tiedottajien kanssa tai peitetoimintatehtävissä, luottamuksen rakentaminen ja vastapuolen vakuuttaminen oli kaikki kaikessa. Ilman luottamusta ei pysty rakentamaan tunnesidettä toiseen, eikä yhteistyö suju. Tämä pätee myös kaikkiin yrityselämän kohtaamisiin ja neuvotteluihin. Poliisin ja liike-elämän haastavien operatiivisten tilanteiden elementit ja ratkaisumallit ovat täsmälleen samoja.”

Tämä luento antaa tiimeille konkreettisia työkaluja, olipa sitten kyse haastavista asiakastilanteista, esimies-alais -keskusteluista tai tavallisista neuvottelutilanteista. Vaikuttamisen elementit ovat nimittäin aivan samat. Luennossa syvennytään oman keho-mieli -järjestelmän säätämiseen, toisen tunnetilojen oikeaan analysointiin ja luottamuksen rakentamiseen jotka ovat välttämätön pohja vaikuttamiselle ja kaikille neuvottelustrategioille.

Kehokoodi -puheenvuoro:

Tämä puhe on sanattoman viestinnän käytännön opas niin arjen kuin työelämänkin sosiaalisiin kohtaamisiin.Sanaton viestintä on usein puhetta rehellisempää ja sillä on merkittävä rooli kaikessa kommunikoinnissamme, mutta keskustelukumppanin tärkeätkin ilmeet ja eleet jäävät meiltä usein huomaamatta tai tulkitsemme niitä väärin.

Tämän luennon kuultuasi osaat tunnistaa arki- ja työelämässä tyypillisimmin vastaan tulevat kehonkielen eleet, tiedät niiden todellisen merkityksen ja pystyt hyödyntämään niitä kaikissa kohtaamisissasi, on sitten kyse lasten kasvattamisesta, työhaastattelusta tai tärkeästä neuvottelusta.

”Työskentelin suurimman osan poliisiurastani sekä törkeiden huumausainerikosten, peitetoimintaoperaatioiden ja tiedottajayhteistyön parissa, ja nykyäänkin vielä haastavien asiakkaiden parissa. Mitä vaativammaksi tilanne kehittyy, sitä tärkeämmässä roolissa ovat sekä hyvät neuvottelutaidot että kyky rakentaa syvä luottamus keskustelukumppaneiden välille. Samat vaatimukset ja lainalaisuudet toimivat niin esimiestyössä, myynnissä, asiakaspalvelussa kuin työelämän eri neuvottelutilanteissakin,” Sami Sallinen kertoo.

 ”Turvallisuuden tunne ja luottamuksen rakentaminen” -puheenvuoro: 

Sami auttaa puheessaan kuulijaa ymmärtämään mitä yksilötasolla turvattomuuden tunne aiheuttaa, miten hallinnan tunnetta voidaan lisätä, miten rakentaa luottamusta työyhteisössä ja ennen kaikkea kuinka luottamus rakennetaan vuorovaikutustilanteissa.

Katso myös Samin valmennukset:

Huippumyyjäksi päivässä – opi tunnistamaan asiakkaan ajatukset

Haastavien tilanteiden nollatoleranssi

Syvyyttä vuorovaikutukseen – keho paljastaa tunteet ja ajatukset!

Teemat: Menesty neuvottelussa - näin rakennetaan syvä luottamus | Johtaminen paineen alaisissa tehtävissä| Itsensä haastamalla huipputuloksiin | Tiimityö ja tiimiytyminen paineen alla | Vuorovaikutus toimivaksi - Keho paljastaa tunteet ja ajatukset

Sami Sallinen

Lähetä kysely:

Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aihealueet:

Johtaminen | Kommunikaatio & Vuorovaikutus