Suositut puhujat

Suositut puhujat

Suositut puhujat keräävät vuodesta toiseen ylistävää palautetta ja heitä kutsutaan erilaisiin tapahtumiin keynoteiksi eli pääpuhujiksi. Tässä artikkelissa MySpeakerin asiantuntijat puhuja-alalta kertovat suosituista puhujista ja keitä nämä suositut puhujat ovat. Nostamme esille tämän hetken suosituimpia puhujia ja avaamme tarkemmin mistä he puhuvat ja miksi juuri heidän aiheensa ovat tällä hetkellä yrityksissä ja organisaatioissa kiinnostuksen kohteena.

 

MySpeakerista suositut puhujat tapahtumaan

Puhujatoimistona meillä on mahdollisuus tarkastella laaja-alaisesti yritysten ja organisaatioiden muutostilanteita ja kasvuhankkeita ja nähdä asiakkaidemme kertomana millaisia puhujatarpeita herää erilaisissa hetkissä ja tilanteissa maailman talouden ja elinympäristömme myötä. Samalla puhujatoimistona huomaamme millaisia puhujatrendejä ja puhujasuosikkeja syntyy. Puhujat tukevat yritysten ja organisaatioiden toimintaa ja sanomaa erilaisissa muutoskohdissa ja -tilanteissa, puhujat auttavat ymmärtämään ja sopeutumaan uuden äärellä, vahvistavat ja lisäävät tieto-taitoa tärkeistä asioista. Puhuja hankitaan monista eri syistä moniin eri tilanteisiin.

MySpeakerin muodostaa yli 40 asiantuntijaa, jotka tekevät vuosittain useiden satojen puhujien, eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä. Puhujien lisäksi MySpeaker tuottaa juontajat ja moderaattorit erilaisiin tapahtumiin. Puhujien rinnalla MySpeakerin henkilöstö keskustelee useiden tuhansien yritysten kanssa, jotka edustavat kaikkia toimialoja, liike-elämää sekä julkisen sektorin toimijoita.

MySpeakerin henkilöstö ideoi sekä tuottaa erilaisiin yritysten ja organisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin puhujasisältöä että myös he konseptoivat valmennusohjelmia erilaisiin ammatillisen osaamisen kehittämiskohteisiin. Valmennusohjelmissa kouluttajina toimivat MySpeakerin laadukkaat ja kokeneet puhujat. MySpeakerilla on valmiita ajankohtaisiin teemoihin rakennettuja koulutuskonsepteja useiden eri kouluttajien pitäminä. Tutustu MySpeakerin koulutustarjontaan tästä.

Puhujat, joita MySpeaker edustaa ja henkilöt, joiden kanssa MySpeaker tekee yhteistyötä, ovat eri alojen arvostettuja, visionäärisiä asiantuntijoita, eli heitä jotka ovat osaamisensa ja näkemyksiensä valossa ajankohtaisia. He ovat kysyttyjä ammattipuhujia, taitavia puhujia ja näkemyksellisiä asiantuntijoita eri aiheiden tiimoilta. MySpeakerin puhujia yhdistää erinomaiset retoriset taidot. MySpeaker haluaa varmistaa yritysten ja organisaatioiden tapahtumiin laadukasta puhujasisältöä, kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Sopiva puhuja ja juontaja löytyy MySpeakerin asiantuntevan tiimin avulla nopeasti, laadukkaasti ja helposti.

 

Suosittu puhuja puhuu yrityksiä kiinnostavasta teemasta tai aiheesta

Viime vuonna ja myös nyt kuluvana vuonna suosituimpia teemoja ovat tulevaisuuden työ ja taidot, hyvinvoinnin johtaminen, innovaatio ja luovuus, sekä yhteisöllisyys. Näiden lisäksi muut suositut teemat ovat ikivihreitä kuten aiheet menestyksekkään tiimityön rakentamisesta vuorovaikutustaitojen merkitykseen asiakaskokemuksessa. Muutaman viime vuoden aikana on kuultu paljon puheita siitä, miten säilyttää ja ylläpitää raskaina aikoina tiimin välistä keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta kun fyysisesti työskennellään erillään, paljon kotitoimistoilla eikä kaikki suinkaan olleet samaan aikaan toimistokeskittymissä. Pandemia loi uudenlaista peilauspintaan niin johtamiseen kuin asiantuntijatyön tekemiseen. Hybridi- ja etätyö toi tiimien johtamiseen ja työyhteisöjen hyvän ilmapiirin ja kulttuurin ylläpitämiseksi uusia tuntemuksia ja tarpeita. Kriiseissä ja vaikeissa olosuhteissa tiimin henki, ja psykologinen ja turvallinen ilmapiiri korostuvat ja ovat tärkeä perusta jaksaa nähdä eteenpäin.

 

Millainen on suosittu puhuja?

Tässä alla on MySpeakerin tekemä lista suosituista, hyvistä puhujista ja luennoitsijoista, jotka lukeutuvat kysytyimpiin puhujiin aiheidensa ja pidettyjen näkemyksiensä ja puheiden myötä. Suosittu puhuja on sellainen, jota kysytään puhumaan organisaation sisäiseen tai ulkoiseen tilaisuuteen tai tapahtumaan. Suosittu puhuja voi olla tuttu julkisuudesta, eri medioista tai nykypäivänä suosituksi puhujaksi tuleminen on voitu luoda saaduilla referensseillä aiemmilta puhekeikoilta tai luentotilaisuuksista. Suosittu puhuja on sellainen joka puhuttelee laajasti erilaisia kohderyhmiä, hänen kysyntänsä sekä tunnettuus on valtakunnallisesti levittäytynyt laajasti Suomessa. Suositulla puhujalla on ajan hetkeen ja henkeen, yritysten tarpeisiin ja tilanteeseen istuva, sopiva viitekehys, tarina ja tietämystä tai kiinnostavaa näkemystä. Suosittua puhujaa halutaan kuulla usein perustuen jo jonkinlaiseen tietämykseen puhujan annista ja aikaansaamisesta. Hyvä puhuja saa aikaan liikutusta, liikettä, muutosta, kehitystä. Hyvä puhuja innostaa ja motivoi, rohkaisee ja kannustaa, luo uskoa ja oivalluttaa.

 

Syvässä yhteistyössä kaikki on mahdollista

 

Iida Mäkikallio Bannerikuva

 

Erityisesti motivaatio- ja asennepuhujia kysytään vuoden kaikkiin tapahtumiin kaikkina vuosina, sen kysyntä ei katoa eikä pysähdy, oli maailman taloudellinen tilanne ja skenaariot millaisia tahansa. Siitä syystä inspiraatiopuhuja, löytöretkeilijä Pata Degerman on varmasti Suomen tunnetuin motivaatiopuhuja, joka tunnetaan vuosikymmenien ajan yhtenä suosittuna puhujana, joka rohkaisee, valaa uskoa ja kannustaa yksilöitä, tiimejä ja kokonaisia työyhteisöjä kohtaamaan tuntemattoman – ja tekemään mahdottomasta mahdollista. Patan puheiden suuri oivallus on ymmärtää yhdessä tekemisen merkitys ja yhdessä onnistuminen yksin yrittämisen sijaan.

Tällä hetkellä puheita kuullaan runsaasti myös psykologi Iida Mäkikalliolta, joka keskittyy puheissaan tunnetaitoihin ja perustelemaan miksi psykologinen turva on menestyksekkään tiimin avaintekijöitä. Mäkikallio on tämän hetken ehdoton tähtipuhuja, jonka aiheet käsittelevät modernin tiimin ja työyhteisön perustaitoja, ja hän haastaakin tiimit miettimään kuinka hahmottaa toimimattomia tiimidynaamiikkoja ja toisaalta kuinka vahvistamme positiivisia tunteita työyhteisössä. Psykologin, löytöretkeilijän lisäksi vuodesta toiseen yhtenä kysytyimpänä puhujana, on ikisuosikki Arman Alizad. Arman tunnetaan koskettavista puheista, joissa kuuluu ja tuntuu väkevät tarinat joiden päähenkilöt ovat oikean elämän sankareita, kohtaloita ympäri maailmaa. Arman laittaa asioita perspektiiviin, saa meidät yksilöinä ja yhteisöinä miettimään elämän suurimpia arvioituksia – ja perustaa. Arman muistuttaa meitä tärkeimmästä, siitä että olemme täällä ihminen ihmiselle ja kiitollisuudesta. Arman tunnetaan vaikuttavista puheistaan, joista kuulija saa voimaantumista ja rohkaistumista osakseen.

 

Työyhteisön ja yksilön jaksaminen ja ennaltaehkäisevä työ uupumusta vastaan ovat nyt kärkiaiheita

 

 

Uupumuksen ennaltaehkäiseminen, terveydestä huolehtiminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ymmärtäminen olivat vuoden 2021 yritysten agendalla. Poikkeukselliseen vuoteen haettiin jaksamista ja resilienssiä kuulemalla miten hyvinvointia voi johtaa. Tästä suosituimpia puhujia olivat mielen johtamisen valmentaja, ihmismielen asiantuntija Harri Gustafsberg, Hintsa Performance kehitysjohtaja Pekka Pohjakallio ja aivotutkija Katri Saarikivi muun muassa. Gustafsberg tietää mitä stressi on, hän työskenteli yli 20 vuotta poliisin valtakunnallisessa valmiusyksikkö Karhussa. Gustafsbergin puheet keskittyvät stressinhallinnan taitojen ja resilienssikyvyn kehittämiseen. Pohjakallio puhui paljon etätyön johtamisesta sekä miten organisaatiossa kannattaa hyvinvointia johtaa. Pohjakallio tunnetaan jo vuosia yhtenä suosituimpina työyhteisöjen innostavana mentorina ja sparraajana. Aivotutkija Saarikiven puheet keskittyvät paljon suosittuun empatian teemaan. Katri puhui empatian ja vuorovaikutuksen merkityksestä yhteisöllisyyteen painottaen erityisesti niitä kohtaamisia, jotka tapahtuvat digitaalisesti.

 

Vain jatkuvasti innovoivat yritykset ja organisaatiot selviävät pystyessään kohtaamaan kovinkin haastavia muutostilanteita

 

Henri Hyppönen

 

MySpeakerin TOP 10 puhujiin lukeutuu myös innovaation ja kasvun ajattelutavan visionäärit ja tekijät. Yksi ehdottomasti kiinnostavin ja suosittu puhuja tässä teema-alueessa on luova johtaja Henri Hyppönen. Henri Hyppönen käsittelee tulevaisuuden työelämän tärkeimpiä taitoja. Hän antaa kuulijoilleen työkalut, joilla navigoida menestyksekkäästi murrosajassa sekä luoda uutta kriittisen ajattelun ja luovan ongelmaratkaisukyvyn avulla. Epävarmuuteen voi vastata valitsemalla näkökulmansa tulevaisuuteen – ja luomalla sitä itse. Muita suosittuja puhujia innovaation ja luovuuden teemasta ovat yrittäjä Anssi Rantanen, luova johtaja Saku Tuominen, ja tekoälyn asiantuntija Antti Merilehto.

 

Tulevaisuuden työ ja taidot ovat jatkuvasti suosittu teema

 

Elina Hiltunen

 

Tällä hetkellä kaikille organisaatioille yhteistä on kiinnostus jatkuvaa oppimista ja uudistumista, sekä ymmärtää enemmän elinikäisen oppimisen tärkeydestä. Tulevaisuuden työ ja taidot ovat keskeinen tarkastelukohta organisaatioissa, ja tästä janotaan tietää parhaita käytäntöjä ja tapoja.

Yritykset ja organisaatiot tunnistavat ja kehittivät entistä herkemmin osaamistaan, jolla varmistetaan kilpailukyvykkyyttä epävarman ja tuntemattoman edessä. Tällä hetkellä yksi eniten organisaatioita ja yrityksiä askarruttanut aihe on, miten rakentaa tulevaisuuden kestävä organisaatio, sekä mitä taitoja meiltä odotetaan tekoälyn, koneiden ja automaatioiden muuttaessa yhä enemmän työelämää. Suosittuja puhujia tulevaisuuden työtä visiomaan ovat filosofi Lauri Järvilehto, futuristi Elina Hiltunen sekä Perttu Pölönen.

 

Suosittu puhuja on vaikuttava

Hyvä puhuja on sellainen jonka suosion yksi salaisuus on, että kuulijat ja erilaiset yleisöt pitävät puhujaa vaikuttavana. Puhujana ei voi olla koskaan täysin valmis. Ja puhujan vaikuttavuutta voidaan arvioida monella tapaa. Vaikuttava puhuja voi saada aikaan liikettä, innostusta, herättelyä ja voimaantumista parhaimmillaan. Suositut puhujat ravistelevat, oivalluttavat ja rohkaisevat ja inspiroivat uuden äärelle tai muutoksen keskellä. Hyvän puhujan tunnusmerkkejä on ainutlaatuisuus, omakohtaisuus aiheesta puhumaan ja retoriset taidot.

Suositun puhujan tunnistaa erinomaisesta retoriikasta. Ammattipuhuja ja puhujaksi alkava voivat harjoittaa puhetaitojaan MySpeakerin puhujayhteisössä. MySpeaker Rhetorich on maailman ensimmäinen monikielinen puhevalmennuksen alusta, jonka tavoitteena on kehittää vaikuttavan puhumisen osaamista. MySpeaker Rhetorich on suomalainen innovaatio, joka perustuu tekoälyyn pohjautuvaan robotiikkaan hyödyntäen tällä hetkellä 17 elementtiä vaikuttavasta puheesta.

 

MySpeaker Rhetorich -tekoälyn lanseeraus Nordic Business Forum 2022 -tapahtumassa.

 

MySpeaker Rhetorich -alusta pohjautuu eri tieteenalojen, kuten neurotieteen, neurolingvistiikan, äänitieteen, käyttäytymispsykologian ja useiden muiden ihmisen puhekykyä tukevien tieteenalojen vuosien tutkimukseen. Se on myös tulosta vuosien teknologisesta yhteistyöstä erinomaisten suomalaisten yritysten, kuten Silo AI:n ja Valossan, kanssa.

Lue lisätietoja MySpeaker Rhetorich -valmennuksista.

 

Mikä on MySpeaker?

tiimikuva kick-off 2022

MySpeaker on Suomen johtava ja Pohjoismaiden nopeimmin kasvava puhujatoimisto. Edustamme maailmanlaajuisesti eri alojen kovimpia asiantuntijoita, visionäärejä ja motivoivia ammattipuhujia. Pohjoismainen tiimimme koostuu kokeneista ja tunnetuista puhuja-alan ammattilaisista. Luomme vaikuttavan puhujasisällön niin tapahtuma-alan ammattilaisten tuotantoihin, kuin yrityselämän erilaisille tapahtumillekin.

[email protected] 

010 4118555

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!