Vastuulliset tuotteet ja palvelut tekevät kaikista osapuolista voittajia – Arto O. Salonen

Muuttuva ilmasto muuttaa kaiken. Sen mitä tuotamme, kulutamme, myymme, suunnittelemme ja rakennamme. Se vaikuttaa kulkutapoihimme ja ravinnon lähteisiimme. Muuttuva todellisuus ympärillämme muuttaa senkin, mitä kouluissamme opitaan.

Muutokset ovat suurempia kuin sotien jälkeisessä yhteiskuntien jälleenrakentamisessa. Ratkaisuja löytävät yritykset ovat voittajia kun siirrymme ilmastoneutraalia maailmaa kohti. Tulevaisuuden toivon palauttavien ratkaisujen skaalautumispotentiaali on maapallon kokoinen.

Vastuulliset tuotteet ja palvelut perustuvat yhteishyötyihin. Niissä yhdistyy hyöty käyttäjälle, yrityksen omistajille ja sen työntekijöille, yhteiskunnalle sekä koko ihmiskunnan yhteiselle tulevaisuudelle. Tällaisissa ratkaisuissa muodostuu vahvaa ja jaettua arvoa, joka on vakuuttavaa.

Jaettu arvon luominen auttaa tunnistamaan, miksi organisaatio on olemassa. Esimerkiksi perinteisillä taloudelliseen menestymiseen tähtäävillä lääkemarkkinoilla on totuttu toimimaan siten, että lääketehdas tekee kilpailija-analyysin ja pyrkii sen perusteella toteuttamaan kilpailijaa kustannustehokkaammin vaikkapa antibiootin.

Vastuullisessa yrityksessä kysytään, mitä varten yritys on olemassa. Tässä tapauksessa antibiootteja valmistava yritys on pohjimmiltaan olemassa bakteerin nitistämistä varten. Samalla toimialalla toimiva yritys, joka ennen tunnistettiin ensisijaisesti kilpailijaksi, voidaankin tästä näkökulmasta mieltää yhteistyökumppaniksi sitä todellista kilpailijaa eli bakteeria vastaan taisteltaessa.

Vanhanaikaiseksi käyneen kilpailun keskeisenä ongelmana on se, että voimavarat eivät kohdennu oleellisimpaan. Silloin ei tavoitella ensisijaisesti yhteiskunnan tai kansalaisten parasta. Tämä lähestymistapa on niin kapea-alainen, että se ei herätä luottamusta vaan epäilyn vastuuttomuudesta.

Jaettua arvoa luova taloudellinen toimeliaisuus tähtää koko yhteiskunnan kukoistamiseen. Toiminnan jaettu arvo syntyy siitä, että yrityksessä tunnistetaan sen tuote- ja palvelukehityksen olevan osa yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista ja planetaarista ongelmien taklaamista.

Käytännössä jaetussa arvonluonnissa on kyse vaikkapa pitkistä takuista. Ne motivoivat tuotteita valmistavia työntekijöitä, sillä takuu on tae laadusta. Työntekijä kokee olevansa muuttamassa maailmaa oman työnsä kautta, mikä lisää työhön sitoutumista ja parantaa hänen sisäistä motivaatiotansa.

Myös yrityksen maine parantuu kun tiedetään, että sen tuotteisiin voi luottaa. Tuotteet herättävät luottamusta meissä kansalaisissa, sillä niiden arvo tunnistetaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Ja samalla pitkillä takuilla osoitetaan yrityksen toiminnan perustuvat resurssiviisauteen, mikä on osoitus vastuullisesta luonnonvarojen käytöstä

Lähteet:

-Salonen, Arto O. & Tapani, Annukka (2021). Shared Value. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds.) Encyclopedia of Sustainable Management. Cham: Springer

-Salonen, Arto O., Kurenlahti, Mikko & Jaaksi, Ari (2021). Rakkautta ja valoa – tie hyvään tulevaisuuteen. Jyväskylä: Docendo


Artikkelin on kirjoittanut Arto O. Salonen, joka on yksi terävimpiä yhteiskunnallisen muutoksen sanoittajia Suomessa. Hän puhuu siitä, kuinka kestävään yhteiskuntaan siirtyminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja merkitykselliseksi koetun elämän tavoittelu kytkeytyvät toisiinsa.

Artikkeli on osa ”Muuttuva maailma – vastuullinen organisaatio” -julkaisuamme, joka kokoaa yhteen kolmentoista puhujan ajatukset vastuullisuudesta. Lataa koko julkaisu tästä!

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!