fbpx
Valmentava johtajuus

Eveliina Salonen: Valmentava johtajuus – tee tulosta vaatimusten kasvaessa

Eveliina Salonen

Eveliina Salonen: Miksi valmentava johtaminen kannattaa?

Työelämä on monella tapaa murroksessa. Markkinoiden uudelleenmuotoutuminen, siirtyminen kohti itseohjautuvia organisaatioita, vastuullisuuden korostuminen sekä digitalisaatio ja robotisaatio asettavat johtamiselle aivan uudenlaisia vaatimuksia. Johtajuus jakautuu entistä laajemmin koko organisaatioon. Johtajien tehtävä muuttuu päätöksentekijästä ja kontrolloimisesta asiantuntijoiden valtuuttamiseen sekä valmentamiseen. Tämä edellyttää johtajilta aivan uudenlaista näkökulmaa ja taitoja. Kyky kohdata ihmisiä ja olla vuorovaikutuksessa samoin kuin tunnetaidot sekä empatiakyky korostuvat. Samalla tämä kehityssuunta lisää koko työyhteisön kykyä johtajuuteen ja vastuullisuuteen.

Valmentava johtajuus lisää osallistujien valmiuksia johtaa ihmisiä tavalla, joka lisää työntekijöiden motivaatiota, itseohjautuvuutta ja kokemusta työn merkityksellisyydestä. Valmentava johtajuus auttaa siirtämään painopistettä asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen ja sitä kautta parempaan tuottavuuteen.

Valmennuksessa opitaan mitä valmentava johtajuus on, milloin sitä kannattaa käyttää sekä miten sitä käytännössä toteutetaan. Keskeisiä valmennuksen teemoja ovat tunteiden rooli työyhteisössä, toimivan vuorovaikutuksen perusteet sekä motivaation johtaminen. Valmennuksessa opitaan siitä, miten rakentaa ja ylläpitää arvostusta, luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä, kuinka kehittää omia tunnetaitojaan ja kykyä empatiaan.

Valmennuksessa käytetään menetelminä teoriavirikkeitä ja ryhmäcoachingia. Valmennus sisältää paljon yhteistä keskustelua sekä käytännön harjoittelua ryhmä- ja parityöskentelynä. Henkilökohtainen reflektointi tukee osallistujien itsetuntemusta ja yhteinen keskustelu auttaa ymmärtämään myös muiden osallistujien kokemuksia. Ryhmän toiveiden mukaan voimme tehdä myös kehollisia ja/tai mielikuvaharjoitteita.

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Valmennus on toteutettavissa teidän aikataulun ja toiveiden mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiin sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Valmentava johtajuus

 • Mitä on valmentava johtajuus?
 • Valmentavan johtajuuden tuottama lisäarvo

 

Valmentava johtajuus käytännössä

 • Valmentavan johtajuuden työkalut
 • Käytännön harjoittelu

 

Tunteet työssä

 • Tunteiden rooli ja merkitys työelämässä
 • Arvostus, luottamus ja psykologinen turvallisuus
 • Muutos ja tunteet

 

Motivaation johtaminen

 • Motivaation osa-alueet
 • Yksilötyöskentely ja ryhmätyö: miten vahvistaa motivaatiota työssä

 

Minä ja valmentava johtajuus

 • Itsereflektio

 

Valmentava johtajuus käytännössä

 • Käytännön harjoittelu

 

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

Eveliina Salonen

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Ymmärrät, mitä valmentava johtajuus on ja milloin sitä kannattaa hyödyntää
 2. Osaat johtaa ihmisiä niin, että se vahvistaa työyhteisön motivaatiota, itseohjautuvuutta, innovatiivisuutta, uusiutumiskyvykkyyttä ja resilienssiä
 3. Osaat käyttää valmentavan johtajuuden välineitä käytännössä
 4. Ymmärrät, miten oma tapasi johtaa tukee valmentavaa johtajuutta työyhteisössäsi
 5. Osaat hyödyntää valmentavaa johtajuutta kokonaisvaltaisesti ja viet tiimisi seuraavalle tasolle

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus tuo uusia työkaluja ja oivalluksia käytäntöön johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja kehittämisvastuussa oleville. Valmennus lisää myös itseohjautuvassa yhteisössä toimivien asiantuntijoiden ja muiden työntekijöiden kykyä johtajuuteen.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: