Valmentava johtajuus

Eveliina Salonen: Valmentava johtajuus – tee tulosta vaatimusten kasvaessa

Eveliina Salonen

Ihmisten johtaminen on tämän päivän johtamisen kulmakivi. Eveliinan valmennuksissa opitaan johtamaan työyhteisön energiaa kohti organisaation tavoitteiden toteutumista. Valmennusten ytimessä ovat uusiutuminen, itseohjautuvuus, tunteiden ja ajattelun johtaminen sekä työntekijöiden motivaation vahvistaminen.

Mitä valmennukselta voi odottaa?

Työelämä on monella tapaa murroksessa. Johtajan tehtävä muuttuu päätöksentekijästä ja kontrolloimisesta asiantuntijoiden valtuuttamiseen sekä valmentamiseen. Tämä edellyttää johtajilta aivan uudenlaista näkökulmaa ja taitoja. Kyky kohdata ihmisiä ja olla vuorovaikutuksessa samoin kuin tunnetaidot sekä empatiakyky korostuvat. Samalla tämä kehityssuunta lisää koko työyhteisön kykyä johtajuuteen ja vastuullisuuteen.
Eveliina Salosen valmennusten keskiössä on aina ihminen ja ihmisten johtaminen organisaation tavoitteiden suuntaisesti. Valmennukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Valmentava johtajuus -valmennus lisää osallistujien valmiuksia johtaa ihmisiä tavalla, joka vahvistaa työntekijöiden motivaatiota, itseohjautuvuutta ja kokemusta työn merkityksellisyydestä. Valmentava johtajuus auttaa siirtämään painopistettä asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen ja sitä kautta parempaan tuottavuuteen.
Valmennuksessa opitaan mitä valmentava johtajuus on, milloin sitä kannattaa käyttää sekä miten sitä käytännössä toteutetaan. Keskeisiä valmennuksen teemoja ovat organisaation energian johtaminen, organisaation uusiutuminen, tunteiden rooli työyhteisössä, toimivan vuorovaikutuksen perusteet sekä motivaation johtaminen. Valmennuksessa opitaan siitä, miten rakentaa ja ylläpitää arvostusta, luottamusta ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä, kuinka kehittää omia tunnetaitojaan ja kykyä empatiaan.

Kuka? 

Eveliina Salonen on johtamisen ja työyhteisöjen valmentaja sekä tietokirjailija. Koulutukseltaan hän on varatuomari ja teologian maisteri. Lisäksi hän on opiskellut johtamista ja työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Hän on myös ICF:n sertifioima Executive and Mentor Coach (ACC). Eveliinalla on yli 20 vuoden kokemus erilaisissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Näistä viimeiset 15 vuotta ovat olleet muutoksen tekemistä ja organisaatioiden/johtamisen kehittämistä. Ruohonjuuritason työskentely Afrikassa on tuonut oman mausteensa hänen osaamiseensa ja kohtaamisen taitoihinsa. Eveliina toimii johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen asiantuntijana myös kansainvälisissä EU-hankkeissa.
Eveliina on kirjoittanut ihmisten johtamista käsittelevät kirjat Johda energiaa – kohti uusiutuvaa organisaatiota (2020) sekä Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä (2017).


Valmennuksessa käytetään menetelminä teoriavirikkeitä ja ryhmäcoachingia. Valmennus sisältää paljon yhteistä keskustelua sekä käytännön harjoittelua ryhmä- ja parityöskentelynä. Henkilökohtainen reflektointi tukee osallistujien itsetuntemusta ja yhteinen keskustelu auttaa ymmärtämään myös muiden osallistujien kokemuksia.

Referenssit

Avara Oy, Demo ry, Eläinlääkäriliitto, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Hotelli Helka, HR Legal Services Oy, HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalue/Fysiatria ja kuntoutus, Kiinteistöalan koulutuskeskus Oy, Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV, Liikenne- ja viestintäministeriö LVM, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Luonnonvarakeskus LUKE, Maahanmuuttovirasto Migri, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, Patentti- ja rekisterihallitus PRH, Sisäministeriö SM, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rehtorit ry, Ulkoministeriö UM, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ja Väylävirasto.

”Paras (johtamis)koulutus mihin olen urani aikana osallistunut (ja niitä on ollut monta…). Tästä tunsi saavansa uutta voimaa. Valmentajalla hieno, asiansa sisäistänyt ja inhimillinen, mutta samalla jämäkkä ote. Kiitos!”

”Suuri kiitos sinulle yhteistyöstä. Olen ollut tässä organisaatiossa nyt kuusi vuotta ja sinun esimiesvalmennuksesi on ensimmäinen koulutus, josta esimiehet todella ovat olleet innostuneita.”

”En ole kokenut työssäni iloa ja riemua vuosikausiin – en muista milloin. Nyt muistan taas kuinka tärkeää se on ja aion todellakin huolehtia siitä, että sitä on myös jatkossa tiimin arjessa!”

”Olen maatalon poika ja tottunut siihen, että asiat hoidetaan kunnolla ja sillä hyvä. Nyt ymmärrän vähän paremmin, miksi työyhteisön fiilikselläkin on merkitystä.”

 

Kysy lisää valmennuksesta teidän yritykselle tai organisaatiolle!

Koulutus on toteutettavissa teidän aikataulunne ja toiveidenne mukaisesti etänä live-streamissa tai paikanpäällä. Katso esimerkkiteemat alta ja sovitaan teidän tarpeisiinne sopivin kesto sekä kokonaisuus:

Workshop 1,5-3h
Master Class 4-6h

Valmentava johtajuus

 • Mitä on valmentava johtajuus?
 • Valmentavan johtajuuden tuottama lisäarvo

 

Valmentava johtajuus käytännössä

 • Valmentavan johtajuuden työkalut
 • Käytännön harjoittelu

 

Tunteet työssä

 • Tunteiden rooli ja merkitys työelämässä
 • Arvostus, luottamus ja psykologinen turvallisuus
 • Muutos ja tunteet

 

Motivaation johtaminen

 • Motivaation osa-alueet
 • Yksilötyöskentely ja ryhmätyö: miten vahvistaa motivaatiota työssä

 

Minä ja valmentava johtajuus

 • Itsereflektio

 

Valmentava johtajuus käytännössä

 • Käytännön harjoittelu

 

Yhteenveto ja palautteet valmennuksesta

Eveliina Salonen

Miksi valita tämä valmennus?

 1. Ymmärrät, mitä valmentava johtajuus on ja milloin sitä kannattaa hyödyntää
 2. Osaat johtaa ihmisiä niin, että se vahvistaa työyhteisön motivaatiota, itseohjautuvuutta, innovatiivisuutta, uusiutumiskyvykkyyttä ja resilienssiä
 3. Osaat käyttää valmentavan johtajuuden välineitä käytännössä
 4. Ymmärrät, miten oma tapasi johtaa tukee valmentavaa johtajuutta työyhteisössäsi
 5. Osaat hyödyntää valmentavaa johtajuutta kokonaisvaltaisesti ja viet tiimisi seuraavalle tasolle

Kenelle valmennus sopii:

Valmennus tuo uusia työkaluja ja oivalluksia käytäntöön johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille, projektipäälliköille ja kehittämisvastuussa oleville. Valmennus lisää myös itseohjautuvassa yhteisössä toimivien asiantuntijoiden ja muiden työntekijöiden kykyä johtajuuteen.

Pyydä lisätiedot valmennuksesta!

Katso myös seuraavat valmennukset: