Harri Gustafsbergin ajatuksia hyvinvoinnin johtamisesta

MySpeaker of the Year 2022 -tapahtumassa jaettiin tunnustuspalkintoja ajankohtaisista ja tärkeistä teemoista puhuville ammattilaisille. Hyvinvoinnin johtamisen -kategoria on äärimmäisen tärkeässä roolissa organisaatioissa ja sen merkityksellisyys korostuu etenkin näissä turbulenttisissa ajoissa, joissa nyt elämme. Haastattelimme kategorian voittajaa Harri Gustafsbergiä siitä, mitä hyvinvoinnin johtaminen hänelle merkitsee.

 

Harri avaa hyvinvoinnin johtamisen merkityksellisyyttä seuraavalla tavalla:

”Haluaisin aluksi määritellä johtamisen käsitteen. Johtaminen on vaikuttamistyötä. Johtajan tulee muun muassa ymmärtää ihmisiä ja prosesseja siinä määrin, että hänellä on kyky vaikuttaa niihin. Hyvinvoinnin johtamisen tarkoituksena puolestaan on pitää huolta kolmesta keskeisestä tasosta: psykologisesta turvallisuudesta, yksilöiden autonomiasta, sekä yhteisöllisyydestä ja luottamuksesta.

Psykologinen turvallisuus on meille kaikille perustavaa laatua oleva tarve ja sen horjuessa muut tarpeet kalpenevat tämän rinnalla. Muulla ei siinä tilanteessa ole väliä. Psykologinen turvallisuus syntyy siitä, että ymmärtää itseään suhteessa muihin ja maailmaan, ja on hahmotellut oman elämänsä filosofista perustaa määrittelemällä kuka minä olen ja miten maailma mielestäni tällä hetkellä toimii? Yksilön autonomia ja hallinnan tunne puolestaan syntyvät näiden mentaalisten strategioiden perusteella. Ihmisellä tulee olla riittävä määrä hallintaa ja autonomiaa ja näiden kehittämiseen tarvitaan riittävä kompetenssi. Yhteisöllisyys on suoraan tekemisissä hallinnan tunteen kokemisessa, sekä psykologisessa turvallisuudessa. Ihminen on osa yhteisöä, ja kaikilla on siinä yhteisössä tietyt roolit ja vastuut. Päällimmäisin, eli yhteisöllisyyden taso on sitä, että on kyky ja halu toimia yhteisössä muiden kanssa. Tämä on pitkälle oman vastuun kantamista, mikä herättää yhteisössä luottamusta.

Vain näiden keskeisten tasojen toteutuessa, yksilö pystyy keskittymään ja toteuttamaan omaa ydintehtäväänsä. Johtamisen tehtävä taas on luoda nämä edellytykset ja näin kehittää hyvinvointia omassa yhteisössään. Tällä hetkellä varsinkin johtajuus on avainasemassa hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Nyt johtajan pitää tosiaankin ymmärtää mikä heiluttaa yksilön psykologisen turvallisuuden tunnetta. Johtajan tehtävä on olla se vahva taho, joka seisoo myrskyn edessä. Tällä hetkellä kaikilla pitää olla kykyä keskittyä niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa.

 

Halusimme lisäksi myös kuulla, mitä tämä yleisöäänestyksen perusteella myönnetty tunnustus merkitsee Harrille ja kuinka se näkyy hänen puheenvuoroissaan:

”Tämä tunnustus merkitsee tosi paljon. Ihminenhän tarvitsee tunnustusta, se on meissä syvällä. Haluamme kaikki arvostusta ja tunnustusta, eikä se välttämättä näy puhujan ammatissa aina. Puhumme lavalla suurelle yleisölle, emmekä aplodien jälkeen kuule mihin sanomamme on kantanut tai mitä se on saanut kuulijassa aikaan. Kun joukko ihmisiä kokee tärkeänä sen mitä teet, se konkretisoituu. Lisäksi MySpeakerin rooli tässä on tärkeä, sillä tätä tehdään yhdessä eikä tämä ole mitään yksilöleikkiä. Tunnustuksen merkitys on suuri, arvostan MySpeakeriä, puhuja- ja valmentajakollegoita. Meillä on yhdessä oma roolimme tässä yhteiskunnassa.”

Voittamani kategorian teema hyvinvoinnin johtaminen näkyy puheenvuoroissani aina hieman erilaiselta kantilta tilanteesta riippuen. Kuitenkin puheenvuoroissani ja valmennuksissani aina jollain tavalla kulkee mukana yksilön kehomielijärjestelmä. Puhutaanpa johtamisesta, tiimityöstä tai stressinhallinnasta, kaiken keskiössä on aina ihmisen tietoisuus ja yksilön kehomielijärjestelmä. Haluan aina avata jotain ihmisyydestä, sillä se on niin laaja ja vaikea aihe, jota kuitenkin on hyvin tärkeä ymmärtää. Siitä tässä on loppupeleissä kyse; ihmisyyden ymmärtämisestä.”

 

Lopuksi Harri halusi vielä tiivistää sanomaansa ja nostaa hyvinvoinnin johtamisen tärkeimmän puolen esiin:

”Haluan yksinkertaisesti tiivistää, että johtajuudessa ei ole mitään tärkeämpää kuin esimerkillä johtaminen. Ei johtajilta, eikä itseltään voi odottaa täydellisyyttä. Elämässä tulee vastoinkäymisiä, joten ei saa täydellisyysolettaa tai täydellisyyspelata. Tämän ymmärtäminen helpottaa ja nopeuttaa vastoinkäymisistä selviämistä. Eli esimerkillinen johtaminen on lopulta se, mikä ratkaisee.”

 

 

Pääset palaamaan koko MySpeaker of the Year 2022 -tilaisuuden tunnelmiin ja kuulemaan kaikkien voittajien puheet täältä!

 

Katso myös seuraavat artikkelit:

Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirje!